Turun yliopiston johtamalle konsortiolle miljoonarahoitus tekoälyn hallintamallien tutkimukseen

27.08.2020

Turun kauppakorkeakoulun koordinoima kaksivuotinen AIGA-hankekokonaisuus (Artificial Intelligence Governance and Auditing) sai Business Finlandilta miljoonarahoituksen. Hankekonsortion kokonaisbudjetti on yli 4,5 miljoonaa euroa.

AIGA-hanke keskittyy algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen. AIGA-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yritysyhteistyössä tekoälyn hallintamalleja ja -mekanismeja sekä näiden kaupallistamista ja viemistä kansainvälisille markkinoille.  

– AIGA-hanke on Turun yliopistolle ainutlaatuinen tilaisuus ja ensiluokkainen kumppaniverkosto tutkia ja kehittää tekoälyn hallintamalleja sekä vastuullisen tekoälyn ympärille muodostuvia palveluita ja liiketoimintaekosysteemiä, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja apulaisprofessori Matti Mäntymäki Turun kauppakorkeakoulusta.

– Odotamme AIGA-hankkeen synnyttävän pitkällä tähtäimellä sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka tulevaisuudessa vähentävät tekoälysovelluksia tuottavien ja käyttävien organisaatioiden riskejä. Hanke vaikuttaa koko suomalaisen tekoälyekosysteemin liiketoimintaan positiivisesti, sanoo AI Business -ohjelman ohjelmapäällikkö Outi Keski-Äijö Business Finlandista.

Algoritminen päätöksenteko kaipaa onnistuakseen luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tukevaa lainsäädäntöä 

Algoritmit hoitavat nykyään yhä suuremman osan päätöksenteosta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

– Tämä koskee myös suoraan ihmisten henkeen ja terveyteen vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi liikenteessä ja terveydenhoidossa. Siksi on tärkeää, että ihmiset voivat luottaa päätöksiin ja päätöksentekoprosesseihin, joihin algoritmit ovat osallistuneet, Mäntymäki sanoo.

Luottamus algoritmien tekemiin päätöksiin edellyttää paitsi lainsäädäntöä ja sääntelyä, myös kykyä avata algoritmista päätöksentekoprosessia tavalla, jota ihmisten on mahdollista ymmärtää. 

– Lisääntyvä yhteiskunnallinen paine tekoälyn tuottamien päätösten läpinäkyvyyden lisäämiseksi luo erityisesti EU-alueelle kasvavan tarpeen ja sitä kautta markkinan tuotteille ja palveluille, jotka mahdollistavat vastuullisen tekoälyn toteuttamisen käytännössä, tiivistää työelämäprofessori Teemu Birkstedt.

Kaksivuotisen konsortion päärahoittaja on Business Finland. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat Turun kauppakorkeakoulu, tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä oikeustieteellinen tiedekunta. Konsortiossa ovat mukana lisäksi Verohallinto ja Helsingin yliopisto sekä yritysmaailmasta Talent Base, Dain Studios, Zefort, Solita ja Siili Solutions. Lisäksi hankkeessa tehdään tutkimusyhteistyötä suomalaisten alan edelläkävijöiden kuten Saidot Oy:n kanssa.

Luotu 27.08.2020 | Muokattu 31.08.2020