Turun yliopistossa avautuu haettavaksi viisikymmentä väitöskirjatutkijan määräaikaista työtehtävää

28.08.2023

Turun yliopisto jatkaa sitoutumistaan laadukkaan tohtorikoulutuksen edistämiseen avaamalla haettavaksi noin viisikymmentä määräaikaista väitöskirjatutkijan tehtävää. Hakuaika näihin tehtäviin on 28.8. - 15.9.2023. Työtehtävät alkavat 1.1.2024 alkaen, ja niiden kesto on enimmillään neljä vuotta. Paikkoja voivat tavoitella sekä nykyiset väitöskirjatutkijat että samassa haussa tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakevat.

Tohtorikoulutusta yliopistossa koordinoi Turun yliopiston tutkijakoulu (UTUGS). Yliopistossa toimii 16 tohtoriohjelmaa, ja tohtorikoulutus kattaa kaikki Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan tutkimusalat. Turun yliopiston tutkijakoulu rahoittaa vuosittain lähes kaksisataa väitöskirjatutkijan tehtävää, joista neljäsosa avautuu syksyn haussa. Lisäksi runsaat kaksisataa väitöskirjatutkijaa työskentelee vuosittain yliopistossa tehtävien projektien rahoituksella.

Tänä kesänä lanseeratun ”lahjoita väitöskirjatutkija” -kampanjan myötä nyt avautuvassa haussa on ensimmäistä kertaa mukana myös lahjoitusvaroin kustannettavia väitöskirjatutkijan tehtäviä. Tutkijakoulun johtaja, professori Pirjo Nuutila, arvioi tämän mahdollisuuden lisäävän yliopiston oman panostuksen rinnalla väitöskirjatutkijoiden työsuhteita entistä useammalle, parantavan tutkijanuran houkuttelevuutta ja varmistavan uuden tutkijasukupolven kouluttamisen. Lahjoitukset yliopistolle tieteen hyväksi ovat antajalleen verovähennyskelpoisia.

Myöhemmin syksyllä on erikseen avautumassa EU-rahoitteisesta Green Digitalization -hankkeesta rahoitettavia väitöskirjatutkijoiden tehtäviä.

Väitöskirjatutkijat tyytyväisiä Turun yliopistossa saamaansa ohjaukseen

Viime syksynä toteutetun kyselyn perusteella nykyiset Turun yliopiston väitöskirjatutkijat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, sekä sen määrään että laatuun. Laadukkaan ohjauksen lisäksi yliopistossa on viime vuosina parannettu apurahatutkijoiden asemaa sekä tuettu väitöskirjatutkijoiden yhteisöllisyyttä. Useisiin tiedekuntiin onkin perustettu väitöskirjatutkijoiden omia ainejärjestöjä sekä kaikille Turun alueen väitöskirjatutkijoille, tutkijatohtoreille sekä muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille suunnattu Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT) -verkosto. Parhaillaan käynnissä oleva OnMyMind-hanke on tarjonnut turvallisen ympäristön, jossa uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat voivat puhua vapaasti niistä haasteita, joita mahdollisesti kohtaavat tohtoriopintojensa aikana. Tällaisia asioita voivat olla esim. henkisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ongelmat, muutto uuteen maahan ja siihen liittyvä yksinäisyys, ajanhallinnan haasteet ja niin edelleen.

Tohtorikoulutuksessa korostetaan entistä enemmän valmistuvien tohtoreiden valmiuksia tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi myös muihin asiantuntijuustehtäviin. Turun yliopistossa kaikkiin tohtoritutkintoihin kuuluu sekä tutkimuksen kannalta keskeisten tietojen ja taitojen opintoja, että yleisten asiantuntijuustaitojen opintoja. Turun yliopisto on syksyllä 2023 liittymässä kansalliseen tohtorikoulutuksen tarjottimeen, jolloin väitöskirjatutkijat voivat aiempaa sujuvammin suorittaa myös muiden yliopistojen kursseja.

Hakuaika määräaikaisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin on 28.8.2023-15.9.2023. Lisätietoa hausta ja tohtoriohjelmista löytyy Turun yliopiston verkkosivuilta.

Luotu 28.08.2023 | Muokattu 28.08.2023