Turun yliopistolle merkittävä rahoitus uusien väitöskirjatutkijoiden kouluttamiseen

07.02.2024

Turun yliopisto on mukana kehittämässä uudenlaista tohtorikoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2024-2027 rahoittamassa tohtorikoulutuspilottiohjelmassa. Pilottiohjelman myötä yliopistossa avautuu haettavaksi useita uusia väitöskirjatutkijan kolmivuotisia työsuhteisia tehtäviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 uuden väitöskirjatutkijan kouluttamiseen. Turun yliopiston osalta lisärahoitusta myönnettiin yhteensä 136 uudelle väitöskirjatutkijalle, mikä vastaa 13,6 prosentin osuutta jaossa olleesta lisärahoituksesta. Yliopiston lippulaivoista haussa menestyivät Innovation Ecosystem based on the Immune System (InFLAMES), Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA) ja Digitaaliset vedet (DIWA).

– Turun yliopisto menestyi paikkojen haussa yli odotusten, koska kansallinen osuutemme vuosittain valmistuvista tohtoreista on ollut runsas 10 prosenttia. Päätöksessä näkyy aiempi vahva menestyksemme kilpailtaessa Suomen Akatemian lippulaivarahoituksesta, koska suurin osa meille myönnetyistä paikoista kohdistuvat kolmeen lippulaivaamme. Kaiken kaikkiaan Turun yliopisto saa pilotin toteuttamiseen vuosille 2024-2027 yhteensä 34,7 miljoonan euron rahoituksen. Hakuprosessi toteutettiin viime marraskuussa erittäin kireällä aikataululla ja haluan kiittää yliopistoyhteisöämme hienosta suorituksesta tiukassa paikassa, toteaa Turun yliopiston osalta hakua koordinoinut vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Pilotti tähtää tohtorikoulutuksen kehittämiseen

Valtakunnallinen tohtorikoulutuspilotti on osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäystä, jonka yhtenä tavoitteena on T&K-toiminnan rahoituksen nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi valtakunnallisen pilotin tavoitteena on muun muassa kehittää ohjausta, lisätä liikkuvuutta yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä, kannustaa tohtoreita monipuolisille työurille sekä lisätä tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille.

255 miljoonan euron määrärahalla toteutetaan yhteensä 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia. Niistä yhdeksän on lippulaiva-alojen ja kuusi vapaasti valittujen alojen pilotteja. Uusista väitöskirjatutkijoiden paikoista 800 kohdistuu lippulaiva-aloille ja 200 muille aloille. Alakohtaisten pilottien toteutuksesta vastaavat yliopistojen suunnittelemat konsortiot. Yhteistyössä on mukana myös tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Kansallisen tohtorikoulutuspilotin työsuhteisia tehtäviä voivat hakea uudet väitöskirjatutkijat. Ensimmäiset väitöskirjatutkijat aloittavat alakohtaisissa piloteissa elokuussa 2024. Turun yliopiston tohtorikoulutuksen seuraava hakuaika alkaa 28.2.2024.

 

Tohtorikoulutuspilotit, joita Turun yliopisto koordinoi tai on mukana:

Lippulaiva-alojen tohtorikoulutuspilotit

 • Finnish Doctoral Program Network in Artificial Intelligence
 • EDUCA Flagship doctoral school pilot project
 • Digital Waters Doctoral Education Pilot (Flagship DIWA)
 • Quantum
 • PREIN Doctoral education pilot
 • National Doctoral Education Pilot based on Immune system
 • Doctoral Education Pilot in Precision Cancer Medicine
 • Circular Materials Bioeconomy Network: From bio-based resources to advanced materials

Vapaasti valittujen alojen tohtorikoulutuspilotit

 • Kestävyysmurros (Sustainability Transformations)
 • Doctoral pilot in software engineering
 • Intelligent Work Machines

Luotu 07.02.2024 | Muokattu 08.02.2024