Uusi digitaalinen työkalupakki avuksi lasten koronahuoliin

17.04.2020

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus avaa internetsivuston vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronaepidemian aikana. Voimaperheet: Yhdessä selviydytään -sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen ahdistusta. Sivuston ovat toteuttaneet kokeneet digihoidon tutkijat.

- Ahdistus on normaali reaktio koronapandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. On kuitenkin tärkeää, että vanhemmille on tarjolla välineitä, jotka estävät ahdistusta muuttumasta ylivoimaiseksi, sanoo lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Sivuston sisältö perustuu käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään, joka on osoitettu parhaaksi tavaksi lievittää lasten ahdistuneisuutta ja pelkoja.

- Sivusto auttaa vanhempaa tunnistamaan ahdistuksen ja keskustelemaan siitä lapsen kanssa. Erilaisten harjoitusten avulla ahdistuksen saa hallintaan, toteaa tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari.

- Sivustolla ohjataan harjoittelemaan helposti omaksuttavia taitoja, kuten rentoutumista hengittämisen avulla ja mielikuvaharjoituksia. Lisäksi vahvistetaan rohkaisevaa ajattelua ja arjen suunnittelua yhdessä lapsen kanssa, sanoo tutkija Tarja Korpilahti-Leino.

Molemmat sivuston sisällön kehittäjät korostavat säännöllisen taitojen harjoittelun tärkeyttä.

Kaikille avoin sivusto

Sivustoon liittyy tieteellinen tutkimus. Siinä selvitetään tarjottujen keinojen vaikutusta vanhemman ja lapsen hyvinvointiin väestötasolla. Tietoa hyödynnetään sivuston jatkokehityksessä. Sivusto on maksuton ja avoin kaikille, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen.

Sivuston on suunnitellut Voimaperheet-tutkimusryhmä, jolla on pitkä kokemus digitaalisten, mielenterveyttä edistävien ohjelmien suunnittelu- ja tutkimustyöstä. Sivuston tutkimusta rahoittaa Juho Vainion Säätiö, joka kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Tutkimus kytkeytyy INVEST-lippulaivahankkeeseen, joka kehittää menetelmiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Sivustosta on valmisteilla ruotsin, englannin- ja venäjänkieliset versiot.

 

Yhdessä selviydytään

Luotu 17.04.2020 | Muokattu 24.04.2020