Tutkija pitelee pipettiä kädessään.

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä merkittäviä rahoituksia Turun yliopiston tutkimukselle

13.10.2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia korkeatasoiselle tutkimukselle, taiteelle ja kulttuurille. Avustusten käsittely painottui syyskuun myöntökierroksella lääketieteen alojen hakemuksiin. Turun yliopistosta suurimman rahoituksen sai akatemiaprofessori Olli Raitakari.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi lääketieteelliseen tutkimukseen noin 8,8 miljoonaa euroa 14 hankkeelle. Vahvan perustutkimuksen rinnalla nyt myönnetyissä avustuksissa korostuivat erityisesti nuoret ja keskivaiheen tutkijat ja ryhmänjohtajat sekä uusia avauksia mahdollistavat Proof of Concept -hankkeet.

Syövän kantasolujen diagnosointiin ja eliminaatioon myönnettiin kahdelle vuodelle 388 500 euroa Proof of Concept -hankkeena Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella tutkimusryhmäänsä johtavalle dosentti Elisa Närvälle.

Hanke pyrkii edistämään merkittävästi syöpäkantasolujen diagnostiikkaa potilasnäytteistä sekä löytämään uusia keinoja syövän uusiutumisen ja leviämisen estämiseksi. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on pyrkiä validoimaan massasytometria pohjainen tunnistusmenetelmä syöpäkantasoluille. Tavoitteena on mitata jopa 50:tä kantasoluissa validoitua merkkiainetta samanaikaisesti primääreissä potilasnäytteissä sekä määrittää syöpäkantasolujen tarkka osuus. Tutkimuksen toinen päätavoite on löytää keinoja, miten syöpäkantasoluja voitaisiin kohdennetusti eliminoida.

– Aikaisempi tutkimukseni on osoittanut, että kantasoluihin kertyy spesifisiä geneettisiä muutoksia, jotka lisäävät niiden onkogeenistä potentiaalia, Närvä kertoo.

Kantasoluilla on jo nyt erittäin merkittävä rooli regeneratiivisessa lääketieteessä ja potilasspesifisessä lääketutkimuksessa. Närvä on tutkinut ihmisen pluripotentteja kantasoluja vuodesta 2006 lähtien. Oman tutkimusryhmän hän perusti vuonna 2021 Instrumentarium Tiedesäätiön tuella.

– On erittäin hienoa, että saimme tukea tutkimuksemme jatkamiseksi. Saatu rahoitus mahdollistaa myös uusien kantasolututkijoiden kouluttamisen ja kantasoluosaamisen vahvistamisen Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Turun yliopistoon suurin rahoitus suolistomikrobistotutkimukselle

Akatemiaprofessori Olli Raitakarille säätiö myönsi 1 116 000 euron rahoituksen nelivuotiselle hankkeelle, jossa selvitetään suolistomikrobiston merkitystä tärkeimpien kansantautien synnyssä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa.

– Iso kiitos Jane ja Erkon säätiölle tuesta, jonka avulla pystymme koordinoidusti ja samoin menetelmällisin standardein toteuttamaan yhdellä kertaa useammasta kohorttitutkimuksesta kerättyjen yli 7000 suolistomikrobinäytteen metagenomiikan analyysit. Näin syntyvä massiivinen data tuo täysin ainutlaatuisia mahdollisuuksia väestötutkijoille selvittää suolistomikrobien roolia sairauksissa. Moniulotteisen datan hallinta ja bioinformaattinen käsittely tuo tietysti myös mielenkiintoisia uusia haasteita, joihin Väestötutkimuskeskuksen täytyy yliopiston tuella varautua, Raitakari sanoo

Raitakari toimii Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen Väestötutkimuskeskuksen johtajana. Väestötutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimusaineistoja pystyttäisiin hyödyntämään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamiseen ja edistämiseen.

Turun yliopistoon ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan rahoitusta myönnettiin seuraaville tutkijoille:

  • Akatemiaprofessori Olli Raitakari: Suolistomikrobiston merkitys tärkeimpien kansantautien synnyssä elämänkaaren eri vaiheissa, 1 116 000 €
  • Professori Laura Airas, Turun yliopistollinen keskussairaala: Exploring microglia and astrocyte-driven pathology in multiple sclerosis using multimodal MRI and PET imaging, 600 000 €
  • Dosentti Elisa Närvä: Pluripotency Directed Cancer Fight. Proof of Concept, 388 500 €
  • Dosentti Sami Ventelä: Syövän aggressiivisuuden biomarkkeripohjainen tunnistus sekä yksilöllisen syövänhoidon suunnittelu. Proof of Concept, 300 000 €
  • Dosentti Arto Pulliainen: Enigmatic toxin-antitoxin systems in Mycobacterium tuberculosis – what do they do, are they druggable? 295 000 €
  • Professori Noora Kotaja: Siittiön epigenomi miesten hedelmällisyyden ja ylisukupolvisen terveyden määrittäjänä. Proof of Concept, 200 000 €

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista.

Luotu 13.10.2022 | Muokattu 13.10.2022