Jukka Pesu sai ansiokkaasta väitöskirjastaan UKK-palkinnon

23.12.2021

Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö on myöntänyt valtiotieteen tohtori Jukka Pesulle UKK-palkinnon hänen väitöskirjastaan Suomi, rauhanturvaaminen ja kylmä sota 1956–1990: Rauhanturvaaminen osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä YK-politiikkaa.

Jukka Pesun poliittisen historian väitöskirja käsittelee rauhanturvaamista osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä YK-politiikkaa.

Palkinnon myöntänyt säätiön mukaan Pesu kuvaa väitöstyössään laajaan suomalaiseen ja kansainväliseen lähdeaineistoon tukeutuen monipuolisesti ja avoimesti rauhanturvaamiseen liittyneitä ulko-, puolustus- ja sisäpoliittisia pohdintoja ja näkemyseroja unohtamatta myöskään eri operaatioihin liittyneitä ongelmia.

– Suomen vähittäinen kehittyminen ”rauhanturvaamisen suurvallaksi” 1970- ja 1980-luvuilla kuvataan ja dokumentoidaan hyvin. Tutkimus avaa näkökulmia myös myöhemmille vuosikymmenille, jolloin toisenlaiset kriisinhallinnan muodot ovat Suomenkin tapauksessa tulleet perinteisten YK-vetoisten rauhanturvahankkeiden tilalle, säätiö toteaa perusteluissaan.

Pesun rinnalla tunnustuspalkinnon sai suurlähettiläs Arto Mansala teoksesta Asemapaikkana Peking. Palkinnot luovutti ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen.

Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö on perustettu vuonna 1970. Sen tehtävänä on jakaa säännöllisin väliajoin presidentti Urho Kekkosen nimeä kantava palkinto tunnustukseksi suomalaisen tekijän kansainvälisiä kysymyksiä käsittelevästä kirjoituksesta tai tutkielmasta.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Tunnustuspalkinnosta päättää säätiön hallitus, jonka tämänhetkinen puheenjohtaja on suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi, varapuheenjohtaja professori Juhani Suomi sekä jäseninä presidentin ulkopoliittinen neuvonantaja Petri Hakkarainen, professori Markku Jokisipilä ja suurlähettiläs Kirsti Narinen.

>> Tiedote Jukka Pesun väitöksestä Suomi liittyi rauhanturvaamisen avulla osaksi kylmän sodan läntisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia rakenteita

Luotu 23.12.2021 | Muokattu 23.12.2021