Kordelinin säätiöltä suurapuraha Turun yliopistoon Fauna & Flora Fennica -tutkimushankkeelle

31.03.2023

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt suuret kulttuurihankkeet -ohjelmasta suurapurahan Turun yliopistolle Suomen alueen historiallisen eläin- ja kasvilajiston tutkimiseen.

FT, dosentti Otto Latvan johtama työryhmä on saanut Kordelinin säätiöltä 280 000 euroa Fauna & Flora Fennica -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään Suomen alueen historiallista eläin- ja kasvilajistoa.

Suomalaisten luontosuhdetta kuvastavat useat kansalliseläimiksi ja -kasveiksi luokitellut lajit sekä kuvaukset Suomesta tuhansien järvien ja metsien maana. Latvan mukaan suomalaisilla on kuitenkin hatara käsitys siitä, mitä eläimiä ja kasveja Suomen alueella on pitkällä aikavälillä elänyt.

– Tämä johtuu siitä, ettei historiallista ja kulttuurista havaintoaineistoa Suomen lajistosta ole aiemmin kerätty systemaattisesti, kertoo monilajisen historian dosentti Latva.

Aiempia tutkimuksia on ohjannut ajatus siitä, että vain luonnontieteilijä voi tehdä uskottavia havaintoja luonnosta. Tämä on rajannut monet vielä 1900-luvun puolivälissä ja sitä ennen tehdyt kansalaishavainnot tutkimuksen ulkopuolelle. Hanke korjaa tilannetta ja uudistaa käsitystä eri eläin- ja kasvilajien esiintymisestä Suomen alueella 1800-luvulta 1970-luvulle.

– Esimerkiksi susien uskottiin kuolleen sukupuuttoon Suomesta 1900-luvun alussa. Kulttuurihistoriallinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että susia eli Suomessa läpi 1900-luvun. Tutkimus tuottaa myös uusia näkökulmia lajikatoa ja laajemmin ympäristöongelmia käsittelevään keskusteluun, kertoo Latva.

Tutkimuksessa hyödynnetään digitoitua kulttuuriperintöä, eli sanomalehdissä vuosina 1800–1970 julkaistuja kansalaisten tekemiä lajihavaintoja, joista ei ole aiemmin ollut tietoa tieteellisessä ja julkisessa keskustelussa. Tutkijat tuottavat myös Suomalaisten lajien historiallisen verkkojulkaisun, joka tulee sisältämään löydetyistä lajihavainnoista tehdyn historiallisen havaintokartaston. Verkkojulkaisu tulee kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Turun yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen osallistuu historian-, kulttuurin- ja kielentutkijoita. Kordelinin säätiön suuret kulttuurihankkeet -ohjelma tukee ajankohtaisia hankkeita, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden yhdistelmiäkin.

Hanke ovat kaksivuotinen, ja Kordelinin säätiö toimii sen päärahoittajana.

Luotu 31.03.2023 | Muokattu 31.03.2023