Terveysinnovaatioita ja -koulutusta edistävä SPARK Finland -ohjelma vahvistuu Turussa

24.06.2020

SPARK Finland -verkoston toimijat Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa ja Turussa ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kaudelle 2020–2023. Turussa SPARK-toiminnassa jatkavat uudella kaudella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Åbo Akademi ja Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, luonnontieteen ja tekniikan tiedekunta sekä erillislaitokset Turun biotiedekeskus ja Turun Valtakunnallinen PET-keskus. 

Kevään aikana SPARKin manageri Thomas Lemström, SPARK Edu -ohjelman kliininen asiantuntija Eriikka Siirala ja lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio ovat tavanneet virtuaalisesti Turun alueen toimijoita ja kuulleet odotuksia ja toiveita SPARKin toiminnasta.

– Saimme positiivisen vastaanoton ja toimintamalli herätti runsaasti kiinnostusta. Mahdollisuuksia sen soveltamiseksi on monilla toimialoilla. Keskustelimme yhteistyöstä esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) -yksikön kanssa. Lisäksi tapasimme Turku Science Parkin avainhenkilöitä, joiden kanssa mietimme, miten voisimme yhdessä sparrata eri vaiheissa olevia tiimejä eteenpäin, Lemström kertoo.

SPARK tarjoaa monenlaisia sisältöjä myös opiskelijoille

Myös tuleva teknillinen tiedekunta on kiinnostunut osallistumaan SPARK-ohjelmaan. 

– Tekniikan opiskelijoilla on paljon hyviä ideoita, mutta ne ovat usein vielä niin varhaisessa vaiheessa, ettei koulutusohjelmilla ole tarjota riittävää tukea ideoiden kypsyttämiseen. Toivommekin SPARK-mentorointiohjelman tuovan tähän apua, toteaa Rainio.

– Lisäksi SPARK tarjoaa Edu-ohjelmansa kautta koulutusta tuotekehityksessä ja rahoituksessa. Edu-ohjelma on laajenemassa kattamaan Euroopan alueen SPARK-toimijat, ja tavoitteena on laadukas koulutuskokonaisuus, joka on ilmainen jäsenille, Siirala kertoo. 

Elokuussa pilotoidaan Biomedical Innovation and Entrepreneurship (BIE) - kurssi Euroopan alueen SPARK-yhteisölle. Professori Michael Wallach University of Technology Sydney -yliopistosta järjestää kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja sairaalan henkilökunnalle biolääketieteen innovaatioista ja yrittäjyydestä kahden viikon virtuaalisen intensiivikurssin.

Ilmoittautuminen kurssille on auki 1. heinäkuuta asti.

Mentorointi jatkui tuottoisana poikkeusoloista huolimatta

SPARKin mentorointitapahtumia järjestettiin kevään aikana yhteensä 11 kertaa. Vaikka mentorointi koettiin etäyhteydelläkin onnistuneeksi ja etäosallistumista saatetaan jatkossakin hyödyntää, pyritään syksyllä järjestämään jälleen alueellisia tapaamisia. 

Joka toinen tiistai järjestettyjen mentorointi-iltojen lisäksi Lemström sparrasi ahkerasti ohjelmassa mukana olevia turkulaisia tiimejä. 

– Tiimien kehittämät ideat ovat sisällöllisesti hyvin erilaisia, mutta haasteet ovat kaikille yhteisiä. Huolimatta poikkeusolosuhteista, osa tiimeistä on kevään aikana ottanut isoja kehitysharppauksia. Kaikilla tähtäin on research-to-business-rahoituksen saamisessa. Odotamme myös syksyn SPARK-hakua mielenkiinnolla, Lemström summaa.
 

SPARK Finland

SPARK on akateemisen yhteisön ja teollisuuden yhteisohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa ja valmentaa lääketieteen ja luonnontieteiden tutkijoita, opiskelijoita ja kliinikkoja terapeuttisten ja diagnostisten ratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen. SPARK edistää tutkimuslähtöisten ja kliinisistä ympäristöistä kumpuavien ideoiden kehittämistä kliinisiksi ja kaupallisiksi ratkaisuiksi ja vauhdittaa lääkkeiden ja muiden ratkaisujen tuotekehitystyötä.

Luotu 24.06.2020 | Muokattu 24.06.2020