Suomen Akatemialta rahoitusta kahdelle Turun yliopiston johtamalle tutkimuskonsortiolle

15.11.2019

Suomen Akatemia on valinnut viisi tutkimuskonsortiota rahoitettaviksi Digitaalisten ihmistieteiden eli DIGIHUM-akatemiaohjelman toisessa vaiheessa. Turun yliopistosta johdetaan kahta uutta konsortiota ja lukuisia osahankkeita kolmesta eri hankekokonaisuudesta.

Kulttuurihistorioitsija, akatemiaprofessori Hannu Salmi johtaa Elokuvien muovaama Suomi: suomalainen näytelmäelokuva audiovisuaalisena big datana 1907–2017 (MoMaF) -konsortiota. Projektissa analysoidaan suomalaista elokuvaa big datana siten, että tutkimuskohteena ovat vuosina 1907–2017 valmistuneet näytelmäelokuvat ja pitkät dokumenttielokuvat, jotka ovat saaneet teatteriensi-illan. 

Hankkeessa tarkastellaan, millainen pitkän aikavälin näkymä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen kehitykseen avautuu audiovisuaalisen kulttuuriperinnön kautta. Osahankkeiden tutkimus rakentuu metodologiaan, joka yhdistää puheentunnistusta, kuvantunnistusta ja kieliteknologiaa elokuvahistoriallisen tutkimuksen osaksi. 

Konsortion kokonaisrahoitus on 600 000 euroa, joka jakautuu tasan neljän eri osahankkeen kanssa. Osahankkeista kahta toteutetaan Turun yliopistossa ja Salmen lisäksi omaa osahankettaan johtaa apulaisprofessori Filip Ginter tulevaisuuden teknologioiden laitokselta. Hanke tekee läheistä yhteistyötä Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin kanssa.

Menneisyyden ihmisen monimuotoisuuden jäljillä

Professori Päivi Onkamo biologian laitokselta johtaa Uralilainen kolmio (Urko) -konsortiota, jonka kaikki osahankkeet toteutetaan Turun yliopistossa. Tutkimuskonsortion tavoitteena on uralilaisten kielten puhuma-alueen kulttuurisen ja geneettisen monimuotoisuuden kehityksen ymmärtäminen.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 600 000 euroa ja kahta muuta osahanketta johtavat suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Sirkka Saarinen sekä maantieteen yliopistonlehtori Harri Tolvanen

Lisäksi Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Kimmo Elo on mukana Helsingin yliopiston johtamassa Semanttinen parlamentti: linkitetyn avoimen datan palvelu poliittisen kulttuurin tutkimukseen (SEMPARL) -konsortiossa. Hankkeessa luodaan eduskunnan tietokannoista uudenlainen linkitetyn avoimen datan palvelu- ja tutkimusympäristö, jonka avulla tutkitaan parlamentaarista politiikkaa ja poliittista kulttuuria. Elon johtaman osahankkeen rahoitus on 170 442 euroa.

Tutkimuskonsortioille myönnettiin rahoitusta yhteensä kolme miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020 ja päättyvät 31.12.2022. Kaikki hankkeet ovat monitieteisiä ja hyödyntävät digitaalista teknologiaa modernin datatieteen menetelmiä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa.

Luotu 15.11.2019 | Muokattu 15.11.2019