Turun yliopisto yhteistyöhön saksalaisen Fraunhofer-säätiön kanssa

04.09.2019

Turun yliopisto on yhdessä alueen muiden korkeakoulujen ja Turun kaupungin kanssa avannut vuosina 2018–2019 yhteistyötä useisiin eurooppalaisiin valmistavan teknologiateollisuuden tutkimus- ja koulutuslaitoksiin. Uudet yhteistyöavaukset ovat osa Teknologiakampus Turku -toimintakonseptia ja sen muodostamaa kehittämistoimenpiteiden kokonaisuutta, jolla pyritään tekniikan alan osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen Turussa laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti.

Uuden avauksen tavoitteena on monipuolistaa tekniikan alan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja avata Turun alueen yrityksille uusia väyliä liittyä teknologian ja palveluliiketoiminnan kehittämishankkeisiin sekä kytkeytyä tiiviimmin erityisesti alan eurooppalaiseen huippuosaamiseen.

Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on tärkeää yliopiston yhteiskunnallisen tehtävän kannalta. Monilla tieteenaloilla yliopiston yhteistyö yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa on eduksi myös tutkimuksen ja opetuksen laadulle. 

– Suomalaiset yritykset ovat tottuneet korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. OECD:n tilastoissa me olemme aivan kärkijoukossa, sillä 69 % isoista ja 21 % pienistä ja keskisuurista suomalaisyrityksistä tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, kertoo Teknologiakampus Turun johtaja, professori Mika Hannula Turun yliopistosta.

Yksi Teknologiakampus Turun avaintehtävistä on lisätä alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Alueellisen yhteistyön lisäksi tarvitaan myös vahvoja kansainvälisiä kumppaneita sekä tutkimukseen että opetukseen. 

Turun yliopisto sai tänä kesänä oikeudet konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutukseen. Samalla poistuivat muodolliset esteet vahvan tekniikan yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen keskittymän rakentamiselle Turun yliopistoon. 

– Yliopistollinen koulutus edellyttää kuitenkin aina myös alan tieteellistä tutkimusta. Fraunhofer-säätiö on arvostettu tutkimusorganisaatio, jonka keskeisiä osaamisalueita ovat sekä kone- että materiaalitekniikka. Se on oivallinen lisä Turun alueen tekniikan ekosysteemiin, Hannula arvioi.

Yhteistyötä kehitellään Turussa syyskuun alussa

Münchenissä pääpaikkaansa pitävän Fraunhofer-säätiön sekä kolmen eri puolilla Saksaa sijaitsevan Fraunhofer-instituutin edustajat vierailevat Turussa 3.–5. syyskuuta. Vierailun ovat järjestäneet Turun Teknologiakampuksen yhteistyökorkeakoulut Turun Ammattikorkeakoulun ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n vetovastuulla, Turun kaupunki sekä joukko Turun alueen johtavia teollisuusyrityksiä.

Vierailun yhteydessä Turussa 4.9. järjestettävä Fraunhofer Day -seminaari kokoaa yhteen Turun alueen teolliset toimijat, yliopistot ja korkeakoulut, kehittäjäorganisaatiot sekä Fraunhoferin edustajat tarkastelemaan konkreettisia edellytyksiä ja sisältöjä rakentuvalle yhteistyölle sekä hahmottelemaan tiekarttaa yhteistyön jatkolle.

Turun Fraunhofer Day -seminaarin avauspuheessaan kaupunginjohtaja Minna Arve korosti osaamisen merkitystä tulevaisuuden menestystekijänä. Osaamisen systemaattinen vahvistaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta talouskasvu voi jatkua suotuisana ja tuottaa menestystä Turun alueelle ja laajemminkin koko Suomeen.

– Saksalainen teollisuus ja liike-elämä ovat vahvasti läsnä Turussa ja Lounais-Suomessa, joten on luonnollista ja loogista, että pyrimme rakentamaan ja vahvistamaan yhteistyötä myös Saksan ja koko Euroopan johtavaan soveltavan tutkimuksen instituutioon Fraunhoferiin, Arve totesi.

Arven mukaan odotukset Fraunhofer-yhteistyötä kohtaan ovat Turun alueella suuret. Kaupungilla ja korkeakouluilla on vahva valmius edetä konkreettista kehityspolkua, joka johtaa Fraunhoferin kasvavaan rooliin Turun ja Suomen innovaatioekosysteemissä sekä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseen pitkäjänteisesti.

Katse kohti seuraavan sukupolven teknologia- ja innovaatiosuuntauksia

Fraunhoferin kansainvälisten tutkimusohjelmien ja verkostojen varajohtaja Adelheid Adamin mukaan Fraunhofer-päivän tavoitteena on syventää yhteistyötä Lounais-Suomen yritysten ja yliopistojen kanssa ja luoda yhdessä seuraavan sukupolven teknologia- ja innovaatiosuuntauksia.

– Saksalainen innovaatiojärjestelmä ja sen menestykset herättävät kansainvälistä huomiota. Teknologian siirron saavutukset ja talouden, tieteen ja politiikan väliset verkostot ovat esimerkillisiä maailmanlaajuisesti. Fraunhofer-säätiö on johtava eurooppalainen sovelluskeskeisen tutkimuksen toimija, joka on tunnettu teollisuuden ja tieteen kumppani, Adam kertoo.

– Yhteistyömme tutkimuskumppaneiden ja yritysten kanssa ympäri maailmaa keskittyy tieteelliseen lisäarvoon ja myönteisiin vaikutuksiin Saksaan ja Eurooppaan – samoin kuin kumppaneihimme. Pidämme Suomea erittäin mielenkiintoisena ja potentiaalisena markkinana innovaatioille, Adam jatkaa.

Yritysyhteistyökumppaneita edustaa syyskuun tapaamisessa Meyer Turku. Turun telakka on yksi suurimmista teknologiateollisuuden työllistäjistä Lounais-Suomessa.

– Suunnittelemme ja rakennamme asiakkaillemme suuria, monimutkaisia, ja yksilöllisiä tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia, ja jotka vastaavat sekä matkustajien että laivan operaattoreiden tarpeisiin. Tutkimuksen edistäminen alalla onkin meille tärkeä tavoite, ja tätä kautta yhteistyö Franhofer-instituutin kanssa on tervetullut lisä teollisuudelle, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo.
 

Luotu 04.09.2019 | Muokattu 04.09.2019