Kuvituskuva maapallon peittävistä verkostoista.

Henkiset perinteet kaipaavat uusia käsitteitä selviytyäkseen tulevaisuuden maailmassa (Väitös: FM JP Jakonen, 11.12.2020, uskontotiede)

Filosofi Ken Wilber on luonut neljän vuosikymmenen ajan systemaattista teoriaa kokonaisvaltaisemmasta suhtautumista maailmankaikkeuteen. Osana tätä teoriaa on ihmisen suhde henkisyyteen. FM JP Jakosen Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja on ensimmäinen uskontotieteellinen tutkimus Wilberin ajattelusta. Tutkimus osoitti, että Wilberin mukaan henkiset ja uskonnolliset traditiot voivat selviytyä vain, jos niiden käsitteistöä uudistetaan nykyihmisen ajattelua vastaavalla tavalla.

Ken Wilber (s. 1949) on yhdysvaltalainen filosofi, jonka ajatusmallia on sanottu ”kaiken teoriaksi”. Toisin kuin monet samalla nimellä kulkevat suuntaukset, Wilberin integraalinen teoria pyrkii kattamaan ulkoisen, fyysisen todellisuuden lisäksi myös sisäisen, kulttuurin ja mielen todellisuuden. 

– Integraalisen ajattelun perusperiaatteet osoittavat, miten kukaan ei varsinaisesti ole väärässä. Kyse on lähtökohtaisesti erilaisista näkökulmista ja ajattelun kehityksen vaiheista, JP Jakonen toteaa.

– Wilber on tutkimuskohteena mielenkiintoinen ja äärimmäisen relevantti. Hänen otteensa auttaa jäsentämään eri lähtökohdista todellisuutta hahmottavia perinteitä, näkemyksiä ja maailmankuvia. ”Kukaan ei ole väärässä” -periaate on ajankohtainen myös poliittisen ja yhteiskunnallisen polarisaation ymmärtämisen kannalta, Jakonen jatkaa. 

Jakosen mukaan Wilberin integraalista teoriaa voi parhaiten ymmärtää, kun sitä tarkastellaan käytännön sovellusten valossa. Pragmatistisen filosofian periaatteiden mukaan käsite on yhtä kuin sen tuomat käytännön tulokset. Wilberin ajattelua tukee alkuvuonna edesmennyt filosofi Mario Bunge (1919–2020), jonka mukaan filosofia on yhtä arvokas kuin sen mahdollistama toiminta, oppiminen, perinteen säilyttäminen, ja toisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen. 

– Integraalinen teoria soveltuu tähän muottiin mainiosti, kun sitä tarkastellaan nimenomaan sen käytännön sovellusten kautta. Wilberin teoriaa on sovellettu yli 70 eri alalle, joista omassa työssäni olen tarkastellut johtajuuteen ja ammatilliseen kasvuun liittyvää coaching-alaa, Jakonen kertoo. 

Jakosen tutkimuksen mukaan nykyaika kaipaa yhtenäistävää maailmankuvaa. Wilberin hahmottelema integraaliteoria on yksi monista tämänkaltaisista malleista. 

– Toivon, että tutkimukseni innostaa lukijaa laajentamaan omaa ajatteluaan ja kyseenalaistamaan käsityksiään henkisyyden ja rationaalisuuden moniulotteisesta suhteesta. Monimutkainen ja epävakaa maailmamme kaipaa kokonaisvaltaista ajattelua, jossa eri näkökulmat nähdään yhtenäisenä osana suurempaa, systemaattista, kosmista kokonaisuutta, Jakonen summaa.

***

FM JP Jakonen esittää väitöskirjansa ”Ken Wilber as a Spiritual Innovator: Studies in Integral Theory” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.12.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub5-luentosali, Assistentinkatu 7).

Vastaväittäjänä toimii professori Esa Saarinen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Terhi Utriainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana uskontotiede.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 10 henkilöä. Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/65079244702

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 03.12.2020 | Muokattu 14.04.2021