Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa (Väitös: VTM Anneli Miettinen, 9.6.2023, sosiologia)

Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa, osoittaa valtiotieteiden maisteri Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan. Sen sijaan työttömyys ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat vähensivät 30:tä ikävuotta lähenevien ja heitä vanhempien ensimmäisen lapsen saantia.

Anneli Miettisen kuva.Anneli Miettinen tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa lastensaannin ja yksilöiden sosioekonomisten resurssien välistä yhteyttä ja tässä sukupuolten välillä esiintyviä eroja Suomessa.

– Tutkimukseni mukaan hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa varsin yhdenmukaisesti sekä naisilla että miehillä, Miettinen sanoo.

Työttömyyden ja siihen liittyvien toimeentulo-ongelmien yhteys lastensaantiin eroaa ikäryhmittäin.

– Työttömäksi joutuminen ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat eivät hidastaneet vanhemmaksi tuloa matalasti koulutetuilla, alle 25-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Sen sijaan 30:tä ikävuotta lähestyvillä tai sen jo ylittäneillä työttömyys, erityisesti jos se oli pitkäkestoista tai toistuvaa, vähensi selvästi ensimmäisen lapsen saantia, Miettinen kertoo.

Kun työmarkkina-aseman ja vanhemmaksi tulon yhteyttä tarkasteltiin pariskunnilla, naisen työmarkkina-asemalla näytti jopa olevan hieman voimakkaampi yhteys lastensaantiin kuin miehen asemalla.

– Tulos viittaa siihen, että Pohjoismaissa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tukevat instituutiot ja normit edistävät lastensaantia, Miettinen sanoo.

Suomessa naisten työssäkäynnillä on pitkät perinteet, ja kummankin puolison odotetaan osallistuvan perheen elättämiseen.

– Samalla tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kumman tahansa puolison työttömyys voi siirtää lastensaantia, Miettinen sanoo.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan heijastunut lastensaantiin silloin, kun tarkastelun kohteena oli palkaton kotityö.

– Miesten osallistumisen lisääntyminen kotitöissä ei edistänyt parien lastensaantia, sen sijaan naisten tekemän palkattoman kotityön määrän kasvu vähensi lastensaantia erityisesti kahden ansaitsijan talouksissa, Miettinen kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin työmarkkina-aseman mukaisia eroja ensimmäisen lapsen saamisessa 1990-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle . Pariskuntien työnjakoa kotitöissä ja lastenhoidossa koskevassa osatutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen keräämää ajankäyttöaineistoa.

***

VTM Anneli Miettinen esittää väitöskirjansa ”Socioeconomic resources and family formation among young Finnish adults” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.6.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Einiö (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Marika Jalovaara (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Väittelijän yhteystiedot: 0503289311 anneli.miettinen@kela.fi

>> Väittelijän kuva

>> Väitöskirja luettavissa Finnish Yearbook of Population Research -julkaisuna

Luotu 01.06.2023 | Muokattu 09.06.2023