Iranilaisten maahanmuuttajanaisten integroitumisen avaimena elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukeminen sekä osallisuuden lisääminen (Väitös: YTM Riti Esberg, 30.10.2020, sosiaalityö)

Iranilaiset maahanmuuttajanaiset tarvitsevat paljon neuvoja ja tukea integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Asia paljastuu Riti Esbergin Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan naisten onnistunut integroituminen edellyttää monia pitkäjänteisiä kotouttamistyön tukitoimia, joissa painopiste on naisten elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukemisessa sekä yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisessä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Riti Esberg tutki sosiaalityön väitöskirjassaan Iranista Suomeen muuttaneiden naisten sosiaalisia suhteita ja niiden merkitystä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Tutkimuksessa nousivat esille yhteiskuntien, ihmisten ja kulttuurien erilaisuus, kulttuurin konkretisoituminen elämän eri alueilla, torjuvat asenteet, yksinäisyys, etäiset ja läheiset sosiaaliset suhteet sekä niiden kautta saatava sosiaalinen tuki.

Esberg tarkastelee väitöskirjassaan, millaisia sosiaalisia suhteita ja niiden solmimiseen vaikuttavia tekijöitä on Iranista Suomeen muuttaneilla naisilla, millaista tukea iranilaiset naiset sosiaalisten suhteiden kautta saavat ja millaiset tekijät vaikuttavat iranilaisten naisten integroitumiseen sosiaalisten suhteiden kautta. 

– Suomalaisen yhteiskunnan moninaisuuden lisääntyessä maahanmuuttajanaisten onnistuneesta integroitumisesta on tullut yhä ajankohtaisempi kysymys. Erityisesti islamintaustaisten maahanmuuttajanaisten yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on suuri, Esberg sanoo. 

Esberg tutki iranilaisten naisten sosiaalisia suhteita ja niiden tärkeyttä yhteiskuntaan kiinnittymisessä naisten omista näkemyksistä ja kokemuksista käsin.

– Iranilaisilla naisilla sosiaalisten suhteiden solmimiseen olivat vaikuttaneet heidän edellytyksensä, mahdollisuutensa ja halukkuutensa luoda sosiaalisia suhteita. Eniten sosiaalisia suhteita oli luotu oman etnisen ryhmän naisiin sekä kulttuurisesti ja uskonnollisesti itsensä kaltaisiin maahanmuuttajanaisiin. Iranilaisten naisten kulttuurisesti orientoituneet ja naisvaltaiset sosiaaliset suhteet kertovat arvoperustoista ja kulttuurisista merkityksistä sosiaalisten suhteiden solmimisessa, Esberg sanoo.

Sosiaalisten suhteiden kautta iranilaiset naiset olivat saaneet käytännön apua arkeen sekä taloudellista, informatiivista ja emotionaalista tukea. Eniten sosiaalista tukea oli saatu omalta etniseltä ryhmältä. Oman ryhmän tarjoama tuki perustui yhteiseen kulttuuriin ja kieleen, samaan etniseen taustaan ja yhteisesti jaettuihin arvoihin.

Iranilaisten naisten integroitumiseen sosiaalisten suhteiden kautta olivat vaikuttaneet kulttuuri, uskonto, suomenkielentaito ja suomalaisen yhteiskunnan integroitumiselle luomat puitteet. Kaikki iranilaiset naiset eivät kokeneet integroitumista mahdollisuudeksi, vaan pakon sanelemaksi. Iranilaisten naisten integroituminen näyttäytyy kulttuuriin sidottuna monitahoisena prosessina, jonka eteneminen ja vaiheet eivät ole ennustettavissa. 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää islamintaustaisille naisille suunnattujen kotoutumista edistävien palvelujen suunnittelussa, nykyisten palvelujen toimivuuden arvioinnissa sekä monikulttuurisen asiakastyön kehittämisessä. 

***

YTM Riti Esberg esittää väitöskirjansa ” Iranista Suomeen muuttaneiden naisten sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisessä” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.10.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Aini Pehkonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Merja Anis (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiaalityö.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

 

Luotu 22.10.2020 | Muokattu 22.10.2020