Opettajat ja kouluterveydenhoitajat toivovat lisää keinoja mielenterveyden tukemiseen kouluissa – Verkkopohjaiset tukiohjelmat lupaava menetelmä mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen (Väitös: TtM Pihla Markkanen, 10.12.2021, hoitotiede)

TtM Pihla Markkasen Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että oppilaiden mielenterveyden tukemista koulun arjessa tulee vahvistaa. Opetushenkilöstö ja kouluterveydenhoitajat toivovat kouluihin lisää keinoja oppilaiden mielenterveyden tukemiseen. Verkkopohjaiset menetelmät voivat olla hyödyllisiä oppilaiden mielenterveysongelmien varhaisessa tunnistamisessa sekä mielenterveyden tukemisessa.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleisiä ja ne näkyvät koulun arjessa. Pihla Markkanen tutki väitöskirjassaan opettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluterveydenhoitajien näkemyksiä oppilaiden mielenterveyden tukemiseen. Markkasen mukaan opetushenkilöstö on huolestunut oppilaiden oireilusta sekä siitä, miten toimia haastavissa tilanteissa nuorten kanssa.

– Opettajat ja koulunkäynninohjaajat toivoivat lisää tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä sekä mielenterveysongelmien varhaisesta tunnistamisesta. Koulun arkeen toivottiin myös lisätukea mielenterveyden ammattilaisilta. Opettajat myös pohtivat, miten tukea oireilevan oppilaan oppimista. He pohtivat eettisiä toimintatapoja haastaviin tilanteisiin koulupäivän aikana ja miten ymmärtää tilanteita oppilaan näkökulmasta, Markkanen sanoo.

Kouluterveydenhoitajilla valmiuksia tukea oppilaita mielenterveyskysymyksissä

Kouluterveydenhoitajat tapaavat kaikki oppilaat terveystarkastuksissa. Niihin sisältyy myös oppilaan hyvinvoinnin arviointia mielenterveyden näkökulmasta.

Pihla Markkasen väitöstutkimuksessa tehtiin kansallinen kysely kouluterveydenhoitajille. Tulosten mukaan kouluterveydenhoitajilla on valmiuksia tukea oppilaiden mielenterveyttä nykyistäkin laajemmin. Tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä ei ole kuitenkaan otettu kouluissa laajasti käyttöön. Kouluterveydenhoitajat toivoivat lisää koulutusta oppilaiden mielenterveyden arviointiin ja tukemiseen.

– Osa oppilaista jää vaille tarvitsemaansa apua. Kouluterveydenhoitajien mukaan esteitä avun saamiselle aiheuttavat lisäksi ajan ja resurssien puute sekä hankaluudet mielenterveyspalveluihin pääsemisessä, Markkanen kertoo.

Verkkopohjaisia ohjelmia voidaan hyödyntää mielenterveyden tukemisessa kouluissa

Markkasen tutkimuksessa testattiin nuorille kehitetyn verkkopohjaisen tukiohjelman soveltuvuutta mielenterveyden edistämiseen 8. luokan oppilailla. Nuoret käyttivät tukiohjelmaa aktiivisesti ja antoivat siitä positiivista palautetta.

– Nuoret käyttivät ohjelmaa viikoittain koulupäivien aikana kuuden viikon ajan. Ohjelma sisälsi tietopaketteja ja tehtäviä. Suosituin aihe oli nuorten masennus ja nuoret kokivat tukiohjelman tarjoaman tiedon tarpeelliseksi ja heille suunnatuksi. Verkkopohjainen ohjelma auttoi tunnistamaan oppilaita, joilla oli erityistarvetta mielenterveyden tuelle. Tutkimuksen perusteella verkkopohjaisia ohjelmia voidaan hyödyntää mielenterveyden tukemisessa kouluissa, Markkanen sanoo.

Väitöskirja on laadittu osana Suomen Akatemian, Turun yliopiston ja Business Finlandin rahoittamia professori Maritta Välimäen tutkimushankkeita EduMental ja Depis.Net. Kouluterveydenhoitajien kysely tehtiin yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliiton kanssa.

***                                                           

TtM Pihla Markkanen esittää väitöskirjansa ”Supporting pupils’ mental health in schools. Teaching staff’s and school nurses’ perceptions and the suitability of a web-based support system for pupils” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.12.2021 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro auditorio, Kiinamyllynkatu 10, Turku). Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä.   

Vastaväittäjänä toimii professori Terhi Saaranen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 363 4776, pihmar@utu.fi

Luotu 03.12.2021 | Muokattu 03.12.2021