Tutkimuksessa laadittiin uusi tapa luokitella mahasyöpiä (Väitös: MD Naziha Mansuri, 25.3.2022, patologia)

MD Naziha Mansurin patologian alan väitöstutkimuksessa luotiin kliiniseen käyttöön soveltuva algoritminen luokittelutapa mahasyövän eri alaryhmille. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös mahasyöpien biologisia piirteitä ja käyttäytymistä. Tutkimuksessa selvisi, että T-lymfosyyttien määrä on yhteydessä intestinaalisen mahasyövän parempaan ennusteeseen.

Vaikka mahasyövän esiintyminen on viime vuosikymmeninä laskenut kehittyneissä maissa, se on edelleen yksi suurimmista syöpäkuolemien aiheuttajista. Mahasyöpä on perinteisesti jaettu intestinaaliseen ja diffuusiin alatyyppiin. Tämä kudosmorfologiaan perustuva luokittelu ei huomioi taudin biologiaa eikä siksi tarjoa eväitä yksilöllistettyihin hoitoihin.

– Genomianalyysit ovat osoittaneet, että mahasyöpä koostuu useista molekulaarisista alatyypeistä. Analyysimenetelmät ovat kuitenkin monimutkaisia ja vaativat erityisosaamista, kertoo Turun yliopistossa väittelevä MD Naziha Mansuri.

Mansurin tutkimuksessa hyödynnettiin kliiniseen käyttöön soveltuvia menetelmiä; immunohistokemiaa ja in situ -hybridisaatiota mahasyöpien luokitteluun. Tulosten perusteella yksinkertaisen algoritmin avulla mahasyövät voidaan luokitella eri alaryhmiin Epstein-Barrin viruksen esiintymisen, TP53-geenin poikkeavuuden ja MMR-puutoksen perusteella.

– Kliinisesti eroaviin alaryhmiin tapahtuva jaottelu voidaan siis toteuttaa yksinkertaisella ja kliiniseen diagnostiikkaan soveltuvalla menetelmällä, Mansuri sanoo.

T-lymfosyyttien määrä on yhteydessä intestinaalisen mahasyövän parempaan ennusteeseen

Immuunijärjestelmän toiminta on tärkeä syövän ennusteen kannalta. Yksityiskohtaista tietoa siitä, miten T-solut hakeutuvat eri mahasyövän alatyyppeihin ja liittyvät taudin käyttäytymiseen ei toistaiseksi ole olemassa.

– Analysoimme CD3-, CD8- ja FOXP3-antigeenejä ilmentävien T-lymfosyyttien esiintymistä herkästi etäpesäkkeitä lähettävän intestinaalisen mahasyövän alatyypeissä. Tulosten perusteella EBV+ -syövissä on runsaimmin T-lymfosyyttejä ja korkein CD8+/FOXP3-suhde. Totesimme myös, että runsas T-lymfosyyttien määrä on yhteydessä intestinaalisen mahasyövän parempaan ennusteeseen ja toimii itsenäisenä ennustetekijänä, Naziha Mansuri sanoo.

Uutta tietoa solujen liikkumista säätelevistä formiiniproteiineista

Formiiniproteiinit säätelevät solujen aktiinitukirankaa sekä solujen liikkumista ja ovat tärkeitä syöpäsolujen toiminnassa. Formiinien esiintymisestä ja tehtävistä mahasyövässä tiedetään kuitenkin vähän.

– Tässä tutkimuksessa analysoimme FHOD1- ja FMNL1-formiineja mahasyöpäsolulinjoissa ja intestinaalista alatyyppiä edustavien mahasyöpien kudosnäytteissä, Mansuri sanoo.

Kasvainsolujen FHOD1:n ilmentyminen oli yhteydessä kasvaimeen hakeutuvien T-lymfosyyttien määrään. FHOD1:n alentunutta ilmentymistä nähtiin syövän alatyypissä, johon liittyy TP53-kasvunrajoiteproteiinin mutaatio. FMNL1:n ilmentyminen puolestaan on yhteydessä kasvaimen kokoon ja taudin leviämisasteeseen.

– Tulosten perusteella FHOD1- ja FMNL1-formiinien ilmentyminen liittyy mahasyövän biologisiin piirteisiin, joskaan ilmentymisellä ei näytä olevan yhteyttä mahasyövän ennusteeseen, Mansuri päättää.

***

MD Naziha Mansuri esittää väitöskirjansa ”MOLECULAR SUBTYPES OF INTESTINAL TYPE GASTRIC CANCER: ASSOCIATION WITH T-LYMPHOCYTES AND FORMINS ” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25.3.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Säätiö-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Timo Paavonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena erityisasiaintuntija Ilmo Leivo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on patologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: naziha.i.mansuri@utu.fi

Luotu 16.03.2022 | Muokattu 16.03.2022