Tutkimuksessa tarkasteltiin puolustussolujen toimintaa – Tuloksia voidaan hyödyntää immuunipuolustuksen säätelyn tutkimuksissa (Väitös: FM Marika Runsala, 30.9.2022, patologia)

FM Marika Runsalan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa kuvaillaan solurakennetta, joka saattaa edesauttaa nopean immuunipuolustuksen saavuttamisessa. Tutkimuksessa tunnistettiin myös proteiineja, jotka saattavat säädellä imusolujen toimintatehokkuutta. Tutkimustulokset antavat uutta tietoa puolustussolujen toiminnasta ja tulokset voivat auttaa tulevaisuudessa myös ymmärtämään muun muassa allergioita ja autoimmuunisairauksia aiempaa paremmin.

B-solut ovat imusoluja, jotka vastaavat elimistön vasta-ainetuotannosta. Vasta-aineet tunnistavat ja neutraloivat taudinaiheuttajia, kuten bakteereja, viruksia tai syöpäsoluja. Vasta-ainetuotanto on myös avainasemassa rokotehoidoissa, joissa rokotteet käynnistävät B-solujen erilaistumisen vasta-aineita tuottaviksi plasma- tai B-muistisoluiksi.

B-solujen erilaistuminen on hyvin moniportaisen toiminnan lopputulos. B-solujen täytyy ensin tunnistaa ja ottaa sisäänsä tyypillisesti taudinaiheuttajamikrobista lähtöisin oleva rakenne, antigeeni, hajottaa se pieniksi peptideiksi ja lopulta vielä tuoda peptidit takaisin solukalvolleen erityiseen esittelijämolekyyliin sidottuna. Antigeenin käsittelyyn osallistuu useita solunsisäisiä rakenteita, jotka kartoitettiin Marika Runsalan väitöstutkimuksessa.

– Havaitsimme antigeenin päätyvän pieniin solun sisäisiin kalvorakkuloihin, joissa kaikki antigeenin käsittelyvaiheet, hajottaminen, esittelijämolekyyliin sitoutuminen ja solukalvolle lähettäminen, voisivat tapahtua yhtäaikaisesti. Tämä saattaa mahdollistaa hyvin nopean antigeenin käsittelyn, mikä puolestaan saattaa nopeuttaa immuunivasteen muodostusta, Runsala kertoo.

Runsala osoitti tutkimuksessaan myös, että Rab7-proteiini säätelee B-solujen taudinaiheuttajan käsittelyä. Lisäksi tutkimuksessa nostettiin esiin mahdollisuus makroautofagien osuudesta taudinaiheuttajan käsittelyssä ja peptidien esittelyssä.

– Nämä löydöt ovat mielenkiintoisia, sillä tyypillisesti Rab7 sekä makroautofagosomit liitetään vahvasti tarpeettomien rakenteiden ja ravintoaineiden lopulliseen hävittämiseen. Tutkimuksemme kuitenkin ehdottaa, että B-soluissa on erilaistuneita, muista soluista poikkeavia rakenteita, jotka johdattavat tehokkaaseen antigeenin käsittelyyn ja sitä myöten voivat mahdollistaa tehokkaamman vasta-ainereaktion käynnistymisen.

Kohti imusolujen toimintatehokkuuden säätelyä

Runsalan tutkimus ei ainoastaan tuo tärkeää perustietoa puolustussolujen toiminnasta, vaan se luo myös pohjan yksityiskohtaisille tutkimuksille, joissa voidaan oppia säätelemään vasta-ainetuotannon tehokkuutta.

– Tutkimuksemme saattaakin auttaa tulevaisuudessa myös ymmärtämään paremmin sairauksia, joita puolustussolujen virheellinen toiminta aiheuttaa. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi allergiat tai autoimmuunisairaudet, joihin lukeutuu muun muassa nivelreuma, tyypin 1 diabetes sekä MS-tauti.

Marika Runsalan väitöstutkimus on tehty osana tutkimuksen lippulaivahanke InFLAMESia. InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

***

FM Marika Runsala esittää väitöskirjansa ” Antigen processing and intracellular trafficking in B cells” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.9.2022 klo 12 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro auditorio, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä myös etäyhteydellä: https://echo360.org.uk/section/8785a205-efa4-4870-9550-3dfea27798be/public

Vastaväittäjänä toimii associate professor Zhi Jane Chen (Oulun yliopisto) ja kustoksena dosentti Pieta Mattila (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on patologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 23.09.2022 | Muokattu 23.09.2022