Tutkimuksesta uutta tietoa B-solujen aktivoitumisesta ja kehon vasta-ainereaktion muodostumisesta (Väitös: MSc Alexey Sarapulov, 11.3.2022, patologia)

MSc Alexey Sarapulov tutki patologian alan väitöskirjassaan B-lymfosyyttien, eli B-solujen, toimintaa. B-solut ovat vastuussa vasta-ainereaktioiden muodostuksesta ja sitä kautta osaltaan immuniteetin muodostumisesta taudinaiheuttajia vastaan. Uutta tietoa B-soluaktivaatiosta voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi rokotteiden kehittämisessä.

Sarapulovin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kahden B-soluissa erityisesti ilmennetyn proteiinin, MIM ja IRF4, merkitystä B-soluvälitteisessä immuniteetissä.

– Immuunivasteen synnyssä erityisen tärkeässä asemassa on, tyypillisesti taudinaiheuttajasta lähtöisin olevan, antigeenin tunnistaminen solun pinnalla olevien B-solureseptorien avulla. Tämä käynnistää B-solun aktivoitumisen ja jakautumisen, mikä lopulta johtaa solujen erilaistumiseen vasta-aineita tuottaviksi plasmasoluiksi, Sarapulov kertoo.

Viime vuosina on havaittu, että solun tukiranka, dynaamisista säikeistä muodostunut solun kalvorakenteiden kanssa toimiva verkosto, säätelee B-solujen aktivaatiota usealla eri tasolla.

– MIM/MTTS1-proteiinin tiedetään kykenevän säätelemään sekä solun aktiinitukirangan dynamiikkaa että solun kalvorakenteita. Tutkimuksessa havaitsimme, että tämän hyvin vahvasti evoluutiossa konservoitunut proteiini on tärkeä B-solujen aktivoitumiselle ja vasta-ainereaktion muodostumiselle tietyn tyyppisiä antigeenejä vastaan. MIM/MTTS1-proteiinin puutos aiheutti myös metabolisia muutoksia soluissa, Sarapulov sanoo.

B-soluaktivaatioon liittyvät löydökset hyödynnettävissä rokotekehityksessä

Yhteistyöprojektissa Sarapulov tutki myös IRF4-transkriptiotekijän toimintaa B-soluissa. IRF4 on erittäin tärkeä B-solujen vasta-ainetuotantoon erilaistumiseen liitetty geenien ilmentymisen säätelijä.

– IRF4 on hyvin tunnettu plasmasolujen erilaistumisen säätelijä. Työmme viittaa siihen, että tätä aiemmissa soluaktivaation vaiheissa alhainen IRF4-proteiinin määrä vaimentaa B-solujen aktivaatiota ja aktiinitukirangan toimintaa. Tämä voi edesauttaa vasta-ainereaktioiden spesifisyyden varmistamisessa sekä autoimmuunireaktioiden vaimentamisessa.

– Kaiken kaikkiaan, tämä perustutkimusta oleva työmme osoittaa yhteyden aktiinitukirangan dynamiikan ja B-soluaktivaation välillä ja korostaa eri antigeenityyppien laukaisemien immuunivasteiden eroavaisuuksia. Löydöksiä voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien rokotteiden kehittämisessä, Sarapulov tiivistää.

***

MSc Alexey Sarapulov esittää väitöskirjansa ”B cell-mediated immunity and signal regulation. The roles of MIM/MTSS1 and IRF4” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.3.2022 klo 13.00.

> Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteydellä

Vastaväittäjänä toimii professori Lars Nitschke (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Saksa) ja kustoksena akatemiatutkija Pieta Mattila (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on patologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: alesar@utu.fi

Luotu 04.03.2022 | Muokattu 04.03.2022