Kaksi akvarelleilla maalattua päätä, katseet eri suuntaan.

Väitöstutkimus oikoo yleisiä väärinkäsityksiä Immanuel Kantin filosofiasta ja objektiivisuuden käsitteestä (Väitös: FM, VTM Matti Saarni 27.11.2020, filosofia)

Länsimaisen filosofian keskeisimpiin hahmoihin kuuluvan Immanuel Kantin filosofista järjestelmää ja erityisesti hänen toteuttamaansa ja nimeämäänsä filosofian "kopernikaanista käännettä" on  kritisoitu liian subjektikeskeiseksi. FM, VTM Matti Saarni esittää Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että nämä syytökset perustuvat Kantin filosofian heikkoon ymmärtämiseen. – Kantin filosofia päinvastoin tarjoaa toimivan – tai jopa parhaan – filosofisen perustan objektiivisuuden käsitteelle, Saarni sanoo.

Immanuel Kantia (1724–1804) pidetään yleisesti yhtenä uuden ajan länsimaisen filosofian keskeisistä hahmoista. Tutkimuksessaan Saarni analysoi ja esittelee tutkimuksessaan Kantin objektiivisuuden ja objektiivisen referenssin käsitteiden eri aspekteja ja ehtoja ja osoittaa Kantin näkemyksen merkittävyyden nykyfilosofialle. Samalla tutkimus vastaa joihinkin Kantia vastaan esitettyihin kritiikkeihin, jotka Saarnin mukaan usein perustuvat puutteellisille tai virheellisille tulkinnoille Kantin opeista.

– Kantin filosofiaa ei ole syytä pitää kaiken objektiivisuuden kadottavan subjektiivisuuden filosofian esikuvana kuten valitettavan usein tunnutaan olettavan. Sen sijaan Kantin teoria objektiivisuudesta ja objektiivisesta referenssistä on sekä johdonmukainen, että merkityksellinen nykyajan filosofian ja tieteen kannalta. Lisäksi Kantin käsitys objektiivisuudesta ja subjektiivisuudesta on olennainen pyrittäessä ymmärtämään nykyaikaista objektiivisuuden käsitettä, joka on keskeinen tieteelle ylipäänsä, Saarni sanoo.

Kantin käsitys objektiivisuudesta ja subjektiivisuudesta on olennainen pyrittäessä ymmärtämään nykyaikaista objektiivisuuden käsitettä, joka on keskeinen tieteelle ylipäänsä, Saarni sanoo.

Saarni tarkastelee väitöskirjassaan Kantin lisäksi joitakin tämän käsityksiin ja kysymyksenasetteluihin vaikuttaneita filosofeja. Yksi väitöksen teemoista onkin seurata historiallisesti sitä, miten Kantin kriittinen filosofia objektiivisuuskäistyksineen muotoutui. Historiallista tarkastelua keskeisempinä teemoina väitös kuitenkin esittää myös uusia käsitteellistyksiä Kantin teoreettisen filosofian yksityiskohdista, ja pyrkii tekemään Kantin filosofiaa helpommin ja ennen kaikkea paremmin ymmärretyksi.

Saarnin mukaan Kantin filosofian perusteiden väärinymmärrys tai sivuuttaminen on vakava virhe – ei vain filosofian kohdalla, vaan tieteen kentällä ylipäänsä.

– Tutkimuksellani on toivottavasti annettavaa useammalle kuin yhdelle filosofian tutkimuskentälle, mutta lähtökohtaisesti se kuuluu filosofian historian tutkimukseen ja Kantin teoreettisen filosofian tutkimukseen. Työ sivuaa myös sellaisia filosofian aloja kuin tieteenfilosofia ja käsitehistoria, ennen kaikkea objektiivisuuden käsitteen historiallisen merkittävyyden takia. Lisäksi työllä saattaa olla relevanssia kielifilosofialle sekä lukuisille Kantiin liittyville kiistoille esimerkiksi tämänhetkisten spekulatiivisten realistien piirissä.

***

FM, VTM Matti Saarni esittää väitöskirjansa ”Aspects of Objectivity and Objective Reference in Kant's Transcendental Idealism” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 27.11.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Educarium, Edu1).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Marcel Quarfood (Uumajan yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Olli Koistinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on filosofia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 0405779044, matti.saarni@utu.fi

>> Väittelijän kuva
>> Sähköisenä julkaistu väitöskirja

Luotu 19.11.2020 | Muokattu 19.11.2020