Henkilö istuu ikkunalaudalla ja katsoo ulos.

Väittelijän kehittämä mindfulness-nettikurssi madaltaa toisen asteen opiskelijan ahdistuneisuutta ja lisää onnellisuutta (Väitös: PsM Oskari Lahtinen 22.1.2021, psykologia)

Psykologian maisteri Oskari Lahtisen kehittämän Tita-mindfulness-nettikurssin käyminen madalsi kurssin käyneiden opiskelijoiden ahdistuneisuutta ja lisäsi näiden onnellisuutta. Pienemmät vaikutukset havaittiin masennuksen vähenemisessä ja psykologisen elämänlaadun lisääntymisessä. Lahtinen kehitti kurssin osana Turun yliopistoon tekemäänsä väitöstutkimusta.

Lahtinen tutki kurssin vaikutuksia valtakunnallisella randomisoidulla kontrollitutkimuksella. Tutkimus toteutettiin vuosina 2017–2018 ja siihen osallistui 1 349 henkilöä lukioista ja ammattioppilaitoksista.  Titaa verrattiin tutkimuksessa odotuslista-kontrolliryhmään.

– Titan osallistujien ahdistuneisuus väheni ja onnellisuus lisääntyi kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi heikompi näyttö osoitti Titan vähentävän osallistujien masentuneisuutta ja lisäävän psykologista elämänlaatua, Lahtinen sanoo.

Hän havaitsi, että opiskelijoiden meditoidessa enemmän myös heidän hyvinvointinsa parani enemmän ja toisaalta, huonommin voivat opiskelijat harjoittivat hieman vähemmän kuin hyvinvoivat.

Tutkimuksessa sovellettiin päivittäistä ja viikottaista kokemusotantaa, jossa tutkittavilta kysyttiin päivittäin älypuhelinsovelluksen välityksellä heidän edeltävän päivän meditaatioharjoituksestaan ja viikottain hyvinvoinnistaan.

Lahtisen mukaan aiemmin mindfulness-tutkimuksessa on kiinnitetty vähemmän huomiota mindfulnessin mahdollisuuteen vahvistaa inhimillistä hyvinvointia kärsimyksen lievittämisen ohella. Hänen mukaansa viimeaikainen tutkimusnäyttö on alustavasti tukenut myös mindfulnessin sukulaiskäsitteen itsemyötätunnon hyvinvointivaikutuksia.

– Tutkimuksessani havaitsin, että kiusaamisesta tai oppimisvaikeuksista kärsivät opiskelijat, jotka olivat myötätuntoisia itseään kohtaan, kärsivät masennusoireista vähemmän kuin muut.

Lahtisen kehittämä kurssi on nyt saatavilla suurimmassa osassa Suomen toisen asteen oppilaitoksia osana Opintokamu-ohjelmaa ja siitä kehitetään nyt uutta valtakunnallista toisen asteen mindfulness-appia.

***

PsM Oskari Lahtinen esittää väitöskirjansa “The effects of mindfulness and self-compassion on the well-being of upper secondary education students” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 22.1.2021 klo 15.

Väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta osoitteessa https://utu.zoom.us/j/61471562768

Vastaväittäjänä toimii professori Judson Brewer (Brownin yliopisto, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Christina Salmivalli (Turun yliopiston). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykologia.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua Zoom-yhteyden kautta.

Turun yliopiston seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeita tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: polaht@utu.fi

>> Väittelijän kuva

>> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Twitter: oskarifin

Luotu 18.01.2021 | Muokattu 19.01.2021