Kuvituskuva

Verkkopohjaisia menetelmiä voidaan hyödyntää mielenterveystyössä (Väitös: TtM Anna Laine, 26.3.2021, hoitotiede)

Verkkopalveluiden lisääminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisistä tavoitteista. TtM Anna Laineen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että verkkopohjaiset menetelmät soveltuvat vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja heidän läheistensä tukemiseen. 

Verkkopalveluiden avulla voidaan lisätä yhdenvertaisuutta ja parantaa palvelujen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta. Internetiä hyödynnetään yleisesti tiedon etsimiseen, ja se on luonteva tietolähde myös mielenterveyteen liittyen. 

– Toisaalta aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että verkosta löytyy leimaavaa tietoa vakaviin mielenterveyshäiriöihin liittyen, eikä kaikki tieto ole luotettavaa. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat henkilöt saavat luotettavaa tietoa sairauteensa liittyen, Anna Laine huomauttaa. 

Psykoedukaatio on koulutuksellinen menetelmä, jonka avulla saatu tieto auttaa vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavaa ja hänen läheisiään ymmärtämään paremmin sairautta ja pärjäämään paremmin sen kanssa. 

Laine muokkasi väitöstutkimuksessaan verkkopohjaiseen psykoedukaatioon kehitettyä verkkosivustoa ja testasi verkkopohjaisia menetelmiä vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavien potilaiden, heidän läheistensä ja hoitohenkilökunnan kanssa.  

Potilaat ja henkilökunta mukaan kehittämään verkkopohjaisia menetelmiä

Jotta palveluja todella käytetään, niiden tulee olla selkeitä ja käyttäjäystävällisiä. Käyttäjäystävällisyyttä voidaan lisätä ottamalla kehitystyöhön mukaan menetelmän tulevat käyttäjät. Laineen tutkimuksessa käytettyä verkkosivustoa päivitettiin ja muokattiin potilaiden ja henkilökunnan avulla.

– Potilailta ja hoitohenkilökunnalta saatu tieto olikin erittäin arvokasta, kun muokkasimme verkkosivustoa. Tässä yhteydessä tuli esiin myös ehdotus laajentaa sivustoa läheisille suunnattuun psykoedukaatioon soveltuvaksi, Laine kertoo.

Verkkosivuston laajentamisen sijaan läheisille päädyttiin luomaan psykoedukaatioon tarkoitettu verkkokoulutus, jossa he hyödynsivät sivustoa tietolähteenä. Potilaille suunnatussa verkkopohjaisessa psykoedukaatiossa potilas ja hoitajat tapasivat viisi kertaa. Jokaisella tapaamiskerralla potilas valitsi tapaamisen aiheen verkkosivuston sisällön teemoista.

Positiivinen palaute kannustaa hyödyntämään verkkopohjaisia menetelmiä

Potilailta, hoitajilta ja läheisiltä saatu palaute verkkopohjaisista menetelmistä oli pääosin positiivista. Erityisesti potilaat myös sitoutuivat hyvin menetelmän käyttöön, sillä heistä lähes kaikki osallistuivat kaikkiin viiteen tapaamiseen. Verkkopohjainen menetelmä vaatii kuitenkin tietokoneenkäyttötaitoja tai tukea ohjelman käyttämisessä. 

– Kaikki potilaat ja läheiset eivät ole tottuneita käyttämään internetiä ja tietokonetta. Peruskysymyksenä onkin, ovatko mielenterveyspalveluiden asiakkaat halukkaita käyttämään verkkopohjaisia menetelmiä. Toisaalta, moni potilas tai läheinen saattaa olla motivoitunut käyttämään niitä, vaikka ei olisi tottunut käyttämään tietokonetta. Menetelmän käytön yhteydessä taitoja on mahdollista myös harjoitella, Laine muistuttaa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää verkkopohjaisten menetelmien kehittämisessä mielenterveystyössä. Tutkimustulosten perusteella voidaan myös rohkaista hoitohenkilökuntaa tarjoamaan psykoedukaatiota verkkopohjaisia menetelmiä hyödyntäen. 

Väitöskirja kuuluu Suomen Akatemian ja Turun yliopiston rahoittamiin professori Maritta Välimäen tutkimushankkeisiin, joissa selvitettiin verkkopohjaisten menetelmien käyttöä mielenterveystyössä.

***

TtM Anna Laine esittää väitöskirjansa ”Evaluation of web-based psychoeducation interventions related to schizophrenia spectrum disorders” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 26.3.2021 klo 12.00. 

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Arja Häggman-Laitila (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus 

Luotu 18.03.2021 | Muokattu 18.03.2021