Opiskelijaelämää vappu

Tutustu yliopistoon

Turun yliopisto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tutustua yliopiston monipuoliseen opintotarjontaan ja opiskeluun osallistumalla tapahtumiin, kuten Hakijan päivään ja vierailemalla tiedekunnissa.

Maistiaisluennot lukiolaisille ja podcastit

Tälle sivulle kerätään lukiolaisia varten yliopiston tarjonnasta luentoja, joille voi vapaasti osallistua. Sivulla on myös linkki Turun yliopiston podcasteihin, joissa Turun yliopiston tutkijat kertovat kiehtovista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Keskustele luentojen seuraamisen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Turun yliopiston podcastit

 • Podcasteissa jututetaan eri alojen tutkijoita, kuullaan puheenvuoroja ja professoriluentoja. Myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläät eri aloilta jutustelevat opinnoista, opiskelijaelämästä ja tulevaisuuden työnäkymistä.

  Tutustu podcastien aiheisiin tästä linkistä.

Kevään 2022 luennot

Psykologia

Turun yliopiston psykologian opetus ja tutkimus käynnistää 100-vuotisjuhlavuotensa kaikille avoimella luentosarjalla. Luennot ovat seurattavissa joko verkon välityksellä (linkit nettisivulla www.utu.fi/psykologia100 ) sekä Turun yliopiston Educarium-rakennuksen (Assistentinkatu 5) luentosalissa Edu1, poikkeuksena 10.5. Lauri Nummenmaan pitämä luento, jota voi seurata Publicum-rakennuksen (Assistentinkatu 7) Pub2-luentosalissa.

 • Kiusaamisen ehkäisy – saavutuksia ja haasteita
  tiistaina 1.3. professori Christina Salmivalli
   
 • Sosiaalinen vauva ja aivojen toiminnallinen kehitys
  tiistaina 15.3. apulaisprofessori Jukka Leppänen
   
 • Lapsen varhainen kehitys ja kasvuympäristön suojaava vaikutus
  tiistaina 29.3. professori Riikka Korja
   
 • Käyttäytymistieteet ilmastonmuutoksen hillitsemisen tukena
  tiistaina 12.4. professori Paula Salo
   
 • Lukemisen ilot ja hyödyt
  tiistaina 26.4. apulaisprofessori Johanna Kaakinen
   
 • Tunteet, aivot ja tietoisuus
  tiistaina 10.5. professori Lauri Nummenmaa

Syksyn 2021 luennot

 • Lukuvuoden avajaiset ja avajaiskarnevaalit 2021
  Keskiviikko 8.9.2021 klo 12-14 avajaiskarnevaalit Publicumin ja Educariumin aukiolla (säävaraus)
  Keskiviikko 8.9.2021 klo 14.15 alkaen virtuaalinen avajaisjuhla
  Katso tarkempia tietoja tästä linkistä.
   

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

Historia-aineet

 • Varhaismodernin aika (Historian ja arkeologian perusopinnot)
  Luentosarja alkaa viikolla 39
  Yliopisto-opettaja Jarkko Keskinen
  Luentotallenteiden linkit lisätään sivulle jäkikäteen

Tutustu kasvatustieteisiin:

 • Johdatus kasvatustieteeseen, erityispedagogiikkaan ja aikuiskasvatustieteeseen

    •  Luento / erikoistutkija Juhani Tähtinen
  ke 22.9.2021 klo 17.30–20.00

    •  Luento / yliopistonlehtori Rauno Huttunen
  ke 29.9.2021 klo 17.30–20.00

    •  Luento / yliopisto-opettaja Lilja Aikio
  ke 6.10.2021 klo 17.30–20.00
   
 • Sanataide ja kertomukset lapsen kasvussa ja oppimisessa
  Juli-Anna Aerila
  Aika 24.09.2021 08.00–10.00
   
 • Eettisten kysymysten käsittely historiassa ja uskonnossa
  Jan Löfström
  Ti 7.9. klo 10.00–11.30
   
 • Mitä on filosofia ja kasvatusfilosofia?
  Rauno Huttunen
  Luentotallenne: https://seafile.utu.fi/f/1550d4b40ebf4a89bd03/

 

Aiempia luentotallenteita

 • Professoriluennot
  Videotallenteet
  Katso luennot tästä linkistä.

  Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi toteutetaan toistaiseksi videoituna. 

  •   Professori Markku Lehtimäki, yleinen kirjallisuustiede: Kirjallisuus muuttuvassa maailmassa 

  •   Professori Kati Miettunen, materiaalitekniikka: Kestävää aurinkoenergiaa 

  •   Professori Janna Waltimo-Sirén, lasten hammashoito ja oikomisoppi: Mistä lapsen hampaat kertovat? 

  •   Professori Risto Tertti, sisätautioppi: Dialyysihoidon menestystarina 

  •   Professori Sara Routarinne, äidinkielen opetus: Oppia kirjoittamalla tekstistä tekstiin 

  •   Professori Minna Lehtonen, logopedia: Kaksikielisyys ja aivot 

  •   Professori Jaana Hagström, suupatologia: Suu on ihmeellinen paikka 

  •   Professori Mari Murtonen, korkeakoulupedagogiikka: Korkeakoulupedagogiikka suunnannäyttäjänä 

  •   Professori Antti Saraste, sisätautioppi: Kuvantamistutkimukset sydänsairauksissa 

  •   Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret, kasvatustiede, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena  

 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluento
  Jaakko Suominen
  Luentotallenne

  Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

  Katso luentotallenne tästä linkistä.

 • Turun yliopiston tiedelinja
  Keskiviikkoisin (14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.)
  Turun yliopiston Tiedelinjalla tutkijat ja yleisö keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Tiedelinjaa lähetetään syyslukukaudella 2020 joka toinen keskiviikko.
  •   14.10. Naiset yrittäjinä kautta aikain
  •   28.10. Kohti halloweenia: ystävämme lepakot
  •   11.11. Minne vastavalittu Yhdysvaltain presidentti maataan vie? 
  •   25.11. Tekniikka Varsinais-Suomen kasvun avaimena
  •   9.12. Saako tätä tutkia? 

  Katso tarkempia tietoja sekä aiemmat tallenteet tästä linkistä.

 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluento
  Jaakko Suominen
  Luentotallenne
  Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

  Katso luentotallenne tästä linkistä.

 • Turun yliopiston podcastit
  Podcasteissa jututetaan eri alojen tutkijoita, kuullaan puheenvuoroja ja professoriluentoja. Myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläät eri aloilta jutustelevat opinnoista, opiskelijaelämästä ja tulevaisuuden työnäkymistä.

  Tutustu podcastien aiheisiin tästä linkistä.

Tiedeseminaarin puheenvuorot

 • Useat eri luennoitsijat ovat käyneet puhumassa Kaarinan lukion opiskelijoille tiede- eli Animus-seminaarissa vuosien varrella. Eri vuosien tiedeseminaarien puheenvuoroja voi katsella tallenteilta 2018 ja 2017.

 

Yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta.

Humanistinen tiedekunta

 • Tiedekunnan yhteinen kurssi
 • Englannin kieli/NAMS
 • Arkeologia ja historia-aineet
 • Kirjallisuustieteet
 • Kreikkalainen filologia
 • Kulttuurien tutkimus
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Latinalainen filologia
 • Musiikkitiede
 • Ranska
 • Saksan kieli
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilanen kielentutkimus
 • Sukupuolentutkimus
 • Taidehistoria
 • Uskontotiede

Kasvatustieteiden tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Tiedekunnan yhteinen opintojakso
 • Biologia
 • Tähtitiede
 • Ympäristötiede

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Uutuutena kevätlukukaudella 2022: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I, 2 op, 15.1. - 30.4.2022, ilmoittautuminen 2.1. - 15.2.2022

Teknillinen tiedekunta

 • Tietojenkäsittelytiede
 • Tieto- ja viestintätekniikka

Turun kauppakorkeakoulu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus

 • Italian kieli
 • Ranskan kieli

> Katso tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä (pdf)

Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on hyvä keskustella asiasta omassa koulussaan ennen ilmoittautumista. Opintoihin haetaan täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake. Lukiolainen saa tiedon päätöksestä lomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

> Ilmoittautumislomake

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.

  Studia-messut

  Turun yliopisto on vuosittain mukana Studia-messuilla, joka on Suomen suurin valtakunnallinen ura- ja koulutustapahtuma. Studia-messut järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 23. - 24.11.2022.  . 

  Olemme mukana tapahtumassa yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa, Opiskelijakaupunki Turuku -osastolla. 
  Osastolla on tavattavissa Turun yliopiston opiskelijalähettilä ja opintopintoneuvojia, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti ura- ja koulutusvalintaa sekä hakemista ja opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiisi!

  Tavataan Studiassa!

   

  Ryhmävierailut tiedekuntiin

  Yliopisto-opinnoista kiinnostuneet ryhmät voivat tiedustella yliopiston hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi) tai tiedekunnista mahdollisuutta tulla tutustumiskäynnille yliopistoon.

  Tutustumismahdollisuudet

  • Humanistinen tiedekunta: hum-info(at)utu.fi
  • Kasvatustieteiden tiedekunta: eduopo(at)utu.fi
  • Lääketieteellinen tiedekunta: opo-laak(at)utu.fi
  • Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: info-ml(at)utu.fi
  • Oikeustieteellinen tiedekunta oik-opi(at)utu.fi
  • Turun kauppakorkeakoulu: tseopintotoimisto(at)utu.fi
  • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: opo-yht(at)utu.fi
  Avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuudet

  Yleiset ja opintokohtaiset esittelytilaisuudet

  Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen esittelytilaisuuksia järjestetään pääasiassa elo-syyskuussa Turussa ja verkon kautta. Osa tilaisuuksista on tiedekuntakohtaisia ja osa oppiainekohtaisia.

  Tiedot julkaistaan tapahtumakalenterissa: avoimen yliopisto-opetuksen Tapahtumat-palsta.

  Turun kauppakorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta on tehty infotallenne opintoja suunnitteleville, ks. kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen sivu.

  Ota yhteyttä opintoneuvojaan ja kysy lisätietoja

  Avoimen yliopiston opintoneuvojalta saat lisätietoja, jos mietit esimerkiksi

  • mitä hyötyä avoimista yliopisto-opinnoista voisi sinulle olla

  • mitä avoimessa yliopistossa kannattaisi opiskella parantaaksesi valmiuksiasi valintakokeisiin osallistumiseen

  • mitä avoimen yliopiston väylähakuun tai muihin erillishakuihin sopivia opintoja voisit valita

  > Yhteystiedot

  Yleiset infotilaisuudet opiskelijavalinnasta

  Turun yliopiston hakijapalvelut järjestää infotilaisuuksia lukiolaisille tarpeen mukaan. Vuoden 2020 todistusvalintaa koskeva infotilaisuus pidettiin 21.5.2018. Katso tilaisuuden esitys tästä.

  Lisätietoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta
          http://minedu.fi/opiskelijavalinnat-ja-yhteistyo 
          http://minedu.fi/usein-kysyttya-korkeakouluvalinnat

  ja Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa -hankkeen sivuilta
          http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/todistusvalinnan-pisteytyksen-kehitysvaiheet/