Opiskelijat luennolla 13

Tutustu yliopistoon - opinnot, tapahtumat ja info hakijoille

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia tutustua monipuoliseen opintotarjontaamme ja yliopisto-opiskeluun. Tervetuloa kampukselle paikan päälle tai online!

Yliopisto-opinnot lukiolaisille ja kaikille kiinnostuneille

Tutustumiskurssit lukiolaisille ja kaikille kiinnostuneille

Tarjoamme uusia, maksuttomia ja joustavasti opiskeltavia tutustumiskursseja lukuvuonna 2024 - 2025. Kurssit sopivat erityisesti lukiolaisille ja myös kaikille muille yliopiston opinnoista kiinnostuneille, sillä ne toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena.

Useimmat kurssit ovat suoritettavissa itsenäisesti opiskellen ja kokonaan verkossa. Muutamiin kursseihin sisältyy Exam-tenttipalvelussa suoritettava tentti. Tentti tehdään tietokoneella tenttipalvelun valvotussa tilassa. Tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turun ja Rauman kampuksilla, Porin yliopistokeskuksessa ja monissa muissa korkeakouluissa. Katso tarkemmat tiedot jaksokohtaisesti.

Opintosuoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja. 

 • Opiskelijaksi kasvatustieteisiin 2 op
  Kurssilla voit tutustua kasvatustieteisiin ja siihen, millaista niiden opiskelu yliopistossa on. Saat myös virikkeitä oman opiskelupolkusi suunnitteluun. Tutustumiskurssi on opiskeltavissa itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

  > Opinto-opas 
  > Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 2.6.2025

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op
  Koko lukuvuoden ajan itsenäisesti suoritettavissa olevat verkko-opinnot. 

  > Opinto-opas, ks. Toteutukset, avoin yliopisto-opetus, verkko-opinnot
  > Ilmoittautuminen syyslukukaudella 7.8. - 20.12.2024
  > Ilmoittautuminen kevätlukukaudella (linkki tulossa)

 • Tilastotiede ja data I 2 op
  Tilastotieteen perusopintoihin kuuluva opintojakso, jonka voit opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Jakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 13.8.2024 - 30.4.2025

 • Insinöörityön perusteet 2 op
  Kurssilla tutustutaan mm. eri tekniikan alojen tyypillisiin prosesseihin, työtehtäviin, toimenkuviin ja urapolkuihin. Voit osallistua opetuksen Turun yliopistossa 2.9. - 27.10.2024 tai seurata luennot reaaliaikaisesti verkossa. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

  > Opinto-opas 
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 28.8.2024

 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin tietotekniikan perusopintoihin (25 op) sisältyvä tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen yhteinen opintojakso. Jakso järjestetään verkko-opetuksena 2.9. - 18.10.2024. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

  > Opinto-opas ks. Toteutukset, avoin yliopisto-opetus
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 24.8.2024

 • Tekoälyn perusteet 2 op
  Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin tietotekniikan perusopintoihin (25 op) sisältyvä tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen yhteinen opintojakso. Jakson suorituksen voi hyväksyttää myös osaksi Tekoälyakatemian monitieteistä opintokokonaisuutta. Jakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa.

  > Opinto-opas 
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 7.4.2025

 • Minustako kauppatieteilijä? Kurkistus kauppatieteellisiin opintoihin 2 op 
  Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 13.1. - 25.5.2025. Tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.

  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen (linkki tulossa)

 • Lääketieteellisillä aloilla opiskelu ja työskentely 1 - 2 op 
  Tulossa kevätlukukaudella 2025. Tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.

  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen (linkki tulossa)

Avoimet yliopisto-opinnot - kaikille kiinnostuneille

Avoimia yliopisto-opintoja kaikista tiedekunnista

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena tutkintoihin kuuluvia opintoja kaikista tiedekunnista. Opintoihin voivat osallistua pääsääntöisesti kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa yliopistossa voit

 • tutustua yliopiston eri oppiaineisiin ja varmistua oman alasi valinnasta
 • vahvistaa valmiuksiasi valintakokeisiin
 • suorittaa opintoja, joiden perusteella voit hakea yliopistoon avoimen väylän haussa.

Opinto-oikeuden saa yleensä ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Maksu on enintään 15 euroa/opintopiste. Tarjontaan sisältyy myös maksuttomia opintoja.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen. Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, väylän haussa edellytetyt opinnot hyväksiluetaan tutkinto-opintoihisi. Ota huomioon, että joissakin avoimen väylän hakukohteissa vaaditaan yleistä korkeakoulukelpoisuutta tai hakukelpoisuudessa voi olla muita ehtoja. 

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnassa on myös korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuihin maisterihakuihin sopivia opintoja. 

>> Lue lisää avoimen yliopisto-opetuksen Tavoitteena tutkinto? -sivulta

>> Katso video kauppatieteitä opiskelevan Emman opiskelutarinasta avoimen väylän kautta yliopistoon

Maistiaisluennot lukiolaisille ja podcastit

Tälle sivulle kerätään lukiolaisia varten yliopiston tarjonnasta luentoja, joille voi vapaasti osallistua. Sivulla on myös linkki Turun yliopiston podcasteihin, joissa Turun yliopiston tutkijat kertovat kiehtovista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Keskustele luentojen seuraamisen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Turun yliopiston podcastit

 • Podcasteissa jututetaan eri alojen tutkijoita, kuullaan puheenvuoroja ja professoriluentoja. Myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläät eri aloilta jutustelevat opinnoista, opiskelijaelämästä ja tulevaisuuden työnäkymistä.

  Tutustu podcastien aiheisiin tästä linkistä.

Yleisöluennot

 • Yleisöluennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa muun muassa esitellään ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä sekä kerrotaan kansantajuisesti yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta.

  Yleisöluennot löydät yliopiston tapahtumakalenterista.

Luentotallenteita

 • Digitaalisen oppimisen ja opettamisen esittely (kasvatustieteiden tiedekunta)
  Sanna Oinas ja Sanna Rantanen
  Katso esittely
 • Korkeakouluopiskelijoiden pandemian aikaisesta yksinäisyydestä ja psyykkisestä kuormittuneisuudesta (kasvatustieteiden tiedekunta)
  Professori Niina Junttila
  Alkaa nauhoitteen kohdasta 25:50:  Tallenne: Koronapandemian pitkät jäljet — Moniviestin (jyu.fi)
 • Etnografinen musiikintutkimus (Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina -luentosarjasta)
  Yliopisto-opettaja Tiina Käpylä
  Tallenne: https://echo360.org.uk/media/77063457-e87d-49b0-be31-1b1cccc7d30a/public
 • Mitä on filosofia ja kasvatusfilosofia?
  Yliopistonlehtori Rauno Huttunen
  Luentotallenne: https://seafile.utu.fi/f/1550d4b40ebf4a89bd03/
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluento
  Jaakko Suominen
  Katso luentotallenne tästä linkistä.

  Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

 • Turun yliopiston tiedelinja
  Turun yliopiston Tiedelinjalla tutkijat ja yleisö keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Katso tallenteet tästä linkistä.

 

Tapahtumat, messut ja vierailut

Hakijan päivät marras- ja maaliskuussa

Järjestämme vuosittain kaksi Hakijan päivää. Syksyn Hakijan päivänä toivotamme abiturientit ja kolmoset lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan koulutustarjontaamme ja tiloihimme! Kerromme myös hakemisesta yliopistoon.

Kevään tapahtuma on suunnattu toisen asteen kakkosluokkalaisille ja sen toteutamme verkkotapahtumana. Päivän aikana kerromme opiskelusta ja opiskeltavista aloista.

Lue lisää Hakijan päivästä.

Studia-messut

Turun yliopisto on vuosittain mukana Studia-messuilla, joka on Suomen suurin valtakunnallinen ura- ja koulutustapahtuma. Studia-messut järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 26. - 27.11.2024.

Olemme mukana tapahtumassa yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa, Opiskelijakaupunki Turku -osastolla. 

Osastoilla on tavattavissa Turun yliopiston opiskelijoita, opiskelijalähettiläitä ja opintopintoneuvojia, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti ura- ja koulutusvalintaa sekä hakemista ja opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiisi!

Tavataan Studiassa!

Ryhmävierailut tiedekuntiin

Yliopisto-opinnoista kiinnostuneet ryhmät voivat tiedustella yliopiston hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi) tai tiedekunnista mahdollisuutta tulla tutustumiskäynnille yliopistoon.

Tutustumismahdollisuudet

 • Humanistinen tiedekunta: opohum(at)utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta: opoedu(at)utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta: opomed(at)utu.fi
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: infosci(at)utu.fi
 • Oikeustieteellinen tiedekunta opolaw(at)utu.fi
 • Teknillinen tiedekunta: opotech(at)utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu: tseopintotoimisto(at)utu.fi
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: oposoc(at)utu.fi
Opiskelijalähettiläiden esittelyt ja vierailut

Opiskelijalähettiläät ovat Turun yliopiston opiskelijoita. He esittäytyvät ja kertovat opiskelusta pitkin lukuvuotta somessa. Voit tavata heidät myös lukiovierailuilla. 

Lue lisää

TET-vierailut

Lukiolaisen on mahdollista suorittaa työelämään tutumisen jakso tutustumalla Turun yliopiston koulutustarjontaan yhden tai kahden päivän ajan. TET-vierailun aikana nuori saa tietoa opiskelusta ja pääsee mahdollisuuksien mukaan luennoille. Turun yliopisto pystyy tarjoamaan TET-jakson varmimmin syksyllä tai alkukeväällä.

Tiedustele mahdollisuutta TET-vierailulle: hakijapalvelut@utu.fi.

LUMA-yhteistyö

Turun yliopiston tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestävät tiedepajoja erilaisissa tapahtumissa. Yksikön tehtävänä on toimia vaikuttavana tiedekasvatuksen edistäjänä Varsinais-Suomen alueella, sekä se tukee Turun yliopistossa tehtävää jatkuvaa oppimista.

Lue lisää

Alumnitoiminta

Alumnit muodostavat tärkeän asiantuntijaverkoston niin Suomessa kuin maailmalla. He toimivat yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ja ovat näin tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Turun yliopistolle kasvattiemme osaaminen ja asiantuntemus ovat arvokkaita voimavaroja toimintamme kehittämiseksi sekä opiskelijoidemme tukemiseksi.

Lue lisää

Avoimen yliopisto-opetuksen infotilaisuudet

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen esittelytilaisuuksia järjestetään pääasiassa elo-syyskuussa Turussa ja verkossa (Zoomissa).

Esittelytilaisuudet ovat tiedekunta- tai oppiainekohtaisia ja ne ovat avoimia kaikille opinnoista kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään lisää opinnoista ja opiskelusta!

> Avoin yliopisto-opetus, ks. Tapahtumat-palsta

Neuvonta

Hakijapalveluiden neuvonta

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla: hakijapalvelut@utu.fi

Katso tarkemmat hakijapalveluiden ja tiedekuntien opintoneuvonnan yhteystiedot:

> Hakijapalvelujen yhteystiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen neuvonta

Avoimen yliopisto-opetuksen yleinen opintoneuvonta:

> Opintoneuvonnan yhteystiedot

Avoimen väylän hausta saa lisätietoja hakijapalveluista:

> Hakijapalvelujen yhteystiedot