Opiskelijaelämää vappu

Tutustu yliopistoon

Turun yliopisto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tutustua yliopiston monipuoliseen opintotarjontaan ja opiskeluun osallistumalla tapahtumiin, kuten Hakijan päivään ja vierailemalla tiedekunnissa.

Maistiaisluennot lukiolaisille ja podcastit

Tälle sivulle kerätään lukiolaisia varten yliopiston tarjonnasta luentoja, joille voi vapaasti osallistua. Sivulla on myös linkki Turun yliopiston podcasteihin, joissa Turun yliopiston tutkijat kertovat kiehtovista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Keskustele luentojen seuraamisen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa.

 

Turun yliopiston podcastit

 • Podcasteissa jututetaan eri alojen tutkijoita, kuullaan puheenvuoroja ja professoriluentoja. Myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläät eri aloilta jutustelevat opinnoista, opiskelijaelämästä ja tulevaisuuden työnäkymistä.

  Tutustu podcastien aiheisiin tästä linkistä.

 

Tule linjoille seuraamaan leikkimielistä tiedekilpailua

Kun tutkija saa eteensä visaisen kysymyksen, miten hän lähtee sitä ratkomaan? Se selviää Turun yliopiston luomassa leikkimielisessä Science Battle -taistossa, jossa tällä kertaa kilpailevat Turun yliopiston EC2U-allianssin kumppaniyliopistot. Tule kannustamaan suosikkisi voittoon kamppailussa, joka käydään 30.9. kello 16–19 Suomen aikaa.

Lue lisää tästä linkistä.

 

Syksyn 2022 luennot

 

Tutustu kasvatustieteiden tiedekunnan opetukseen:

 • Monialaisten opintojen äidinkieli ja kirjallisuus: Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen pedagogiikka
  Osoite: https://utu.zoom.us/j/4827932608
  Aika 6.10.2022 klo 14.15 – 15.45
  Luennoitsija: Juli-Anna Aerila
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
  Etäluento: ke 19.10.2022 15:15-17:00
  Luennoitsija: professori Maarit Silvén
  Linkin ja salasanan voit pyytää opintosihteeri Tuija Parviaiselta (tuija.parviainen(at)utu.fi)

 • Korkeakouluopiskelijoiden pandemian aikaisesta yksinäisyydestä ja psyykkisestä kuormittuneisuudesta
  Professori Niina Junttila
  Alkaa nauhoitteen kohdasta 25:50:  Tallenne: Koronapandemian pitkät jäljet — Moniviestin (jyu.fi)

 

Aiempia luentotallenteita

 • Professoriluennot
  Videotallenteet
  Katso luennot tästä linkistä.

  Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi toteutetaan toistaiseksi videoituna.   
   
  • Professori Markku Lehtimäki, yleinen kirjallisuustiede: Kirjallisuus muuttuvassa maailmassa 
    
  • Professori Kati Miettunen, materiaalitekniikka: Kestävää aurinkoenergiaa
    
  • Professori Janna Waltimo-Sirén, lasten hammashoito ja oikomisoppi: Mistä lapsen hampaat kertovat?
    
  • Professori Risto Tertti, sisätautioppi: Dialyysihoidon menestystarina 
    
  • Professori Sara Routarinne, äidinkielen opetus: Oppia kirjoittamalla tekstistä tekstiin
    
  • Professori Minna Lehtonen, logopedia: Kaksikielisyys ja aivot 
    
  • Professori Jaana Hagström, suupatologia: Suu on ihmeellinen paikka 
    
  • Professori Mari Murtonen, korkeakoulupedagogiikka: Korkeakoulupedagogiikka suunnannäyttäjänä
    
  • Professori Antti Saraste, sisätautioppi: Kuvantamistutkimukset sydänsairauksissa
    
  • Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret, kasvatustiede, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena  
    
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluento
  Jaakko Suominen
  Katso luentotallenne tästä linkistä.

  Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

 • Turun yliopiston tiedelinja
  Turun yliopiston Tiedelinjalla tutkijat ja yleisö keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Katso tallenteet tästä linkistä.

 

Tiedeseminaarin puheenvuorot

 • Useat eri luennoitsijat ovat käyneet puhumassa Kaarinan lukion opiskelijoille tiede- eli Animus-seminaarissa vuosien varrella. Eri vuosien tiedeseminaarien puheenvuoroja voi katsella tallenteilta 2018 ja 2017.

 

Yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta.

 

Humanistinen tiedekunta

 • Tiedekunnan yhteinen kurssi
  HTDK0029 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HTDK0029/3955?period=2020-2022
   
 • Englannin kieli/NAMS
  • NAMS1024 The Making of Canada 3 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/NAMS1024/20179?period=2020-2022
    
  • NAMS0081 American Voices Seminar 1op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/NAMS0081/5915?period=2020-2022
    
 • Arkeologia ja historia-aineet
  • HISA0005 Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op (kiintiö 20)
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
    
  • HISA0006 Varhaismoderni aika 5 op (kiintiö 20)
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0006/20319?period=2020-2022
    
 • Kirjallisuustieteet
  • LITE0006 Länsimaisen kirjallisuuden historia 5 op (kiintiö 20)
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LITE0006/20193?period=2020-2022
    
  • LITE0007 Suomen kirjallisuuden historia 5 op (kiintiö 20)
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/16875?period=2020-2022
    
 • Kreikkalainen filologia
  KREI0841 Kreikan alkeiskurssi 5 op
  https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0841/4279
   
 • Kulttuurien tutkimus
  • KULT0005 Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KULT0005/17643?period=2020-2022
    
  • KULT0004 Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KULT0004/17642?period=2020-2022
    
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  • KTMT1048 Pelikulttuurit 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT1048/19823?period=2020-2022
    
  • KTMT1024 Paikkatieto 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT1024/19813?period=2020-2022
    
 • Latinalainen filologia

LATI0885 Latinan alkeiskurssi 5 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056

 • Musiikkitiede

MUSI3004 Populaarimusiikki 5 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MUSI3004/3973?period=2020-2022

 • Ranska

RANS0020 Ranskan kielen rakenne I 5 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/RANS0020/3836?period=2020-2022

RANS0073 Vuorovaikutus ja monikielinen viestintä 5 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/RANS0073/20939?period=2020-2022

RANS0072 Ranskan fonetiikka ja ääntäminen 2 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/RANS0072/20933?period=2020-2022

KIRA0036 Ranskan kielen täydennyskurssi 3 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRA0036/8211?period=2020-2022

 • Saksan kieli

SAKS0017 Suomalais-saksalaisia kohtaamisia 5 op (syksy 2021)
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SAKS0017/6005?period=2020-2022

SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (kevät 2022)
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SAKS0007/6206?period=2020-2022

 

 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

KKLT0043 Yleisen kielitieteen perusteet I 2 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0043/20234?period=2020-2022

KKLT0044 Yleisen kielitieteen perusteet II 2 op
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0044/20235?period=2020-2022
Osallistumisedellytyksenä on se, että KKLT0043 on suoritettuna

 • Sukupuolentutkimus

SUPU1001 Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op (huom. vain luentokurssisuoritus mahdollinen)
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SUPU1001/5650?period=2020-2022

 • Taidehistoria

TAHI8914 Suomen taide 5 op (huom. vain luentokurssisuoritus mahdollinen)
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TAHI8914/5159?period=2020-2022

TAHI8913 Maailman taide 5 op (huom. vain luentokurssisuoritus mahdollinen)
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TAHI8913/5158?period=2020-2022

 

 • Uskontotiede:
  • USKO1271 Suomen uskonnollinen kenttä 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/USKO1271/19102
    
  • USKO1272 Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op
   Katso tarkat tiedot kurssin sisällöstä
    
  • USKO1275 Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op
   https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/USKO1275/19107?period=2020-2022

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

 

Turun kauppakorkeakoulu

Turun yksikkö

 

 • KTY Taloustieteen perusteet, I periodi
   
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys, II periodi
   
 • Introduction to Entrepreneurial Business, II periodi
   
 • KV200004 KVYe Introduction to International Business, IV periodi (verkkokurssi 13.3.2023-30.4.2023)

 

Porin yksikkö

 

Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on hyvä keskustella asiasta omassa koulussaan ennen ilmoittautumista. Opintoihin haetaan täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake. Lukiolainen saa tiedon päätöksestä lomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

> Ilmoittautumislomake

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.

  Studia-messut

  Turun yliopisto on vuosittain mukana Studia-messuilla, joka on Suomen suurin valtakunnallinen ura- ja koulutustapahtuma. Studia-messut järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 23. - 24.11.2022.  . 

  Olemme mukana tapahtumassa yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa, Opiskelijakaupunki Turuku -osastolla. 
  Osastolla on tavattavissa Turun yliopiston opiskelijalähettilä ja opintopintoneuvojia, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti ura- ja koulutusvalintaa sekä hakemista ja opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiisi!

  Tavataan Studiassa!

   

  Ryhmävierailut tiedekuntiin

  Yliopisto-opinnoista kiinnostuneet ryhmät voivat tiedustella yliopiston hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi) tai tiedekunnista mahdollisuutta tulla tutustumiskäynnille yliopistoon.

  Tutustumismahdollisuudet

  • Humanistinen tiedekunta: hum-info(at)utu.fi
  • Kasvatustieteiden tiedekunta: opoedu(at)utu.fi
  • Lääketieteellinen tiedekunta: opo-laak(at)utu.fi
  • Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: info-ml(at)utu.fi
  • Oikeustieteellinen tiedekunta oik-opi(at)utu.fi
  • Turun kauppakorkeakoulu: tseopintotoimisto(at)utu.fi
  • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: opo-yht(at)utu.fi
  Avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuudet

  Yleiset ja opintokohtaiset esittelytilaisuudet

  Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen esittely- ja infotilaisuuksia järjestetään pääasiassa elo-syyskuussa Turussa ja verkon kautta. Osa tilaisuuksista on tiedekuntakohtaisia ja osa oppiainekohtaisia. Esittelytilaisuudet on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille.

  > Avoin yliopisto-opetus. ks. Tapahtumat-palsta

  Ota yhteyttä opintoneuvojaan ja kysy lisätietoja

  Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvojalta saat lisätietoja, jos mietit esimerkiksi

  • mitä hyötyä avoimista yliopisto-opinnoista voisi sinulle olla

  • mitä kannattaisi opiskella välivuoden aikana.

  > Yhteystiedot

  Jos olet kiinnostunut avoimen väylän hausta, saat lisätietoja hakijapalveluista ja tiedekuntien opintoneuvojilta, ks. ohjeet ja yhteystiedot:

  > Avoimen väylä

  Yleiset infotilaisuudet opiskelijavalinnasta

  Turun yliopiston hakijapalvelut järjestää infotilaisuuksia lukiolaisille tarpeen mukaan. Vuoden 2020 todistusvalintaa koskeva infotilaisuus pidettiin 21.5.2018. Katso tilaisuuden esitys tästä.

  Lisätietoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta
          http://minedu.fi/opiskelijavalinnat-ja-yhteistyo 
          http://minedu.fi/usein-kysyttya-korkeakouluvalinnat

  ja Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa -hankkeen sivuilta
          http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/todistusvalinnan-pisteytyksen-kehitysvaiheet/