Opiskelijat luennolla 13

Tutustu yliopistoon - tapahtumat hakijoille

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tutustua monipuoliseen opintotarjontaamme ja yliopisto-opiskeluun. Tervetuloa kampukselle paikan päälle - tai online!

Maistiaisluennot lukiolaisille ja podcastit

Tälle sivulle kerätään lukiolaisia varten yliopiston tarjonnasta luentoja, joille voi vapaasti osallistua. Sivulla on myös linkki Turun yliopiston podcasteihin, joissa Turun yliopiston tutkijat kertovat kiehtovista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Keskustele luentojen seuraamisen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Turun yliopiston podcastit

 • Podcasteissa jututetaan eri alojen tutkijoita, kuullaan puheenvuoroja ja professoriluentoja. Myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläät eri aloilta jutustelevat opinnoista, opiskelijaelämästä ja tulevaisuuden työnäkymistä.

  Tutustu podcastien aiheisiin tästä linkistä.

Kemian kevät 2023

 • Kemian kevät 2023 teemalla ”Kyllä kestää” järjestetään 18.-21.4.2023. Esitelmät kuullaan Turun yliopiston päärakennuksen Tauno Nurmela-salissa. Tutustu ohjelmaan tästä linkistä

Tiedeillat, kevät 2023

 • Tiedeillat kutsuvat kaikki arki-illaksi tieteen pariin! Illoissa pääsee kuulemaan tutkimuksesta alan tutkijalta ja osallistumaan erilaisiin tiedeaktiviteetteihin, jotka liittyvät kunkin illan tutkimusteemaan. Illat järjestetään Turun yliopiston kampuksella. Iltoihin on viiden euron pääsymaksu. Lisätietoa lipuista ja teemoista tästä linkistä.

  • 15.2. Amazonien sademetsien siimeksessä

  • 22.3. Tsernobyl ja ydinjäte kulttuurintutkijan silmin

  • 19.4. Menneiden ja nykyisten kulttuurien jäljillä

  • 24.5. Kieli ja aivot solmuun äänteiden parissa

Yleisöluennot

 • Yleisöluennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa muun muassa esitellään ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä sekä kerrotaan kansantajuisesti yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta.

  Yleisöluennot löydät yliopiston tapahtumakalenterista.

 

Tutustu kasvatustieteiden tiedekunnan opetukseen:

 • Digitaalisen oppimisen ja opettamisen esittely
  Sanna Oinas ja Sanna Rantanen
  Katso esittely

 

Aiempia luentotallenteita

 • Professoriluennot
  Videotallenteet
  Katso luennot tästä linkistä.

  Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi toteutetaan toistaiseksi videoituna.   
   
  • Professori Markku Lehtimäki, yleinen kirjallisuustiede: Kirjallisuus muuttuvassa maailmassa 
    
  • Professori Kati Miettunen, materiaalitekniikka: Kestävää aurinkoenergiaa
    
  • Professori Janna Waltimo-Sirén, lasten hammashoito ja oikomisoppi: Mistä lapsen hampaat kertovat?
    
  • Professori Risto Tertti, sisätautioppi: Dialyysihoidon menestystarina 
    
  • Professori Sara Routarinne, äidinkielen opetus: Oppia kirjoittamalla tekstistä tekstiin
    
  • Professori Minna Lehtonen, logopedia: Kaksikielisyys ja aivot 
    
  • Professori Jaana Hagström, suupatologia: Suu on ihmeellinen paikka 
    
  • Professori Mari Murtonen, korkeakoulupedagogiikka: Korkeakoulupedagogiikka suunnannäyttäjänä
    
  • Professori Antti Saraste, sisätautioppi: Kuvantamistutkimukset sydänsairauksissa
    
  • Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret, kasvatustiede, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena  
    
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluento
  Jaakko Suominen
  Katso luentotallenne tästä linkistä.

  Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus.

 • Turun yliopiston tiedelinja
  Turun yliopiston Tiedelinjalla tutkijat ja yleisö keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Katso tallenteet tästä linkistä.

 

Tiedeseminaarin puheenvuorot

 • Useat eri luennoitsijat ovat käyneet puhumassa Kaarinan lukion opiskelijoille tiede- eli Animus-seminaarissa vuosien varrella. Eri vuosien tiedeseminaarien puheenvuoroja voi katsella tallenteilta 2018 ja 2017.

 

Yliopisto-opinnot lukiolaisille

Lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana pääsääntöisesti lähiopetuksena (Turussa tai Porissa) toteutettavia yliopisto-opintoja osallistumalla tiedekuntien lukiolaisille avaamaan opintotarjontaan. Lukiolaisille on tarjolla kursseja useasta oppiaineesta.

Kaikkiin opintoihin on määritelty lukiolaisille erilliset kiintiöt. Opinnot ovat maksuttomia.

Opinnoista kiinnostuneen lukiolaisen on hyvä keskustella asiasta omassa koulussaan ennen ilmoittautumista. Opintoihin haetaan täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake. Lukiolainen saa tiedon päätöksestä lomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

> Ilmoittautumislomake

Suoritukset tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Jos opiskelija pääsee myöhemmin suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon, suoritukset siirtyvät automaattisesti osaksi opiskelijan suoritustietoja.

Opintojen sisällöistä ja suoritustavoista saa lisätietoa kunkin opintojakson opettajilta ja vastuuhenkilöiltä.

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

 

Turun kauppakorkeakoulu

Turun yksikkö

 

Porin yksikkö

 

 

> Ilmoittautumislomake

  Studia-messut

  Turun yliopisto on vuosittain mukana Studia-messuilla, joka on Suomen suurin valtakunnallinen ura- ja koulutustapahtuma. Studia-messut järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 28. - 29.11.2023.

  Olemme mukana tapahtumassa yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa, Opiskelijakaupunki Turku -osastolla. 
  Osastolla on tavattavissa Turun yliopiston opiskelijalähettiläitä ja opintopintoneuvojia, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti ura- ja koulutusvalintaa sekä hakemista ja opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiisi!

  Tavataan Studiassa!

   

  Ryhmävierailut tiedekuntiin

  Yliopisto-opinnoista kiinnostuneet ryhmät voivat tiedustella yliopiston hakijapalveluista (hakijapalvelut@utu.fi) tai tiedekunnista mahdollisuutta tulla tutustumiskäynnille yliopistoon.

  Tutustumismahdollisuudet

  • Humanistinen tiedekunta: opohum(at)utu.fi
  • Kasvatustieteiden tiedekunta: opoedu(at)utu.fi
  • Lääketieteellinen tiedekunta: opomed(at)utu.fi
  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: infosci(at)utu.fi
  • Oikeustieteellinen tiedekunta opolaw(at)utu.fi
  • Teknillinen tiedekunta: opotech(at)utu.fi
  • Turun kauppakorkeakoulu: tseopintotoimisto(at)utu.fi
  • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: oposoc(at)utu.fi
  Avoin yliopisto-opetus

  Tutustu yliopiston opintoihin

  Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopiston oppiaineisiin oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoilla voit varmistua oman alasi valinnasta ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Opinnot avaavat myös mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen väylän haussa.

  Avoimia yliopisto-opintoja järjestetään kaikista yliopiston tiedekunnista. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti enintään 15 euroa/op. Syyslukukaudella 2023 voi osallistua maksutta muun muassa seuraaviin opintoihin:

  • Psykologia: Kehityspsykologian perusteet 5 op
  • Ympäristötiede: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  • Tietotekniikan perusopinnot 25 op - tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen avoimen väylän hakuun sopivat opinnot

  > Lue lisää tutustumiseen sopivista opinnoista

  Opintojen esittelytilaisuudet

  Opintojen esittelytilaisuuksia järjestetään pääasiassa elo-syyskuussa Turussa ja verkossa. Tiedekunta- ja oppiainekohtaiset esittelyt ovat avoimia kaikille opinnoista kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

  > Avoin yliopisto-opetus, ks. Tapahtumat-palsta

  Kysy opintoneuvojalta

  Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvojalta saat lisätietoja, jos mietit esimerkiksi

  • mitä hyötyä avoimista yliopisto-opinnoista voisi sinulle olla, kun tähtäät hakemiseen yliopistoon

  • mitä opintoja kannattaisi valita ja millaista opiskelu on.

  Tutustu myös avoimen yliopiston Tavoitteena tutkinto? -sivulle koottuihin ohjeisiin.

  > Opintoneuvonnan yhteystiedot

  Avoimen väylä Turun yliopistossa

  Jos olet kiinnostunut avoimen väylän hausta, saat lisätietoja hakijapalveluista ja tiedekuntien opintoneuvojilta, ks. ohjeet ja yhteystiedot:

  > Avoimen väylä