Dosentit opettajankoulutuslaitoksella

Anttila Mikko, dosentti, musiikkikasvatus

Asanti Riitta, dosentti, liikuntakasvatus

Hakkarainen Kai, dosentti, oppimisen ja oppimisympäristön kognitiotieteiden tutkimus

Heikkilä Kristiina, dosenttti, kasvatustiede

Ikonen Matti, dosentti, kasvatustiede, erityisesti taide- ja esteettisen kasvatuksen filosofia

Jaakkola Timo, dosentti, liikuntakasvatus

Jokikokko, Katri, dosentti, kasvatustiede, erityisalana monikulttuurinen ja globaalikasvatus

Junttila Niina, dosentti, kasvatuspsykologia

Järvelä Sanna, dosentti, kasvatustiede

Kaartinen Vuokko, dosentti, äidinkieli

Kallioniemi Arto, dosentti, kasvatustiede, erityisesti uskontokasvatus

Kinos Jarmo, dosentti, varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus

Kontu Elina, dosentti, varhaiserityiskasvatus

Kouki Elina, dosentti, äidinkielen ja kirjallisuuden opetus

Kumpulainen Päivi, dosentti, kasvatustiede

Lyyra Nelli, dosentti, liikuntakasvatus, erityisalana tilastomenetelmät

Löfström Jan, dosentti, yhteiskunnallis-historiallinen kasvatus

Maijala Minna, dosentti, vieraiden kielten didaktiikka

Marjanen Päivi, dosentti, kasvatustiede, erityisesti käsityökasvatuksen historia

McMullen Jake, dosentti, kasvatustiede

Merenluoto Kaarina, dosentti, kasvatustiede

Metsärinne Mika, dosentti, käsityökasvatus

Nupponen Heimo, dosentti, liikuntakasvatus

Ojanlatva Ansa, dosentti, terveys- ja seksuaalikasvatus

Salin Kasper, dosentti, kasvatustiede, erityisesti liikuntakasvatus

Seikkula-Leino Jaana, dosentti, kasvatustiede, erityisalana liikuntakasvatus ja yrittäjyyskasvatus

Taatila Vesa, dosentti, kasvatustiede, innovaatiokasvatus

Yli-Luoma Pertti, dosentti, kasvatustiede