Dosentit opettajankoulutuslaitoksella

Alamäki Ari, dosentti, teknologiakasvatus, erityisesti digitaaliset ympäristöt, oppiminen ja kehittäminen

Anttila Mikko, dosentti, musiikkikasvatus

Asanti Riitta, dosentti, liikuntakasvatus

Hakkarainen Kai, dosentti, oppimisen ja oppimisympäristön kognitiotieteiden tutkimus

Harmoinen Sari, dosentti, opettajankoulutuksen kehittäminen, erityisalana STEAM oppiminen ja opetus

Heikkilä Kristiina, dosenttti, kasvatustiede

Ikonen Matti, dosentti, kasvatustiede, erityisesti taide- ja esteettisen kasvatuksen filosofia

Jaakkola Timo, dosentti, liikuntakasvatus

Jokikokko, Katri, dosentti, kasvatustiede, erityisalana monikulttuurinen ja globaalikasvatus

Junttila Niina, dosentti, kasvatuspsykologia

Järvelä Sanna, dosentti, kasvatustiede

Kaartinen Vuokko, dosentti, äidinkieli

Kallioniemi Arto, dosentti, kasvatustiede, erityisesti uskontokasvatus

Kangas Jonna, dosentti, kasvatustiede, erityisalana varhaiskasvatuksen osallistava pedagogiikka

Kinos Jarmo, dosentti, varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus

Kontu Elina, dosentti, varhaiserityiskasvatus

Kouki Elina, dosentti, äidinkielen ja kirjallisuuden opetus

Kumpulainen Kristiina, dosentti, kasvatustiede, eritysalana sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen

Lyyra Nelli, dosentti, liikuntakasvatus, erityisalana tilastomenetelmät

Löfström Jan, dosentti, yhteiskunnallis-historiallinen kasvatus

Maijala Minna, dosentti, vieraiden kielten didaktiikka

Ouakrim-Soivio Najat, dosentti, kasvatustiede, erityisesti oppimisen ja osaamisen arviointi

Marjanen Päivi, dosentti, kasvatustiede, erityisesti käsityökasvatuksen historia

McMullen Jake, dosentti, kasvatustiede

Merenluoto Kaarina, dosentti, kasvatustiede

Metsärinne Mika, dosentti, käsityökasvatus

Nupponen Heimo, dosentti, liikuntakasvatus

Ojanlatva Ansa, dosentti, terveys- ja seksuaalikasvatus

Salin Kasper, dosentti, kasvatustiede, erityisesti liikuntakasvatus

Seikkula-Leino Jaana, dosentti, kasvatustiede, erityisalana liikuntakasvatus ja yrittäjyyskasvatus

Taatila Vesa, dosentti, kasvatustiede, innovaatiokasvatus

Warinowski Anu, dosentti, kasvatustiede, erityisalana perheiden kansainvälinen liikkuvuus

Yli-Luoma Pertti, dosentti, kasvatustiede