Suomen kielen kirjallisen viestinnän tavoitteena on kehittää opiskelijan viestinnällistä osaamista ja tukea opiskelijaa kehittymään asiantuntijaksi. Kirjallisen viestinnän opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen taidon, jota tarvitaan opinnoissa, työelämässä ja omalla tieteenalalla.

Opetus valmistaa toimimaan asiantuntijaviestijänä omalla erikoisalalla

Suomen kielen kirjallisen viestinnän opetus on erikoisalojen kielenkäytön opetusta, ns. LSP (Language for Special Purposes) -opetusta, sillä kurssien sisällöt on suunniteltu kunkin tieteenalan tarpeisiin.

Kirjallisen viestinnän opetus tukee opiskelijan kirjallisen viestinnän taitoja: kursseilla opiskelija harjoittelee omaa tieteellistä kirjoittamistaan, opiskelee oman erikoisalansa kirjoittamisen ja tekstilajien konventioita ja oppii käyttämään tieteellistä terminologiaa ja muokkaamaan tekstiään lukijakunnan ja kontekstin mukaan. Kirjallisen viestinnän opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jo olemassa olevia kirjoittamisen taitoja ja auttaa opiskelijaa parantamaan niitä kielen alueita, joissa hän tarvitsee harjoitusta tai kertausta.

Opintotarjonta

Kirjallisen viestinnän opetus

Kirjallisen viestinnän opintojaksot ovat tiedekuntakohtaista opetusta, eli ne on kohdennettu tietyn yhden tiedekunnan opiskelijoille.

Opintojaksokohtaiset kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.