Tutkimus yrittäjyyden oppiaineessa

Olemme Suomen johtava, kansainvälisesti aktiivinen yrittäjyyden tutkimusyksikkö. Tuotamme uutta tietoa yrittäjyydestä ja sen merkityksestä, ilmenemismuodoista ja edistämisestä yhteiskunnassa.

Tutkimuksen painopisteitä ovat

  • yrittäjyys ja työn uudet muodot
  • yrittäjämäinen toimintatapa ja liiketoiminnan kasvu

Tutkimushankkeet

Swipe

SWiPE - Smart Work in Platform Economy - Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

http://www.smartworkresearch.fi/fi/swipe-fi/

ACE

ACE - Academic Entrepreneurship as a social process - Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina

Turun yliopistossa on käynnissä Suomen Akatemian ”Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina” (ACE) –tutkimushanke yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Nelivuotisessa hankkeessa tutkitaan akateemista yrittäjyyttä ja siihen liittyvää yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta yliopistojen toiminnan murroksessa, jota leimaa taloudellinen niukkuus ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden korostuminen.

Hankkeessa tutkitaan erilaisten kysely-, haastattelu-, havainnointi- ja dokumenttiaineistojen sekä uudenlaisten analyysimenetelmien avulla yliopistojen yrittäjämäisen toiminnan muutosta, moninaisuutta ja kestävyyttä. Sen neljässä osatutkimuksessa vertaillaan akateemisen yrittäjyyden strategioita, muotoja ja kokemuksia eri yliopistoissa sekä tarkastellaan akateemisten yrittäjyysidentiteettien rakentumista ja muutosta yksilötasolla.


Hanke tuottaa kokonaiskuvaa suomalaisen akateemisen yrittäjyyden muodoista, mahdollisuuksista ja ongelmista. Tutkimustulokset tarjoavat yliopistoille, tutkijoille ja päätöksentekijöille uutta tietoa akateemisen yrittäjyyden tavoitteista, muodoista ja vetovoimaisuudesta.


Monitieteisessä hankkeessa yhdistetään kauppatieteiden innovaatiojohtamisen ja yrittäjyyden tutkimusta psykologian ja kasvatustieteiden näkökulmiin. Tutkijoiden tavoitteena on erityisesti kehittää teoriaa, joka auttaa ymmärtämään akateemisen yrittäjyyden rakentumista ja muutosta sosiaalisena prosessina. Projekti on vahvasti yhteydessä Turun yliopiston yrittäjyysstrategiaan sekä Yrittäjyysyliopistoon.


Turun kauppakorkeakoulussa projektista vastaa tutkimusjohtaja Ulla Hytti. Mukana projektissa on tutkijatohtoreina Kirsi Peura, Inna Kozlinska sekä tohtorikoulutettavat Anna Elkina ja Kaisu Paasio.

DISCE

DISCE - Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies

DISCE project is set to improve and enhance the growth, inclusivity and sustainability of the cultural and creative industries (CCIs) in the EU. Overall, the ambitious and wider policy goals of DISCE are:

  • to support the development patterns of CCIs within the EU through research on new business models and inclusive growth; and
  • to re-shape understanding of what ‘inclusive and sustainable growth’ consists of in this context, shifting the CCIs (and CCIs policy) towards strategic goals of ‘cultural development’ that encompass both GDP and human flourishing.

From the policy perspective DISCE aims to unlock the potential of the CCIs in Europe at regional, national and European level.

Yrittäjyyden keskeisiä julkaisuja