Henkilä pitelemässä tablettia

AI-lähettiläs edistää tekoälyratkaisuja yrityksissä

15.03.2021

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu tukee tekoälyn käyttöönottoa pk-yrityksissä. 

Turun yliopisto on mukana hankkeessa, jossa kehitetään käytännönläheinen AI-lähettiläs -toimintamalli yritysten, palveluntarjoajien ja korkeakoulujen verkoston käyttöön. Kohteena ovat erityisesti yritykset, joissa data- ja tekoälyratkaisuja ei ole vielä juurikaan käytetty, mutta joilla on tarvetta tai kiinnostusta uudistumiseen ja toimintansa kehittämiseen tekoälyn avulla. 

Data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen on yrityksissä vielä melko vähäistä. Yrityksissä on silti yleensä useita kohteita, joissa data- ja tekoälyratkaisut olisivat koeponnistettavissa, mikä edistäisi tekoälyn käyttöönottoa. Kyse on tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista, mutta myös uudistumiskyvystä, kilpailuedusta ja kestävästä kehityksestä.  

Tekoälyratkaisujen konkreettisten hyötyjen osoittaminen on olennaista ja siksi AI-lähettiläs -mallissa ovat tasapainossa tietotekniikka, työ ja liiketoiminta. Työn ja liiketoiminnan osalta yrityksiä sparraavat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen oppiaine ja työinformatiikan koulutus- ja tutkimusryhmä. Data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osaamisesta vastaa Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan tietotekniikan laitos. 

− Tavoitteenamme on kehittää yritysten valmiuksia datan jalostamiseen ja tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämiseen. Hankkeeseen osallistuvan yrityksen henkilö on niin sanottu AI-lähettiläs, joka saa valmiuksia edistää yrityksensä tekoälyratkaisuja, myös kumppaniverkoston avustuksella, kuvaa Turun yliopiston osahankkeen johtaja, tietojärjestelmätieteen ja työinformatiikan lehtori Antti Tuomisto.

− Pk-yrityksissä on tarvetta ketterille tekoälyratkaisuille, mutta kynnys tekoälyn käyttöönottoon tuntuu olevan vielä korkea. Data- ja tekoälyratkaisuihin liittyy useitakin tietotekniikan osa-alueita. Hankkeessa keskitytään tekoälyn hyödyntämisen osallistuvien yritysten omista lähtökohdista, kertoo professori Jukka Heikkonen tietotekniikan laitokselta. 

− Toimiva vuoropuhelu tekoälyn alkuvaiheen parissa työskentelevien yritysten kanssa on edellytys tekoälyratkaisujen toteuttamiseen pk-yrityksissä. Tässä AI Business Academyn (AIBA) on osoittanut hyödyllisyytensä. Kannattaa rakentaa ja hyödyntää tekoälyn kehittämiseen luotuja paikallisia ja kansallisia resursseja. AIBAn toteuttaminen on ollut mahdollista aktiivisen ja monipuolisen yhteistyön Turun yliopiston kanssa, toteaa Turku Science Park Oy:n älyteknologiakoordinaattori, asiakkuuspäällikkö Michael Lindholm.

AI-lähettiläs -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyökumppanina toimii Turku Science Park Oy ja Tekoälykatemia (AIBA). Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja rahoittajan edustajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 28.2.2023.

Lisätietoa:

Hankkeesta kiinnostuneet pk-yritykset voivat ottaa yhteyttä Turun osahankkeen vastuulliseen johtajaan, lehtori Antti Tuomistoon, puh. +358 40 737 1533, antti.tuomisto@utu.fi. 

Luotu 15.03.2021 | Muokattu 27.08.2021