Eurooppa-päivänä etsitään integraatiopolitiikan vaihtoehtoja

21.04.2022

Millaiset ovat Euroopan unionin integraatiopoliittiset vaihtoehdot, tai onko sellaisia? Näin kysytään Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen Eurooppa-päivänä järjestämässä paneelikeskustelussa maanantaina 9.5. kello 10-12.

Millaiset ovat Euroopan unionin integraatiopoliittiset vaihtoehdot, tai onko sellaisia? Näin kysytään Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen Eurooppa-päivänä järjestämässä paneelikeskustelussa maanantaina 9.5. kello 10–12.
 
– Euroopan unioni on viimeisen vuosikymmenen aikana kamppailut lukuisten eri kriisien kanssa. Kaikki näistä kriiseistä ovat enemmän tai vähemmän suoraan myös haastaneet integraation perusrakenteita ja -periaatteita. Siinä missä aiempien kriisien vaikutukset ovat olleet suurelta osin taloudellisia tai poliittisia, vaikuttaa Ukrainan sota yhteen integraation historiallisista kulmakivistä eli EU:n itseymmärrykseen roolistaan eurooppalaisen rauhanjärjestyksen yhtenä avaintekijänä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen ma. johtaja Kimmo Elo sanoo

Paneelikesustelussa kysytäänkin, miten nykyinen ”multikriisien” aika vaikuttaa Euroopan integraatioon – ovathan aiemmat kriisit antaneet merkittäviäkin integraatiosysäyksiä?

Aiheesta keskustelevat Elon johdolla Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen yliopistonlehtori Anni Kangas,Turun yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen sekä Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Laura Parkkinen.

EU:n integraatiopolitiikan vaihtoehdot – onko niitä? -paneelikeskustelun aluksi jokainen tutkija käyttää lyhyen puheenvuoron aihepiiristä, jonka jälkeen käynnistyy Kimmo Elon moderoima keskustelu.

– Vaikka Ukrainan sota on hallinnut kevään 2022 julkista keskustelua, tarvitaan syvempää analyysiä ja keskustelua kriisien ja muutosten syistä. Millainen vaikutus on Kiinan aseman vahvistumisella? Miten Venäjän toimet vaikuttavat pitkällä aikavälillä Euroopan toimintaympäristöön? Onko EU:n ja läntisen yhteisön rivien tiivistyminen vain näennäistä ja ohimenevää? Miten Suomi asemoi itsensä muuttuvassa Euroopassa? Ottavatko Ranska ja Saksan integraatiopoliittisen aloitteen ja johtajuuden, Elo kysyy.
Alustusten jälkeen myös yleisö pääsee mukaan keskusteluun esittämään omia kysymyksiään ja kommenttejaan.

Turun yliopiston Publicum-rakennuksen (Assistentinkatu7) Mauno Koivisto -salissa maanantaina 9.5. kello 10–12 järjestettävä tilaisuus on kaikille avoin eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Valtio-opin ja poliittisen historian opiskelijat saavat paneelikeskustelun seuraamisesta luentopassimerkinnän.

Luotu 21.04.2022 | Muokattu 21.04.2022