Luonto köyhtyy kiihtyvällä nopeudella - Monitieteinen BIODIFUL-hanke pureutuu luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan johtajuuteen

22.09.2021

Biodiversiteetti eli elonkirjo on välttämätöntä paitsi luonnon itsensä myös ihmisten hyvinvoinnille. Elonkirjo kuitenkin ehtyy kiihtyvällä nopeudella. Lajien lisäksi uhan alla ovat lopulta myös yhteiskuntamme talous, terveys ja turvallisuus. Tähän teemaan etsii ratkaisuja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön johtama Biodiversity-respectful Leadership -hanke (BIODIFUL), joka sai 4,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta.
 

Lukuisat kansainväliset raportit osoittavat, että luonnon monimuotoisuus köyhtyy kiihtyvällä nopeudella. Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii laajaa systeemitason muutosta, mutta tutkijoilla on yllättävän vähän tutkimustietoa siitä, miten tätä muutosta käytännössä johdetaan. 

– BIODIFUL, suomenkieliseltä nimeltään LUMOAVA, tarttuu tähän haasteeseen tarkastelemalla luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta kulutuksessa, liiketoiminnassa ja koko yhteiskunnassa. Keskitymme hankkeessa erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön, jotka ovat keskeisiä ihmisten ja koko elonkirjon hyvinvoinnille, kertoo BIODIFUL-konsortion vastuullinen johtaja, biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopistosta.

Monitieteinen BIODIFUL rakentuu neljän yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostamasta konsortiosta, joka yhdistää luonnon- ja ihmistieteet aktiiviseen vuoropuheluun. Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön tutkijat tuovat konsortioon biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristökasvatuksen osaamista, jota vahvistaa Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden monipuolinen asiantuntijuus. Turun yliopistosta hankkeessa ovat mukana myös Turun kauppakorkeakoulun johtamisen tutkijat, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuusosaajat, Disruption Laboratorion muutostutkijat, sekä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen ruokatieteiden asiantuntijat. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta mukana on ympäristöjohtamisen, markkinoinnin ja kulutuksen tutkijoita ja Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta kestävyystutkijoita. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii laajaa muutosta ja johtajuutta talouden ja yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on radikaalisti uudistaa ja muokata liiketoiminta-ajattelua, institutionaalisia käytänteitä sekä kuluttajakäyttäytymistä kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Hankkeen lähtökohta on biodiversiteettitutkimuksen havaintojen hyväksyminen sekä niiden osoittama muutoksen tarve. 

– Kriisin kuvaamisen sijaan hanke pureutuu ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin: mitä me kuluttajina, yritysten edustajina ja yhteiskunnan toimijoina voimme tehdä edistääksemme luonnon monimuotoisuuden säilymistä, kertoo BIODIFUL-konsortion varajohtaja, johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas Turun kauppakorkeakoulusta.

Käytännön tasolla hanke koostuu työpaketeista, joissa biodiversiteettiä kunnioittavaa johtajuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Työpaketeissa luodaan elonkirjoa ja hyvinvointia lisääviä tulevaisuuskuvia, tunnistetaan niihin johtavia toimenpiteitä, edistetään biodiversiteettiä kunnioittavia johtamisen käytäntöjä ja kuluttajakäyttäytymistä, tunnistetaan vaadittavan muutoksen institutionaalisia ajureita ja esteitä sekä kehitetään biodiversiteettivaikutusten arviointimenetelmiä yhteistyössä kansainvälisten partnerien kanssa. 

BIODIFUL on kunnianhimoinen, ja samalla käytännönläheinen hanke. Tieteellisen ja yleistajuisen tiedon lisäksi hanke tuottaa toimintaa ja tekoja, työkaluja, arviointimenetelmiä ja suosituksia. Hankkeen vaikuttavuus rakentuu vahvan sidosryhmäyhteistyön sekä tutkijoiden ja laajan vuorovaikutusverkoston aktiivisen yhteistyön varaan.

– Verkostomme koostuu mm. ministeriöistä, asiantuntijaorganisaatioista, yrityksistä, järjestöistä, poliitikoista, mielipidevaikuttajista, aktivisteista ja taitelijoista. Esimerkiksi ruokaketjun ja kaupan toimijat, etujärjestöt, kaupungit sekä Unescon biosfäärialueet ja luontomatkailuyrittäjät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, kertoo hanketta koordinoiva dosentti Juulia Räikkönen.

BIODIFUL-hanke alkaa lokakuussa ja jatkuu kolme vuotta, jonka jälkeen jatkorahoitus on mahdollinen. Luontokadon pysäyttäminen vaatii nopeaa toimintaa ja kaikkien tieteenalojen yhteistyötä. BIODIFUL tuo liiketaloustieteet ja laajan yhteiskunnallisen verkoston mukaan luontokadon estämiseen ja pyrkii rakentavan keskusteluyhteyden muodostamiseen eri toimijoiden välille.

 

Luotu 22.09.2021 | Muokattu 29.04.2022