Sote-akatemian uudesta koulutuksesta eväitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä

17.01.2022

Turun yliopiston Sote-akatemia on saanut Opetushallitukselta rahoituksen uudenlaisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi vuosina 2022–2023. Maksuttomalla koulutuksella vahvistetaan kaikkien kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisten osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Sote-akatemian uuden henkilöstökoulutuksen “Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä” teemoja ovat osallisuus lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä, hyvinvointia vahvistavat toimintatavat sekä psykososiaalinen hyvinvointi turvallisen arjen mahdollistajana.

Lisäksi koulutuksessa syvennytään hyvinvoinnin vahvistamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ammattilaisten monialaisissa yhteistyöverkostoissa. 

– Tarve hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän osaamisen vahvistamiseen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä on ajankohtainen ja tunnistettu myös kansallisella tasolla esimerkiksi Lapsistrategiassa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa osana sote-uudistusta, sanoo Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen

Erityisesti koronapandemian aiheuttama pitkittynyt poikkeustila ja erilaiset etäopetuksen muodot ovat lisänneet tarvetta kehittää keinoja ja toimintamalleja oppilaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Koulutus vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisille käytännön työvälineitä lasten ja myös perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

– Sote-uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, mutta vastuu opetus- ja kasvatuspalveluiden järjestämisestä jää edelleen kunnille. Tällöin haasteeksi saattaa muodostua sote-palvelujen sekä sivistyspalvelujen välisen yhteistyön järjestäminen. Tämä koulutus tukee sivistys- ja sote-alojen ammattilaisten välistä monialaista yhteistyötä, Tuominen kertoo.

Viiden opintopisteen laajuinen maksuton koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2022–2023 aikana, ensimmäinen syksyllä 2022 ja toinen keväällä 2023. Koska koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, siihen on mahdollisuus osallistua kaikkialta Suomesta. Aloitus- ja lopetusseminaarit järjestetään reaaliaikaisesti, mutta muuten koulutuksessa opiskellaan itsenäisesti ja pienryhmissä ajasta riippumattomasti.  

– Tavoitteenamme on, että lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat käytännöt leviävät koulutuksen käyneiden ammattilaisten mukana osaksi kasvatus- ja oppimisyhteisöjen toimintakulttuuria laajemmin koko Suomessa, Tuominen sanoo.

Ilmoittautuminen syksyn 2022 toteutukseen aukeaa toukokuussa ja kevään 2023 toteutukseen marraskuussa.

Luotu 17.01.2022 | Muokattu 17.01.2022