InFLAMES Corporate Corner syventyy immunologiseen lääkekehitykseen yhdessä yritysten kanssa

18.01.2023

Immunologisten lääkkeiden kehitys ja immunoprofilointi ovat valokeilassa InFLAMES-lippulaivan vuoden 2023 ensimmäisessä Corporate Cornerissa. Seminaariin odotetaan yli sataa osanottajaa ja se järjestetään 26. tammikuuta klo 12–16 Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa Turussa.

Seminaarin puheenjohtaja on professori, Turun biotiedekeskuksen johtaja Riitta Lahesmaa. Hän sanoo, että Corporate Corner -konseptin ydinajatus, joka on edistää akatemian ja yritysmaailman vuoropuhelua ja yhteistyötä, sopii saumatta InFLAMESille. Lippulaiva tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen, jota halutaan tehdä yhdessä bioalan- ja lääkeyritysten kanssa. Niiden edustajia kuullaan nyt myös useissa Corporate Cornerin puheenvuoroissa.

Immunologiset lääkkeet ovat saaneet yhä enemmän jalansijaa muun muassa syöpien hoidossa, jossa ne aktivoivat ihmisen omaa puolustusjärjestelmää taistelemaan syöpää vastaan. Autoimmuunisairauksissa, kuten reumassa, immuunijärjestelmä taas toimii liian aktiivisesti, jolloin immunologisella hoidolla hillitään sen toimintaa.

– Immunologisten lääkkeiden kehityksen perusperiaatteet ovat hyvin samanlaiset kuin millä tahansa lääkkeellä. Immuunijärjestelmä on kuitenkin terveydellemme niin keskeinen, että meidän on oltava varmoja, ettemme aiheuta uudella lääkkeellä haittavaikutuksia. Eli jos vaikka vaimennamme jotakin kohtaa immuunijärjestelmässä, voimme toisaalla aiheuttaa alttiuden infektioille, Lahesmaa valottaa. 

Lääkekehityksen haasteiden lisäksi InFLAMESin Corporate Cornerissa luodaan katsaus immunoprofiloinnin uusimpiin edistysaskeleisiin. Immunoprofiloinnilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla voidaan selvittää ihmisen puolustusjärjestelmän tilaa, joka vaihtelee sekä terveyden että sairauden aikana. Kun esimerkiksi tiedetään, mitä puolustussoluja syöpäkudoksessa kulloinkin on, voidaan päätellä tarkemmin, mihin pitää vaikuttaa.

– Tekniikat, joilla immunoprofilointia tehdään, ovat kehittyneet valtavasti, yhä pienemmistä näytteistä saadaan yhä enemmän tietoa. Silloin keskeiseksi tulee datan käsittely ja yhdistäminen potilaan tietoihin, Lahesmaa toteaa.

Hyötyä koituu puolin ja toisin

Riitta Lahesmaa toivoo, että Corporate Cornerissa syntyy verkostoja ja ideoita yhteistyöstä, josta niin akatemia kuin yrityksetkin voivat aidosti hyötyä. Yhtenä akatemian yrityksille tuottamana hyötynä Lahesmaa mainitsee osaajat, joita InFLAMES-tutkimusryhmät kouluttavat. Kampukselta yritysmaailmaan lähteneet huippututkijat ovat niitä, joille yhteistyö yliopiston kanssa on usein todellinen vaihtoehto. 

Yksi lähtijöistä on ollut Reetta Virtakoivu, joka työskentelee tutkijana Orionilla. Hänellä on vankka tausta muun muassa InFLAMESiin nykyään kuuluvissa syövän huippututkimusryhmissä. Virtakoivu tulee Corporate Corneriin kertomaan Orionin immuno-onkologisen lääkekehityksen alustan rakentamisesta. 

– Kannatan ehdottomasti yhteistyötä, joka tuo yliopistotutkimusta lähemmäs meitä, Virtakoivu sanoo. 

Hän on viihtynyt hyvin lääkeyritystutkijana. 

–  Voin suositella tätä vaihtoehtoa myös muille, vaikka tietysti paljon riippuu henkilöstä. Jos oma tutkimus ja varsinkin vapaus tehdä sitä on hyvin tärkeää, on huomattava, että yrityksessä siitä vapaudesta joutuu tinkimään, Virtakoivu toteaa.

Akateeminen yrittäjyys on yksi mahdollisuus

Genomillin tutkimusjohtaja ja perustaja Manu Tamminen sanoo olevansa Turun seudulla kaksine rooleineen toistaiseksi melko harvinainen tapaus. Tamminen on näet paitsi yrittäjä, myös akatemiatutkija Turun yliopiston biologian laitoksella. 

Hän puhuu Corporate Cornerissa Genomillin tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joka keskittyy syöpätautien täsmädiagnostiikkaan. Yrityksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla eri syöville tyypilliset DNA-signaalit voitaisiin tunnistaa verinäytteestä. Taudin kulkua ja eri hoitojen tehoa voitaisiin näin seurata ennennäkemättömän tarkasti. Myös syövän hyvin varhainen tunnistaminen ja seulonta voisi tulevaisuudessa käydä mahdolliseksi.

– Minulle sopii hyvin toimia sekä akatemiassa että yritysmaailmassa. Työskentelin tohtorinväitökseni jälkeen Massachusetts Institute of Technologyssa Yhdysvalloissa ja siellähän akateeminen yrittäjyys on aivan arkipäivää. Koen, että työni yliopistolla ja toisaalta yrityksessä tuottavat synergiaa, eikä minua haittaa se, että kahden roolini takia vapaa-aikani jää vähäiseksi.

Corporate Cornerilta Tamminen odottaa eritoten verkostoitumista. Hän uskoo, että yhteisissä keskusteluissa esiin nousee näkökulmia ja ideoita, joista on hyötyä kaikille.

Orionin, Genomillin sekä InFLAMESin tutkijoiden lisäksi Corporate Cornerissa kuullaan puheenvuorot Auria Services´n, Aurliden, Misvik Biologyn, FICAN Westin, Valo Therapeuticsin ja Suomen Vaikuttavuussäätiön edustajilta. Tapahtuma huipentuu paneelikeskusteluun,  jossa pohditaan kuinka yliopiston ja yritysmaailman yhteistyötä voitaisiin parantaa. Keskustelua johtaa InFLAMESin työelämäprofessori Timo Veromaa.

 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Luotu 18.01.2023 | Muokattu 19.01.2023