INVEST sai lippulaivarahoituksen toiselle kaudelle

11.01.2022

Suomen Akatemia on myöntänyt reilun 9 miljoonan euron jatkorahoituksen Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTille. Rahoituskausi ulottuu vuoteen 2026. Väliarvioinnin tehnyt kansainvälinen arviointipaneeli totesi lippulaivan toiminnan erinomaiseksi ja erittäin tulokselliseksi todeten samalla tulevaisuuden suunnitelmien olevan lupaavia.

– Jatkorahoituspäätös kertoo siitä, että olemme onnistuneet. INVEST on lippulaivahankkeiden joukossa poikkeus, koska se on ainoa, joka ei ole vahvasti teknillisen tai lääketieteen alan lippulaiva. Nyt se arvioitiin erittäin laadukkaaksi ja sai ansaitsemansa rahoituksen, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

INVESTin johtajan Jani Erolan mukaan jatkokaudelle lähdetään hyvillä ajatuksilla. Jo väliraporttia kirjoittaessaan tutkijat havahtuivat siihen, että hakuvaiheessa erittäin korkealle asetetut tavoitteet jopa ylitettiin. Nyt kansainvälisen arviointipaneelin lausunnon pohjalta myönnettiin reilut 9 miljoonaa euroa jatkorahoituksena, josta ensimmäisessä vaiheessa Turun yliopistolle ohjataan 4,4 miljoonaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) lähes 800 000 euroa.

Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisen tutkimuksen lippulaivan ja tutkimuskeskuksen INVESTin tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle.

– Jo ensimmäisellä kaudella on selvästi näkynyt, että tiedolla, mitä me keräämme, hankimme ja analysoimme on valtava tarve. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että päätöksentekijät ovat hyvin tavoittavissa, meillä on heihin suorat yhteydet, Erola sanoo.

Tutkimukseen perustuvaa tietoa ja politiikkasuosituksia on toimitettu erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kunnista tuleva yhteistyön tarve on niin suuri, että INVEST on joutunut valitsemaan, mihin kaikkeen voidaan lähteä mukaan,

– Tarve on todella suuri. Sen teemme, minkä pystymme. Kaikkea toimintaa ohjaa tieteellisesti relevantti kovatasoinen perustutkimus, Erola sanoo.

Jatkorahoituskausi mahdollistaa uusien tutkijoiden palkkaamisen, mutta myös muita uusia avauksia.

– Rakennamme THL:ssä jo toimivan tiedeneuvontatoiminnan varaan uuden SciAdHub-tiedeneuvonantoyksikön. THL:n tiedeneuvonta on tehnyt yhteistyötä pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, nyt laajennamme myös muille hallinnonaloille. Toinen uusi asia on InVenture -toiminta, joka tukee kaupallisia avauksia. KiVa Koulu -ohjelma ja Voimaperheet-interventio-ohjelmat ovat jo merkittävää kaupallista toimintaa. Tätä toimintaa on tarkoitus laajentaa. Kolmantena uutena asiana rakennamme digitaalisen yhteiskehittämisalustan, InNEXTin, jossa tutkimuskohteemme eli lapset, nuoret ja lapsiperheet pääsevät vaikuttamaan tärkeiden teemojen esille nostamiseen, Erola kertoo.
Tutkimukselliset toiminnot jatkuvat ensimmäisen kauden pohjalta. Tärkeä osa työtä ovat interventiot sekä tärkeä osa työtä ovat uusien ja olemassaolevien interventioiden kehittäminen, toimeenpano ja arviointi.

Lippulaivarahoitus kattaa viidenneksen ulkoisesta rahoituksesta

Viime vuoden aikana INVESTin toimintaa organisoitiin uudelleen pysyvämmälle pohjalle kahden organisaation, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, yhteiseksi organisaatiorajat ylittäväksi tutkimuskeskukseksi.

INVEST toimii Turun yliopiston lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien alaisuudessa sekä THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistusyksikössä.

Suomen Akatemian INVESTille myöntämä lippulaivarahoitus kahdelle kaudelle on yhteensä 17,26 miljoonaa euroa. Jo nyt uskaltaa sanoa, että toiminta jatkuu, vaikka Suomen Akatemian lippulaivaohjelmakausi 2026 päättyisi.

– Jatkorahoitukseen vaikutti merkittävästi myös se, että olemme pystyneet hankkimaan erittäin menestyksekkäästi myös muuta ulkopuolista rahoitusta. Tästä osoituksena mm. kaksi uutta ERC Advanced -rahoitusta ja kolme uutta meidän tutkijoiden johtamaa STN-konsortiorahoitusta. Tällä hetkellä lippulaivarahoitus kattaa viidesosan ulkopuolisesta rahoituksestamme, ja osa rahoituksesta ulottuu jo nyt yli lippulaivakauden, Erola sanoo.

Kaikki kuusi ensimmäistä lippulaivahanketta sai jatkorahoituksen

Suomen Akatemian lippulaivajaosto myönsi jatkorahoituksen kaikille kuudelle ensimmäisessä lippulaivaohjelmahaussa rahoituksen saaneelle osaamiskeskittymälle. Jatkorahoituksesta päätettiin lippulaivojen väliarvioinnin yhteydessä, jossa arvioitiin ohjelman ensimmäisessä ja toisessa haussa valittujen lippulaivojen edistyminen ja tulevien vuosien suunnitelmat.

Arvioinnin suoritti kansainvälinen arviointipaneeli, joka myös haastatteli lippulaivojen edustajat. Arviointimateriaalina oli alkuperäinen hakemus, raportti kuluneesta kahdesta vuodesta, sidosryhmäselvitys sekä uusi hakemus, jossa pääpaino on tulevien vuosien suunnitelmilla.

Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle on yli 100 miljoonaa euroa. Ohjelmaan kuuluu kymmenen osaamiskeskittymää. Ensimmäiset kuusi sai rahoituksen 2019, ja ne kaikki jatkavat jatkorahoituksella vuoteen 2026. Neljä lippulaivaohjelmaa, joukossa myös Turun yliopiston johtama InFLAMES, sai rahoituksen 2020.

– Turun yliopistolla on nyt vahva vetovastuu kahdesta lippulaivahankkeesta, INVESTistä ja InFLAMESista. Näillä lippulaivoilla on keskeinen rooli yliopiston tutkimuksen profiilissa, Suominen toteaa.

>> Investin nettisivu

 

Luotu 11.01.2022 | Muokattu 12.01.2022