Suomen Kulttuurirahastolta yli 2,5 miljoonaa euroa Turun yliopiston tutkijoille

17.02.2023

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yhteensä 31,5 miljoonaa euroa. Turun yliopistossa apurahan sai 83 hakijaa, ja rahoitusta myönnettiin yli 2,5 miljoonaa euroa.

Turun yliopistossa jopa neljä tutkimusryhmää sai Suomen Kulttuurirahastolta suurapurahan. Professori Yagut Allahverdiyeva-Rinteelle ja hänen työryhmälleen myönnettiin 200 000 euron rahoitus tutkimukseen, joka käsittelee biohybriditeknologian kehittämistä yhteyttävien bakteerien ja kestävien materiaalien avulla. Professori Päivi Onkamo työryhmineen sai 160 000 euroa Suomen muinaisgenomeja rautakaudelta nykypäivään käsittelevään tutkimukseen. Anne Alvesalo-Kuusen johtamalle hankkeelle myönnettiin 100 000 euron apuraha lainvalmistelua ja lainsäädäntöä käsittelevän roolipelimäisen Kuka säätää -simulaation toteuttamiseen.

Suurimman apurahan Turun yliopistossa sai biodiversiteettiyksikön yliopistotutkija Sanna Huttunen työryhmineen. Heille Suomen Kulttuurirahasto myönsi 240 000 euron apurahan kasvien, eläinluiden ja hyönteisten sekä sedimenttien muinaista DNA:ta käsittelevän hankkeen toteuttamiseen.

Huttunen tutkii työryhmänsä kanssa kahdesta arkeologisesta kohteesta – kivikautisen ajan Humppilasta ja keskiajalta Turun Katedraalikoulun alueelta – löytyneitä näytteitä. Kohteiden muinaista kasvistoa ja eläinlajistoa voidaan pyrkiä tunnistamaan aiempaa tarkemmin DNA-viivakooditunnisteiden avulla. Lajistot voivat kertoa asutuksesta, joka alueilla on ollut tuhansia vuosia sitten. DNA-menetelmillä pyritään myös tunnistamaan kasvi- ja eläinjäänteitä, joiden lajista ei aiemmin ole ollut varmuutta.

– Tällainen tutkimus opettaa arvostamaan omaa historiaamme ja omia erityispiirteitämme. Kaikennäköisiä asioita voi paljastua, kun puutteellisesti tutkittuja aineistoja aletaan tutkia, sanoo Huttunen Suomen Kulttuurirahaston artikkelissa.

Rahoitus myönnettiin yhteensä 1080 hakijalle

Kulttuurirahasto sai lokakuun haussa yhteensä lähes 10 000 hakemusta ja rahoitus myönnettiin yhteensä 1 080 hakijalle. Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan 464 ja monivuotisia 159.

– Muinais-DNA:n tutkimus sai vuoden suurimmat apurahat, yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Toisaalta kurotimme tulevaisuuteen tukemalla vihreää siirtymää vauhdittavien uusien materiaalien ja teknologioiden kehittämistä 1,25 miljoonalla eurolla, kertoo Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

 • Professori Anne Alvesalo-Kuusi, lainvalmistelua ja lainsäädäntöä käsittelevän roolipelimäisen Kuka säätää -simulaation toteuttamiseen, Tiedekasvatus-apurahana, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta, 100.000
 • Fil. maisteri Veli-Matti Rissanen, Marcus Tullius Ciceron kirjeiden II niteen suomentamiseen, Juhani Kämpin rahastosta, 28.000
 • Valtiot. maisteri Jenna Aarnio luonnonvaraisiin eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Einar Jacobsenin rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Marika Ahonen muistia, musiikkia ja narratiivista etiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Laura Ekberg karibialaisen kirjallisuuden suomentamista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ingeborg, Kaarlo ja Zuli Tarhosen rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Minna-Marjukka Heikkilä kulttuuriperintöä kestävän kaupunkikehityksen voimavarana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Sanna Huttunen ja työryhmä kasvien, eläinluiden ja hyönteisten sekä sedimenttien muinaisDNA:ta käsittelevän hankkeen toteuttamiseen, Aika, paikka ja DNA -apurahana, Maili Aution rahastosta, 240.000
 • Fil. maisteri Riikka Juntunen lihavan ja vammaisen ruumiillisuuden muodostumista lauluesityksissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Eeva Rauhankallion rahastosta, 28.000
 • Valtiot. tohtori Jenni Karimäki perinteisiä puolueita, demokratian legitimiteettiä ja puolueiden kriisiä historiallisesta perspektiivistä käsittelevään tutkimukseen, Urho Kekkosen rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Riku Kauhanen metsäkaartilaisten pakopaikkojen fyysisiä jäännöksiä ja niihin liittyvää muistitietoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Sariolan rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Heidi Mikkola luontodokumentteja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta, 7.000
 • Fil. maisteri Aura Nikkilä valokuvan merkityksiä siirtolaisuutta kuvaavissa sarjakuvissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta, 18.500
 • Fil. maisteri Jenna Peltonen sosiaalisen median koronakulttuuria ja tiedeviestintää käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Anna-Leena Perämäki miehitysajan kokemusta Norjassa ja Tanskassa 1940-luvun omaelämäkerrallisissa aineistoissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kerttu ja Eero Saarenheimon rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Liisa Peura lapsen ja sosiaalisen robotin vuorovaikutusta kielenoppimisessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Jussi ja Leena Torpan rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Enni Salo lapsille ja nuorille suunnattujen fiktiivisten elokuvien ja sarjojen kuolemankuvauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta, 28.000
 • Mus. maisteri Iris Seesjärvi suomalaisen klassisen laulajan häpeää ja häpeänsietokykyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Eeva Rauhankallion rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Laura Seesmeri Borstön saarta maisema- ja taidelähtöisen etnografian näkökulmasta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Maija Suoyrjö ranskalaisen sarjaelokuvan kehitystä ja jatkumoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Anne Turkia Tuhat laulujen vuotta -runoantologian kokoamisen ja suomentamisen historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eero Hämäläisen rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Oscar Winberg televisiouutisia ja politiikkaa Yhdysvalloissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, MTV-rahastosta, 32.000
 • Kasvatust. maisteri Heini Ahonen peruskoulun yhteisopettajuuden yhteisöllisten ja pedagogisten mahdollisuuksia ja rajoitteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mikael Soinisen rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Hilma Halme yksilöllisiä eroja joustavan murtolukuosaamisen kehityksessä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Lauri Järven rahastosta, 14.000
 • Psykol. maisteri Aino Luotola vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen yhteyksiä lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Aino ja Einari Haakin rahastosta, 28.000
 • Valtiotiet. tohtori Katariina Löfblom syrjä- ja rajaseudun nuorten koulutuspäätöksiä ja tulevaisuudensuunnitelmia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Harry Hendusen rahastosta, 32.000
 • M.Sc. Nanna Strid tunnekielen käytön ja mielenterveyden välistä yhteyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Rauha ja Isak Julinin rahastosta, 28.000
 • Ph.D. Yagut Allahverdiyeva-Rinne ja työryhmä biohybriditeknologian kehittämistä yhteyttävien bakteerien ja kestävien materiaalien avulla käsittelevään tutkimukseen, Maili Aution rahastosta, 200.000
 • Fil. maisteri Anni Antola GCMO-pohjaista neuromorfista prosessoria käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Matilda Ihamuotilan rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Milja Belik SARS-CoV-2 -infektioiden ja COVID-19 rokotteiden muodostamaa vasta-aine- ja soluvälitteistä immuunisuojaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta, 28.000
 • M.Sc. Hoedric Huguet Aasian norsujen syöksyhampaiden pituudesta vastaavien geenien evoluutiota, ekologiaa ja tutkimusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta, 30.000
 • Fil. maisteri Jonna Kukkonen uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen luonnonhoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalevi Keynäsin nimikkoapurahana, 28.000
 • Fil. maisteri Heidi Kähkölä kimeeristen DNA-MOANA-aptameerien valmistamista yhdistetyllä SELEX/DCC-menetelmällä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Anna Palmroosin rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Niko Luntamo kasvikunnan kemiallisen monimuotoisuuden kvantitatiivista kartoitusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Päivätär Eskolan rahastosta, 28.000
 • Professori Päivi Onkamo ja työryhmä Suomen muinaisgenomeja rautakaudelta nykypäivään (SUMRAGEN) käsittelevään tutkimukseen, Aika, paikka ja DNA -apurahana, 160.000
 • Fil. tohtori Marjaana Rantala viherhiukkasen GNAT-asetyylitransferaasien roolia kuumasopeutumisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Akseli Reunamo syväoppimista ja multimodaalista terveysdataa hyödyntävien kliinisten päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ernst Kindbergin rahastosta, 28.000
 • Fil. maisteri Veera Riihonen varhaisen ihmissosiaalistamisen vaikutusta eläinten sosiokognitiivisiin kykyihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta, 4.000
 • M.Sc. Maria Stone supermassiivisia mustia aukkoja ja galaksien evoluutiota käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Teatterineuvos Hilkka Kinnusen rahastosta, 14.000
 • Suomentaja Aulikki Vuola, fil. maisteri Sami Jansson ja fil. maisteri Arto Kivimäki Plinius vanhemman teoksen Naturalis historia kirjojen 14-20 suomennostyöhön ja selitysten laatimiseen, Huhtamäen rahastosta, 84.000
 • Lääket. lis. Jaakko Ahti koronaviruksen uusia diagnostisia menetelmiä ja leviämistä perheissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 7.000
 • Fil. maisteri Milja Arponen luuston ja diabeteksen välisiä vuorovaikutuksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Leena ja Pertti Uomalan rahastosta, 14.000
 • Fil. maisteri Alex-Mikael Barkoff hinkuyskää Euroopassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 7.000
 • M.Sc. Diogo Cunha immunologisen synapsin rakennetta ja toimintaa lymfosyyttien aktivaatiossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, nelivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Vieno ja Werner Riutan rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Prince Dadson multiomiikkaa hyödyntävän teknologian käyttöä lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen kolesteroli- ja sappihappoaineenvaihdunnan tutkimuksessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Leena ja Pertti Uomalan rahastosta, 16.000
 • Lääket. lis. Aino Hellman-Bronstein iäkkäiden lonkkamurtuman sairastaneiden naisten inkontinenssia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 4.500
 • Liikuntat. tohtori Jaakko Hentilä liikuntaharjoittelun ja ylipainon vaikutuksia lihaksen ja rasvakudoksen epigeneettiseen säätelyyn käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 32.000
 • Lääket. kand. Kiara Homil varhaisen rinoviruksen aiheuttamaa uloshengitysvaikeutta ja astman kehittymistä lapsilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 9.500
 • Bioanalyytikko YAMK Heidi Isokääntä mikrobistotutkimuksen laboratoriomenetelmiä ja suolistomikrobiston kehittymistä varhaislapsuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pekka ja Jukka-Pekka Lylykarin rahastosta, 28.000
 • Fil. tohtori Maria Jaakkola PET-kuvien segmentoimisen menetelmiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 32.000
 • Dipl.ins. Pinja Jalkanen COVID-19 -rokotusten aikaansaamaa immuniteettia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 14.000
 • M.Sc. Jismi Maria John Jnk1-proteiinin vaikutusta aivotoimintaan ja käyttäytymiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 28.000
 • Lääket. ja kir. tohtori Risto Kaaja tyypin 2 diabeteksen kehittymistä raskausdiabeteksen sairastaneille naisilla käsittelevään tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 24.000
 • Fil. maisteri Jasmin Kaivola äänihuulen syövän mekaanista säätelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aili ja Paul Pennasen rahastosta, 28.000
 • Lääket. kand. Sofia Kalinen suolistomikrobiston merkitystä eturauhassyövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aili ja Paul Pennasen rahastosta, 14.000
 • Fil. tohtori Susanna Kortesluoma stressinsäätelyjärjestelmän ja suolistomikrobiston merkitystä lapsuuden käytös- ja tunne-elämän häiriöissä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 16.000
 • Lääket. lis. Oskari Leino yleisten ortopedisten vammojen ilmaantuvuutta ja hoitoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 3.000
 • Lääket. lis. Inka Mattila raskausdiabeteksen ja varhaisen stressin vaikutusta lapsen neuropsykologiseen kehitykseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 3.500
 • Lääket. lis. Emilia Mikola nielurisojen immunologiaa infektioissa ja allergioissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 9.500
 • Lääket. lis. Olavi Misin MS-taudin diagnostiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 14.000
 • Lääket. lis. Ella Muhli ylipainon ja raskausdiabeteksen pitkäaikaisvaikutuksia äidin ja lapsen aineenvaihduntaan ja sydänterveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yrjö Similän rahastosta, 7.000
 • Fil. maisteri Marjo Nylund MS-tautiin liittyvän keskushermostotulehduksen PET-kuvantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sinikka Seurasen nimikkoapurahana, 28.000
 • Terveystiet. maisteri Jonna Puustinen ikääntyneiden kotihoidon suunnittelun yksilöllisyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lyyli, Martti ja Harri Eskelisen rahastosta, 28.000
 • Dosentti Suvi Rovio suolistomikrobiston roolia kognitiivisen toiminnan muovaajana käsittelevään tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 13.500
 • Professori Seppo Salminen mikrobiston muokkauksesta sekä terveyden tutkimuksen, hallinnon ja kehitysprosessien yhdistämisestä saadun oman tutkimustaustan saattamiseen laajempaan käyttöön, Eminentia-apurahana, 25.000
 • Lääket. lis. Pihla Sassi päihdepsykoosiin sairastuneiden potilaiden kuolleisuutta käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, Markku Tammisen rahastosta, 9.500
 • M.Sc. Timo Seitz raskaudenaikaisen ylipainon ja raskausdiabeteksen vaikutusta äidinmaidon koostumukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid Ahlström-Lydeckenin rahastosta, 28.000
 • Lääket. tohtori Sirkku Setänen pikkukeskosena syntyneiden nuorten kehitystä 17-vuotiaana ja siihen vaikuttavia tekijöitä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aili ja Aksel Kilkin rahastosta, 24.000
 • M.Sc. Keshav Thapa melanokortiini 1 reseptorin merkitystä maksan rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta, 28.000
 • Ph.D. Mueez U-Din ruskean rasvakudoksen aineenvaihduntaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 32.000
 • Fil. maisteri Katri Vaparanta solun pinnan viestimolekyylien viestintätapoja syövässä ja sydämen liikakasvussa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta, 14.000
 • M.Sc. Madhukar Vedantham tulehduksellisia suolistosairauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 28.000
 • Ph.D. Gabriele Beltrame omega-3 -rasvahappojen suojaamista ja vapautumista ruoansulatuskanavassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta, 32.000
 • Maat. ja metsät. tohtori Annelie Damerau elintarvikkeiden rikastamista kestävillä omega-3-öljyillä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta, 34.000
 • Dipl.ins. Tuuli Utriainen monialaisen innovaatiotyön tukemista kasvokkain ja verkossa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, J. A. Tenhusen rahastosta, 10.500
 • Yhteiskuntat. maisteri Mayara Araujo Caetano verkon seksipelejä ja niiden yleisöjä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28.000
 • Valtiot. maisteri Anna Grahn ulkonäköurheilun normeja ja niiden säätelyä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, Aino ja Einari Haakin rahastosta, 28.000
 • Valtiot. tohtori Ilkka Koiranen populististen ja teknokraattisten poliittisia näkemyksiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Väinö Kohon rahastosta 32.000
 • Valtiot. maisteri Anna Kuusela sukupuolta Perussuomalaiset-puolueessa ja sen politiikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, 28.000
 • Valtiot. maisteri Markus Laaninen varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitystä lasten oppimisessa sekä kouluttautumisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Sampo Pankin Nuorisorahastosta, 28.000
 • Valtiot. maisteri Marko Pihl kansalaisjärjestöjen ja puolueorganisaatioiden roolia Kiinan julkisessa diplomatiassa Afrikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sirkka ja Antti Anteron rahastosta, 28.000
 • Valtiot. maisteri Jere-Pekka Jokinen riskipreferenssejä toisten puolesta päätettäessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta, 14.000
 • Kauppat. tohtori Arja Lemmetyinen ja SusBerg-tutkimusryhmä paikan brändin arvon yhteisluontia, brändiattribuutteja ja toimijoiden sitoutumista käsittelevään tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 32.500
 • Fil. tohtori Oona Rainio syöpäpotilaiden dynaamisia tomografiakuvia tulkitsevia algoritmeja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Sirppa-Liisa Palmun rahastosta, 32.000

Uutista muokattu 20.2.2023 klo 14.40: Listaan lisätty Jere-Pekka Jokiselle myönnetty apuraha.

Uutista muokattu 21.2.2023 klo 13.50: Listaan lisätty Arja Lemmetyiselle ja SusBerg-tutkimusryhmälle myönnetty apuraha.

Uutista muokattu 23.2.2023 klo 8.40: Listaan lisätty Oona Rainiolle myönnetty apuraha.

Luotu 17.02.2023 | Muokattu 23.02.2023