Oikeus on kadottanut omat arvonsa (Väitös: OTM Toni Selkälä, 15.9.2023, oikeustiede)

Ihmisoikeusloukkaukset mielletään poikkeamiksi oikeuden toimintaan. Oikeustieteen alan väitöstutkimuksessaan OTM Toni Selkälä osoittaa, että yhä teknistyvämpi ja yksityiskohtaisempi sääntely itse asiassa vähentää tosiasiallisten oikeuksien alaa. Tuloksena on enemmän lakeja, vähemmän oikeuksia.

Lähes päivittäin saamme lukea uutisia eriasteisista ihmisoikeusloukkauksista meillä ja muualla. Niissä toistuu ajatus loukkausten poikkeuksellisuudesta – poikkeamasta oikeuden säännönmukaiseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan.

Oikeustieteen alan väitöstutkimuksessaan Toni Selkälä esittää, ettei kyse niinkään ole poikkeuksesta vaan oikeusvaltioon sisäänrakennetusta piirteestä, jonka havaitsemista vaikeuttaa jo pitkään jatkunut kaikkinainen säädöstulva.

– Säädöstulvan vuoksi emme kykene tunnistamaan niitä välittömiä oikeuden välineitä, jotka oikeuden loukkaukseen johtivat. Oikeuden loukkaukset ovat pieniä ja teknisiä, vaikka niiden seuraukset ovatkin tuhoisia. Koska oikeusvaltiossa oikeudet mielletään lähtökohtaisesti myönteiseksi asiaksi, päädymme synnyttämään lisää oikeuksia sinne, missä havaitsimme oikeutta loukatun, selventää Selkälä.

Tämä yhä teknistyvän ja yksityiskohtaisemman sääntelyn kehä johtaa tilanteeseen, jossa lisääntyvä sääntely syö tosiasiallisten oikeuksien alaa. Lopputuloksena on enemmän lakeja, mutta vähemmän oikeuksia. Väitöksessään Selkälä todentaa tämän yhtäältä teoreettisesti, toisaalta kansainvälisestä oikeudesta ponnistavien käytännön esimerkkien kautta.

Väitöstutkimuksen pohjalta voidaan arvioida uudelleen teknisen sääntelyn roolia monissa yhteiskunnan nykykriiseissä. Oikeuden yhä teknistyvät instrumentit tarjoavat mahdollisuuden säädösten rituaalinomaiselle noudattamiselle, jolloin metsä katoaa puilta.

– Tässä valossa pakolaisten työntäminen takaisin avomerelle turvallisuusstandardien mukaisessa pelastuslautassa tai alkuperäiskansojen pakkomuuttaminen luonnonsuojelualueiden tieltä ilmentävät samaa. Oikeus on kadottanut omat arvonsa ja siitä on tullut vastenmielistä, toteaa Selkälä.

***

OTM Toni Selkälä esittää väitöskirjansa Lost in Technology: Towards a Critique of Repugnant Rights julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.9.2023 klo 15.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal1-luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Väitökseen voi osallistua etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/64379174372

Vastaväittäjänä toimii professori Fleur Johns (UNSW Sydney, Australia) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9454-0

Luotu 11.09.2023 | Muokattu 11.09.2023