Ihmisiä luokassa opiskelemassa

Suunnitelmissa opinnot

Haluat täydentää ammatillista osaamistasi tai ottaa haltuun kokonaan uuden alan. Tervetuloa Turun yliopistoon jatkuvan oppimisen pariin.

 

Millaista koulutusta haet?

Tutustu alla erityyppisiin koulutusmuotoihin ja valitse sellaiset, jotka parhaiten sopivat omaan tilanteeseesi. Samalla pääset tutustumaan myös siihen, millaista korkeakouluopiskelu on, millaista osaamista tarvitset ja millaista tukea on tarjolla.

"Haluan opiskella tiiviitä paketteja omassa tahdissa"

Haluat laajentaa osaamistasi, mutta aikaan ja paikkaan sidotut koulutukset eivät ole juuri nyt sinua varten. Suosittelemme tutustumaan MOOC-kursseihin. Myös avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjontaan sisältyy kokonaan verkossa ja omaan tahtiin suoritettavissa olevia opintojaksoja / kursseja - opiskelu onnistuu joustavasti myös työn ohella.

MOOCit

 • MOOC eli massive open online course on kaikille avoin, maksuton verkkokurssi, jonka voit suorittaa omaan tahtiisi.
 • Löydät listan Turun yliopiston eri alojen MOOC-tarjonnasta verkkosivuiltamme: https://www.utu.fi/fi/jatkuva-oppiminen/MOOCit
 • Koulutus on maksutonta.

Avoin yliopisto-opetus

 • Tutustu koko opintotarjontaan avoimen yliopisto-opetuksen Opintotarjonta-sivulla. Sivulta löydät tietoa myös verkko-/etäopinnoista.
 • Useimmista MOOCeista voi tehdä halutessaan opintopisteytetyn suorituksen ilmoittautumalla ko. opintoihin avoimessa yliopistossa.
 • Avoimet yliopisto-opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia (opintomaksu enintään 15 euroa/op), mutta tarjontaan sisältyy myös maksuttomia opintoja.
"Haluan osallistua muutamalle yliopistokurssille etä- tai lähiopetuksessa"

Kun sinulla on mahdollisuus käyttää jonkin verran aikaa uuden koulutuksen parissa, kannattaa tutustua seuraaviin. 

Koulutuksen laajuudesta: Kurssin tai suorituksen laajuutta mitataan useimmiten opintopisteissä niin, että yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelua. Yksittäinen kurssisuoritus on tyypillisesti laajuudeltaa 1-10 op.

Opintojaksoja eri tiedekuntien tarjonnasta

 • Voit opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa yliopiston tiedekuntien tutkinto-ohjelmiin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja / kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia, kuten oppiaineen perusopinnot tai aineopinnot.
 • Tutustu opintotarjontaan avoimen yliopisto-opetuksen sivustolla, valitse Opintotarjonta.
 • Avoimet yliopisto-opinnot ovat pääsäätöisesti maksullisia (enintään 15 euroa/op), mutta opintotarjonnassa on myös monia maksuttomia opintoja.

Johtamisohjelmat

"Minulla on jo korkeakoulututkinto, ja haluan lisätä ammatillista osaamistani"

Monille ammattialoille on tarjolla kohdennettuja koulutuksia, mutta lisäksi tarjolla on koulutuksia, joihin voit osallistua riippumatta koulutustaustastasi. 

Johtamiskoulutukset

 • TSE exe järjestää mm. Executive MBA -johtamiskoulutuksia (90 op) ja muita erilaisia johtamiskoulutuksia, joihin voivat osallistua erilaisista taustoista tulevat ammattilaiset.
 • Tutustu tarjontaan verkossa.

Juristien täydennyskoulutus

Lääkäreiden ammatillinen jatkokoulutus

 • Olet kiinnostunut suorittamaan yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK), erikoislääkärikoulutuksen tai erikoishammaslääkärikoulutuksen.

 • Tutustu koulutustarjontaan verkossa.

Opettajien erikoistumiskoulutukset

 • Haluat edistää ammatillista kehittymistäsi erikoitumalla vaikkapa digitaalisiin ympäristöihin tai monikulttuurisuuteen.
 • Tutustu koulutustarjontaan verkossa.
 • Koulutus on maksullista.

Psykologien ja sosiaalialan erikoistumiskoulutukset

 • Olet kiinnostunut mm. erikoispsykologikoulutuksesta, erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta tai psykoterapeuttikoulutuksesta. 

 • Tarjolla on useita erikoistumiskoulutuksia. Tutustu eri vaihtoehtoihin verkossa.

Muut alat

"Minulla on tavoitteena kandin tai maisterin paperit kokonaan uudelta alalta"

Pohjakoulutuksestasi riippuen sinulla voi olla erilaisia mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi. Opintojen suorittaminen avoimessa yliopisto-opetuksessa voi avata mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa tai maisterihaussa.

Avoimen väylä

 • Avoimen väylän hakukohteita on Turun yliopiston kaikissa tiedekunnissa, mutta ei kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Hakukelpoisuu ja valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain.
 • Avoimen väylään liittyvät ohjeet ja tilastot on koottu verkkosivuillemme.
 • Avoimet yliopisto-opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia, mutta opintotarjonnassa on myös maksuttomia opintoja.

Yhteishaku

 • Voit halutessasi tutustua myös yhteishakuprosessiin ja sen edellytyksiin hakijapalveluiden sivustolla.
 • Yhteishakuun osallistuminen on maksutonta.

Kun sinulla on jo alempi korkeakoulututkinto suoritettuna, voit tietyin edellytyksin hakeutua suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon.

Maisterihaku

 • Tarkista maisterihaun tarkemmat tiedot hakijapalveluiden sivustolta.
 • Mikäli hakuun osallistuminen edellyttää täydentäviä opintoja, voit tutustua avoimeen yliopisto-opetuksen tarjontaan ja suorittaa hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot.

Lisäohjeita:

Lue myös tutkintoon tähtääville kootut ohjeet avoimen yliopisto-opetuksen sivuilta: Tavoitteena tutkinto?

"Yritykseni tai yhteisöni tarvitsee räätälöityä täydennyskoulutusta"

Sinun kannattaa olla yhteydessä yliopiston Kumppanuudet ja vaikuttavuus -yksikköön. Verkkosivustolle on linkattu eri tiedekuntien yritysyhteistyön lisätiedot sekä paljon muita yhteistyömahdollisuuksia.

Kuuntele podcast: Työelämän muutos ja alan vaihtaminen

Millainen työelämä meitä odottaa tulevaisuudessa? Alanvaihtaja jakaa kanssamme uratarinansa, ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntija pohtii, mistä me saamme resilienssiä toimia muuttuvassa työelämässä.