Asiasana: information resources

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kirjastot avataan rajoitetusti 10.8.2020 alkaen

01.07.2020

Kirjaston kaikki kuusi kirjastoyksikköä Turussa ja Opettajankoulutuslaitoksen kirjasto Raumalla avataan elokuussa kulkuoikeudellisten yliopistolaisten käyttöön rajoitetuin palveluajoin. Asiakaspalvelu on avoinna kaikissa yksiköissä ja kokoelmat, opiskelutilat sekä kirjastojen sisällä olevat 24/7-tilat ovat käytettävissä kirjastojen kesäaukioloaikojen mukaan.
 

Food Studies Online - uusi tietokanta ruokatutkimukseen

02.06.2020

Food Studies Online tarjoaa tutkijoille arkisto-aineistoa, visuaalisia pienpainatteita, monografioita ja videoita ruoan, ruokajärjestelmien ja ruoantuotannon merkityksestä ja vaikutuksista ympäröivään maailmaamme. Ruokatutkimus on suhteellisen uusi poikkitieteellinen tutkimusala, jonka keskeisiä tieteenaloja ovat historia, biologia, antropologia, ympäristötiede, liiketoiminta ja sosiologia. 
 

Egodokumentit tutkimuksen lähdeaineistona

29.04.2020

Kolme egodokumentteja, reflektiivistä kirjoittamista ja muistitietoja sisältävää tietokantaa kirjaston aineistovalikoimassa: North American Immigrant Letters, Diaries and Oral histories, British and Irish Women’s Letters and Diaries  ja North American Women’s Letters and Diaries