Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2019 tunnustuspalkinnot

05.11.2019

Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen on saanut Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2019 Kliinisen silmän. Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin sisätautien erikoislääkäri Jussi Haveriselle Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja. 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta koulutuksen, tutkimuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2019 palkinnot jaettiin Turun Lääketiedepäivien avajaistilaisuudessa tiistaina 5.11.2019 Turun VPK:n talolla.

Uusi työkalu auttaa hyödyntämään sairaalan henkilöstövoimavarat paremmin

Vuoden 2019 Kliininen silmä -tunnustuspalkinnon sai tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen päivittäisen hoitotyön johtamistyökalun kehittämisestä ja tuomisesta käytäntöön.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ylihoitajana työskentelevä ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella väitöskirjaansa viimeistelevä Tuominen kehitti Excel-pohjaisen reaaliaikaisen johtamistyökalun, jonka avulla henkilöstövoimavarat voidaan hyödyntää sairaalan arjessa paremmin. 

Työkaluun merkitään käytettävissä olevat hoitotyön resurssit yksikkötasolla, ja eri yksiköt voivat järjestelmän kautta varata itselleen tarvittaessa resursseja toisesta yksiköstä. Keksintö on kliinisesti merkittävä, koska hoitotyön lähiesimiesten arkihaasteena on varmistaa riittävä hoitohenkilökunnan määrä ja osaaminen. Tähän kuluu nykyisellään paljon aikaa ja vaivaa.

– Järjestelmä on jo todettu kliinisesti toimivaksi, ja se on otettu käyttöön laajasti eri puolilla Suomea. Keksintö osoittaa, että yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä ja helpottaa lähiesimiehen työtaakkaa, perusteluissa mainitaan.  

Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä Fujitsu Finland Oy:n kanssa.

Palkittu oppimateriaali yhtenäistää nestehoitokäytäntöjä

Vuoden 2019 Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin Tyksin Medisiinisellä toimialueella sisätautien erikoislääkärinä toimivalle Jussi Haveriselle Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta.

Haverinen on laatinut kattavan ja hyödyllisen Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan, joka jaetaan kaikille sisätaudeilla työskenteleville, ja sen saavat myös kaikki lääketieteen opiskelijat sähköisenä versiona. Opasta käytetään laajasti jokapäiväisessä työssä, ja siitä hyötyvät sekä opiskelijat että kokeneemmat kollegat. Oppaaseen on yhtenäistänyt monenkirjavaa nestehoitokäytäntöä eri sisätautiosastoilla. 

– Jussi Haverinen on vaatimaton puurtaja, joka työskentelee aina tinkimättömästi potilaan parhaaksi. Tämä laaja-alainen opas kertoo erittäin hyvin Haverisen ahkerasta työnteosta ja pedanttisuudesta, palkitsemisperusteissa kerrotaan. 

Palkintoesityksessä olivat mukana lukuisat Tyksin sisätautiklinikan erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit.

Vuoden erikoislääkärikouluttaja kannustaa jatkuvaan oppimiseen

Vuoden 2019 erikoislääkärikouluttajana palkittiin lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja. Kataja toimii Tyksin Lasten ja nuorten klinikassa lasten ja nuorten teho-osaston osastonylilääkärinä ja lasten nefrologina. 

Palkintoa esittäneet Lasten ja nuorten klinikan erikoistuvat lääkärit ja hiljattain valmistuneet erikoislääkärit luonnehtivat Katajaa innostuneeksi ja innostavaksi kouluttajaksi. 

– Kataja on tiedollisesti ja taidollisesti osaava kouluttaja, joka motivoi kannustavasti oppimaan. Positiivinen asenne koulutukseen säilyy myös päivystysajalla, jolloin

Kataja luo etupäivystäjälle turvallisen ja kannustavan ilmapiirin esimerkiksi itsenäiseen toimenpiteiden tekemiseen. Tyypillisesti Kataja haastaa keskustelulla erikoistuvan pohtimaan ongelmaa pelkkää käytännön kysymystä syvemmältä, perusteet luonnehtivat. 

Katajan mainitaan myös toimivan itse loistavana esimerkkinä siitä, miten jatkuva opiskelu on luonteva osa lääkärin työtä. Lisäksi Kataja pyrkii aktiivisesti parantamaan ja kehittämään toimintatapoja. 

Lisätietoja: 
Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen, Turun yliopisto ja Tyks, outi.tuominen@tyks.fi
Sisätautien erikoislääkäri Jussi Haverinen, Tyks, jussi.haverinen@tyks.fi 
Lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja, Tyks, janne.kataja@tyks.fi 

Luotu 05.11.2019 | Muokattu 16.09.2020