Humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja loka-marraskuussa avoimessa yliopistossa

26.09.2023

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tieteiden opinnoilla voit hankkia tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uusia näkökulmia moniin meidän aikamme ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden taustoihin.

Voit valita tarjonnasta opintoja yleissivistykseksi ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi tähtääville sopivat erityisesti historian ja arkeologian, mediatutkimuksen, psykologian sekä sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opinnot. 

Useita opintoja voi opiskella kokonaan verkossa. Osa opintojaksoista toteutetaan luento-opetuksena Turun yliopistossa.

Tarkista toteutustavat, ilmoittautumisajat ym. ohjeet opintojen esittelysivuilta. Jos osallistut ensin perus- tai aineopintokokonaisuuteen kuuluvalle opintojaksolle ja haluat sen jälkeen jatkaa koko kokonaisuuden suorittamiseen, opintokokonaisuuden maksusta hyvitetään enintään kahden jakson opintomaksut. Opintojaksoilla maksu on 15 e/opintopiste, opintokokonaisuuksissa 10 e/op.

Poimintoja syksyn opintotarjonnasta:

Mediatutkimus:

 • Mediakasvatus 5 op -verkkokurssi 23.10. - 15.12.2023. Kurssi perehdyttää mediakasvatuksen nykytilaan ajankohtaisen tutkimuksen ja käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen. Kurssilla saat valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen. Ilmoittautuminen päättyy 8.10.
 • Eurooppalainen elokuva / EUFA 5 op, lähiopetus Turun yliopistossa 23.10. - 17.12.2023 ma ja to klo 14 - 18. Ilmoittautuminen päättyy 18.10.

Historia ja arkeologia:

 • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, verkko-opinnot 16.10. - 27.11.2023. Ilmoittautuminen päättyy 11.10.
 • Varhaismoderni aika 5 op, verkko-opinnot 27.11.2023 - 21.1.2024. Ilmoittautuminen päättyy 22.11.
 • Historian aineopinnot 35 op ja aineopintojen jaksoja, mm. Tiedon haku ja hallinta 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 23.10. - 17.12.2023.

Kulttuurien tutkimus / uskontotiede:

 • Suomen uskonnollinen kenttä 5 op, lähiopetus Turun yliopistossa 24.10. - 5.12.2023 ti klo 12 - 14 ja ke klo 12 - 14. Ilmoittautuminen päättyy 15.10.
 • Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op, lähiopetus Turun yliopistossa 26.10. - 15.12.2023 to klo 14 - 16 ja pe klo 12 - 14. Ilmoittautuminen päättyy 15.10.
 • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op, itsenäisesti koko lukuvuoden ajan suoritettavissa olevat verkko-opinnot. Uskontotieteen aineopintojen jakso, esitietovaatimuksena perusopintojen suoritus.

Sukupuolentutkimus:

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti koko lukuvuoden ajan suoritettavissa olevat HILMA-verkoston verkko-opinnot.

Psykologia:

 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 23.10.2023 alkaen, lisäksi Exam-tentti. Opintoihin sisältyy Psykonetin asiantuntijaluentoja tallenteina. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.
 • Psykologian aineopinnot 35 op (perusopinnot suorittaneille) ja aineopintojen jaksoja mm. Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op, Sosiaalipsykologia II 3 op (ei vaadita edeltäviä opintoja). Itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja, lisäksi Exam-tentit. Ilmoittautuminen päättyy 31.10.

Monikulttuurisuus:

 • Rasismi, rajat ja sukupuoli 3 op, verkko-opinnot 31.10. - 12.12.2023. Ilmoittautuminen päättyy 23.10.

Sosiaalitieteet:

 • Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op (perusopinnot suorittaneille), tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa.

Sosiaalityö:

 • Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC), Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC), itsenäisesti koko lukuvuoden ajan suoritettavissa olevat verkko-opinnot.

Luotu 26.09.2023 | Muokattu 26.09.2023