Oletko harkinnut opiskelua opintovapaalla ja aikuiskoulutustuella? Tutustu opiskelumahdollisuuksiin avoimessa yliopistossa

18.03.2024

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työssäkäyvälle. Tukea voit saada, jos täytät hakijoita koskevat edellytykset. Tuella voi opiskella tietyin ehdoin myös avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä opintoja.  

Hallituksen antaman esityksen mukaan mahdollisuus opiskella aikuiskoulutustuella on päättymässä. Tämänhetkisen tiedot mukaan tuki voidaan myöntää viimeistään 31.7.2024 alkaviin opintoihin. Lue tarkemmat tiedot Työllisyysrahaston Aikuiskoulutustuki-sivustolta ja kysy omaa tilannettasi koskevat ohjeet Työllisyysrahaston asiointipalvelusta. Ota huomioon myös sopiminen opintovapaasta ennen aikuiskoulutustuen hakemisesta.

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollisuus ilmoittautua seuraaviin verkko-opintoina järjestettäviin opintokokonaisuuksiin tai niiden yksittäisille opintojaksoille, joita voi hyödyntää opiskelusuunnitelmassa. 

Voit suorittaa opintoja kevään ja kesän aikana ja jatkaa niitä syyslukukaudella 2024. Tarkista opintojen toteuttamistavat ja aikataulut sekä ilmoittautumisajat opintojen esittelysivuilta. Ota huomioon myös Työllisyysrahaston ohjeet opintojen hyväksyttävyydestä ja suoritusaikatauluista. 

 • Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development -opintokokonaisuuden kurssit: JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op / Basics of JavaScript Programming 3 ECTS credits, Vihreä ohjelmointi 2 op / Green Coding 2 ECTS credits. Voit ilmoittautua suomen- tai englanninkieliseen opintokokonaisuuteen 30 op elokuussa 2024. Opinnot ovat maksuttomia.

 • Ympäristötiede: Perusopintojen opintojaksoja (perusopintokokonaisuuteen 25 op voit ilmoittautua elokuussa 2024). Aineopinnot 35 op.

 • Maantiede: Perusopintojen opintojaksoja. Perusopintokokonaisuuteen 25 op voit ilmoittautua elokuussa 2024.

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopistossa 7.5. alkaen. Myös yksittäisesti suoritettavia opintojaksoja. 

  • Kasvatustieteen aineopintojen opintojaksoja: Oppiminen läpi elämän 4 op, Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op, Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op ym. Aineopintokokonaisuuteen 35 op voit ilmoittautua elokuussa 2024.

  • Aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintojaksoja: Oppiminen läpi elämän 4 op, Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op ym. Aineopintokokonaisuuteen 35 op voit ilmoittautua elokuussa 2024. 

 • Erityispedagogiikka:

  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun kesäyliopistossa 6.5. alkaen

  • Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoja: Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op ym. Aineopintokokonaisuuteen 35 op voit ilmoittautua elokuussa 2024.

 • Psykologia: perusopinnot 25 op, aineopintojen jaksoja. Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot, tentit Exam-tenttipalvelussa. Aineopintokokonaisuuteen 35 op voit ilmoittautua elokuussa 2024.

 • Sukupuolentutkimuksen opintojakso: Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op. Perusopintokokonaisuuteen 25 op voit ilmoittautua elokuussa 2024.

 • Sosiaalityö: perusopinnot 25 op tai opintojaksot Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC), Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC), (jaksojen suorittamisen jälkeen, yht. 5 op, voi ilmoittautua perusopintokokonaisuuteen elokuussa).

 • Historian aineopinnot 35 op Myös yksittäisiä opintojaksoja, joiden jälkeen voi jatkaa syyslukukaudella 2024 alkaviin aineopintoihin. 

Kun olet ilmoittautunut opintoihin ja saanut opinto-oikeuden, voit pyytää opintosihteeriltä opinto-oikeustodistuksen, josta ilmenee opintojen laajuus ja opinto-oikeuden kesto. Jos suoritat opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja, sinun tulee liittää aikuiskoulutustukihakemukseesi itse laatimasi opintosuunnitelma. 

Tarkista aina kaikki omaa tilannettasi koskevat ohjeet Työllisyysrahaston asiointipalvelusta!  

Luotu 18.03.2024 | Muokattu 11.04.2024