Tunteet kuluttajan elämässä

Sydäntutkimussäätiöltä liki 860 000 euroa turkulaistutkijoille – Juhani Knuutille 120 000 euroa keinoälyä ja koneoppimista hyödyntävään tutkimukseen

02.12.2020

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt yhteensä viisi miljoonaa euroa sydäntutkimukseen. Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan sydäntutkimukselle myönnettiin yhteensä liki 860 000 euroa.

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa suurimman tukimäärän sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Kaikkiaan 156 tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettiin apuraha. Säätiön puheenjohtajan, professori Eero Jokisen mukaan apurahahakemusten laatu oli erittäin korkeatasoinen, ja säätiössä ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että tukea voidaan osoittaa niin monelle tutkijalle. Sydäntutkimussäätiön varainhankinnan perusta on sille osoitetut testamentit ja lahjoitukset. 

Apurahoista suurin osa myönnettiin 1–4 -vuotisille tutkimushankkeille. Merkittävä osa suurista tuetuista tutkimushankkeista oli ns. translationaalisia tutkimuksia, joissa lähdetään potilaan sydänongelmasta, jonka syitä ja hoitokeinoja selvitetään esimerkiksi solu- ja molekyylitasolla tai keinoälyä käyttäen. Kun sairauden perussyyt löydetään, voidaan alkaa kehittää yksilöllisiä hoitokeinoja tai parempaa diagnostiikkaa. Kansainvälinen yhteistyö on edustettuna suuressa osassa tutkimuksia.

Turun yliopiston professori, Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti sai kolmivuotisen, 120 000 euron apurahan "Koneoppimiseen perustuva diagnostiikka, ennuste ja hoidon ohjaus kardiovaskulaarisairauksissa" -tutkimushankkeelle, jonka aiheena on keinoälyn ja koneoppisen käyttäminen sydänpotilaan tutkimuksessa ja hoidossa. Tutkimuksessa käytetään koneoppimista rintakipupotilaan sairauden toteamisessa ja ennusteen määrittämisessä sekä hoidon ohjaamisessa. Tekoälyä käyttäen voidaan yhdistää kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten tulokset sekä potilaan perimä ja luoda siten yksilöllinen sydäntapahtuman ennuste ja hoito-ohjelma. Näin rintakipupotilaan diagnostiikka ja hoito tehostuvat. Kolmivuotisia tutkimushankeapurahoja myönnettiin kaikkiaan kahdeksan kappaletta

Laajojen tutkimushankkeiden lisäksi säätiö tukee väitöskirjan jälkeisiä postdoc-tutkimuksia ja väitöskirjatyöskentelyä.

Turun yliopiston ja Tyksin tutkijoista apurahan saivat:

 • Tohtorikoulutettava James Kadiri 20.000 €, biolääketieteen laitos: Targeting the Novel Anti-inflammatory Properties of the Melanocortin System to Treat Atherosclerosis 
 • Apulaisprofessori Kirsi Laitinen 20.000 €, biolääketieteen laitos: Postpartum cardiovascular health by precision data approach applied in pregnancy 
 • Akatemiatutkija Petteri Rinne 40.000 €, biolääketieteen laitos: Targeting of melanocortin 1 and 5 receptors for the treatment of heart failure
 • Apulaisprofessori Eriika Savontaus 40.000 €, biolääketieteen laitos: Isän valtimokovettumataudin riskien epigeneettinen periytyminen 
 • Apulaisprofessori, patologian erikoislääkäri Pekka Taimen 40.000 €, biolääketieteen laitos: LMNA-related dilated cardiomyopathy: modelling and molecular targeting of cellular stress in vivo and in vitro
 • Tohtorikoulutettava, FM Katri Vaparanta 10.000 €, Medicity-tutkimuslaboratorio: Reseptorityrosiinikinaasien viestinnän monimuotoisuuden mekanismit ja merkitys sydänlihaksen liikakasvussa sekä syövässä
 • Tohtorikoulutettava Putri Andriana 10.000 €, Valtakunnallinen PET-keskus, BioCity Turku, MediCity-tutkimuslaboratorio: Development of PET Radiopharmaceutical Targeting macrophage Mannose Receptor in Myocardial Infarction and Myocarditis 
 • Tohtorikoulutettava Haitham Ballo 24.000 €, Valtakunnallinen PET-keskus: Advanced Imaging in Cardiac Function and Coronary Artery Disease 
 • Tohtorikoulutettava Arghavan Jahandideh 20.000 €, Valtakunnallinen PET-keskus: Application of novel PET tracers and techniques to diagnose and treat myocarditis 
 • Professori, ylilääkäri Juhani Knuuti 120.000 €, Valtakunnallinen PET-keskus: Koneoppimiseen perustuva diagnostiikka, ennuste ja hoidon ohjaus kardiovaskulaarisairauksissa 
 • Professori Anne Roivainen 20.000 €, Valtakunnallinen PET keskus: In vivo imaging of inflammation in cardiovascular and metabolic disease: VAP-1 as a target molecule 
 • Tutkija, FT Jarmo Teuho 10.000 €, Valtakunnallinen PET-keskus: Software for evaluating PET cardiac perfusion imaging uncertainties for more accurate diagnosis 
 • Professori Markus Juonala 20.000 €, sisätautioppi: Lapsuuden rasva-arvojen merkitys valtimotautitapahtumien ennustajana 
 • Professori Teemu Niiranen 47.900 €, sisätautioppi: Genetic and biometric clustering of hypertension 
 • Emeritusprofessori Juhani Airaksinen 110.800 €, TYKS Sydänkeskus: New approaches for the cardiac diagnostic challenges 
 • Apulaisprofessori Jarmo Gunn 20.000 €, TYKS Sydänkeskus: Aortan ja aivovaltimoiden aneurysmien assosiaatiot ja yhteiset syntymekanismit 
 • Hallintoylilääkäri, dos. Ville Kytö 40.000 €, TYKS Sydänkeskus: Ohitusleikkauksen ennuste ja ennustekijät Suomessa: FINN-CABG tutkimus
 • Erikoislääkäri, LL Juhani Koskinen 4.000 €, Sydäntutkimuskeskus: Lapsuuden riskitekijöiden ja elintapaintervention vaikutukset kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa 
 • LT Hanna Mikola 15.000 €, Sydäntutkimuskeskus: Early development and primordial prevention of cardiometabolic diseases 
 • Professori Harri Niinikoski 20.000 €, Väestötutkimuskeskus: The longitudinal infancy-onset STRIP study 
 • Apulaisprofessori, akatemiatutkija Katja Pahkala 20.000 €, Sydäntutkimuskeskus/Väestötutkimuskeskus: Gut microbiota in familial transmission of obesity - a multigenerational study across 3 generations 
 • LL Erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava Lauri Vähämurto 5.000 €, Sydäntutkimuskeskus: Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, varhaisiin valtimomuutoksiin ja sydämen rakennemuutoksiin (LASERI-tutkimus) 
 • Kardiologian erikoislääkäri, dosentti Tuomas Kiviniemi 180.000 €, Turku (Boston): CAREBANK – Eteisten kardiomyopatian ja eteisvärinän haittatapahtumien ehkäisy
Luotu 02.12.2020 | Muokattu 02.12.2020