Tutkimus tietotekniikan laitoksella

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkimuksemme vahvuus on monialaisen yliopiston poikkitieteellinen yhteistyö. Uusi tieto linkittyy usein luonnontieteen, tekniikan, liiketoiminnan ja ihmistieteiden kysymyksiin ja sovelluksiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen painopisteinä ovat terveys ja hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja turvallinen kyberyhteiskunta.

Muokkaamme parhaillaan alla olevan tutkimusryhmäosion sisältöjä. Ajantasainen sisältö löytyy englanninkieliseltä sivultamme.

Tutkimusryhmät

Data-analytiikka: Algoritmiikka ja laskennallinen älykkyys

Professori Jukka Heikkonen

Professori Timo Knuutila

Apulaisprofessori Tapio Pahikkala

Data-analytiikka: Turku Data Science Group

Ryhmän tutkimus keskittyy moderniin tilastolliseen data-analyysiin ja avoimeen datatieteeseen. Erityisinä painopistealueina ovat probabilistinen koneoppiminen ja tilastollinen ohjelmointi, joita hyödynnämme kompleksisten luonnollisten ja yhteiskunnallisten systeemien tutkimukseen.

Apulaisprofessori Leo Lahti

Turku Data Science Group

Data-analytiikka: TurkuNLP-ryhmä

TurkuNLP-ryhmän tutkimuskohteena on kieliteknologia ja digitaalinen kielentutkimus. Erityisesti ryhmä keskittyy luonnollista kieltä käsittelevien koneoppimismenetelmien kehittämiseen. Ryhmän tutkimus kattaa kaikki koneoppimisen osa-alueet kieliaineistojen koostamisesta ja annotoinnista itse menetelmien kehittämiseen. Lisäksi digitaalisessa kielentutkimuksessa fokus on menetelmien soveltamisessa kieliaineistojen mallintamiseen. Tutkimus painottuu erityisesti suomen kieleen, mutta tutkimuskohteena on myös laaja joukko muita kieliä. TurkuNLP-ryhmällä on myös pitkät perinteet biolääketieteellisen tekstin tutkimuksessa monilla kielillä. Ryhmän kehittämät työkalut ovat laajalti käytössä niin tutkimuksessa kuin datatieteen teollisuudessakin. TurkuNLP-ryhmä on monitieteinen ja ryhmään kuuluu professoreita ja tutkijoita useista Turun yliopiston osastoista ja yksiköistä.

Apulaisprofessori Filip Ginter

Professori Veronika Laippala

Apulaisprofessori Sampo Pyysalo

Professori Tapio Salakoski

TurkuNLP-ryhmä

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan ryhmän tutkimuksen kohteena ovat teknologiat ja insinöörimenetelmät liittyen korkealaatuisten ohjelmistollisten digitalisaatioratkaisujen tuottamiseen yhteiskunnan ja teollisuuden monimutkaisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Tutkimus kattaa laajan kirjon aiheita teknisistä käsitteellisiin: ohjelmistoturvallisuuden menetelmistä, ohjelmointikielistä ja käyttöliittymäohjelmoinnista aina ohjelmistoarkkitehtuureihin, kehitysmenetelmiin, ohjelmistoliiketoimintaan, ekosysteemeihin ja tietoturvallisuutta ja yksityisyyttä tukeviin suunnittelumenetelmiin asti.

Professori Ville Leppänen

Apulaisprofessori Tuomas Mäkilä

Professori Jaakko Järvi

Ohjelmistotekniikka

Yhdistetty todellisuus (Mixed Reality)

Mixed Reality -ryhmä tutkii lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta. Ryhmä tekee yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa yhdistetyn todellisuuden sovellusten ja pelillistetyjen palvelujen kehittämisessä.

Erikoistutkija Teijo Lehtonen

Projektipäällikkö Kaapo Seppälä

Yhdistetyn todellisuuden tutkimusryhmä

Vuorovaikutusmuotoilu

Yliopistonlehtori Jouni Smed

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuustekniikka
Oppimisanalytiikan keskus

Apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso

Yliopistonlehtori Erkki Kaila

Oppimisanalytiikan keskus

Älykkäät järjestelmät
Integroidut piirit

Integroitujen piirien tutkimusryhmä käsittelee laajasti eri tyyppisiä piirejä, analogisista digitaalisiin. Erityisesti ryhmä on kiinnostunut erityyppisen puolijohdemateriaalien ja -prosessien rajoja rikkovista käyttömahdollisuuksista. Parannuskohteena on suorituskyky, energiankulutuksesta laskentanopeuteen. Ryhmä tekee laajasti yhteistyötä muiden tietotekniikan laitoksen ryhmien ja yliopiston laitosten kanssa muun muuassa terveys-, video- ja avaruusteknologiassa. Ryhmästä on jo irtautunut 3 start-up yritystä ja lisää on tulossa.

Tutkimusjohtaja Lauri Koskinen

Dosentti Mika Laiho

Erikoistutkija Tero Säntti

Terveysteknologia

Digitaalisen terveysteknologian ryhmän tutkimuksen painopiste on data-analytiikkaan perustuvien ratkaisujen kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen keskiössä ovat koneoppimiseen perustuvat analytiikkamenetelmät, puettavat laitteet (IoT) ja niiden avulla kerätty data, biosignaalien analysointi, sekä tulosten hyödyntäminen osana kuluttajan ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitotarpeeseen liittyvää päätöksentekoa. Tärkeänä osana on kehittää tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia, joilla päästään terveydenhuollossa yhä henkilökohtaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Esimerkkinä ryhmä on kehittänyt menetelmiä eteisvärinän tunnistamiseen kotioloissa käyttämällä älypuhelinsovellusta biosignaalien keruuseen ja tekoälyä datan analysointiin.

 

Professori Pasi Liljeberg

Apulaisprofessori Antti Airola

Yliopistotutkija Matti Kaisti

Projektipäällikkö Tero Koivisto

Terveysteknologia

 

Tulevaisuuden teknologioiden laboratorio
Fonetiikka

Professori Maija Peltola

Bioinformatiikka

Yliopistonlehtori Martti Tolvanen

Yliopisto-opettaja Juho Heimonen

Uusimmat julkaisut

A novel multi-parameter chipless RFID sensor for green networks (2021)

AEÜ - International Journal of Electronics and Communications / Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik
Nimra Javed, Muhammad Awais Azama, Ibrahim Qazi, Yasar Amin, Hannu Tenhunen
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)