Tutkimus tietotekniikan laitoksella

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkimuksemme vahvuus on monialaisen yliopiston poikkitieteellinen yhteistyö. Uusi tieto linkittyy usein luonnontieteen, tekniikan, liiketoiminnan ja ihmistieteiden kysymyksiin ja sovelluksiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen painopisteinä ovat terveys ja hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja turvallinen kyberyhteiskunta.

Tutkimusryhmät

Data-analytiikka: Algoritmiikka ja laskennallinen älykkyys

ACI (Algoritmics and Computational Intelligence) -laboratorion tutkimus keskittyy algoritmien suunnittelun ja laskennallisen älykkyyden tekniikoihin ja menetelmiin. Kehitämme sekä teoriaa että sovelluksia.

Professori Jukka Heikkonen

Professori Timo Knuutila

Apulaisprofessori Tapio Pahikkala

Data-analytiikka: Turku Data Science Group

Turku Data Science Group:in tutkimus keskittyy moderniin tilastolliseen data-analyysiin ja avoimeen datatieteeseen. Erityisinä painopistealueina ovat probabilistinen koneoppiminen ja tilastollinen ohjelmointi, joita hyödynnämme kompleksisten luonnollisten ja yhteiskunnallisten systeemien tutkimukseen.

Apulaisprofessori Leo Lahti

Data-analytiikka: TurkuNLP-ryhmä

TurkuNLP-ryhmän tutkimuskohteena on kieliteknologia ja digitaalinen kielentutkimus. Erityisesti ryhmä keskittyy luonnollista kieltä käsittelevien koneoppimismenetelmien kehittämiseen. Ryhmän tutkimus kattaa kaikki koneoppimisen osa-alueet kieliaineistojen koostamisesta ja annotoinnista itse menetelmien kehittämiseen. Lisäksi digitaalisessa kielentutkimuksessa fokus on menetelmien soveltamisessa kieliaineistojen mallintamiseen. Tutkimus painottuu erityisesti suomen kieleen, mutta tutkimuskohteena on myös laaja joukko muita kieliä. TurkuNLP-ryhmällä on myös pitkät perinteet biolääketieteellisen tekstin tutkimuksessa monilla kielillä. Ryhmän kehittämät työkalut ovat laajalti käytössä niin tutkimuksessa kuin datatieteen teollisuudessakin. TurkuNLP-ryhmä on monitieteinen ja ryhmään kuuluu professoreita ja tutkijoita useista Turun yliopiston osastoista ja yksiköistä.

Apulaisprofessori Filip Ginter

Professori Veronika Laippala

Apulaisprofessori Sampo Pyysalo

Professori Tapio Salakoski

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan ryhmän tutkimuksen kohteena ovat teknologiat ja insinöörimenetelmät liittyen korkealaatuisten ohjelmistollisten digitalisaatioratkaisujen tuottamiseen yhteiskunnan ja teollisuuden monimutkaisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Tutkimus kattaa laajan kirjon aiheita teknisistä käsitteellisiin: ohjelmistoturvallisuuden menetelmistä, ohjelmointikielistä ja käyttöliittymäohjelmoinnista aina ohjelmistoarkkitehtuureihin, kehitysmenetelmiin, ohjelmistoliiketoimintaan, ekosysteemeihin ja tietoturvallisuutta ja yksityisyyttä tukeviin suunnittelumenetelmiin asti.

Professori Ville Leppänen

Apulaisprofessori Tuomas Mäkilä

Professori Jaakko Järvi

Yhdistetty todellisuus (Mixed Reality)

Mixed Reality -ryhmä tutkii lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta. Ryhmä tekee yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa yhdistetyn todellisuuden sovellusten ja pelillistetyjen palvelujen kehittämisessä.

Erikoistutkija Teijo Lehtonen

Projektipäällikkö Kaapo Seppälä

Vuorovaikutusmuotoilu

Vuorovaikutusmuotoilu pyrkii parantamaan ohjelmistoja olemalla niiden kehittäjiä ja käyttäjiä yhdistävä tekijä. Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti pelinkehitykseen, digitaaliseen taiteeseen ja interaktiiviseen tarinankerrontaan.

Yliopistonlehtori Jouni Smed

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuustekniikka

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuustekniikka -ryhmä tekee tutkimusta ja kehittää yhteiskunnallisen digitalisaation ja turvallisen tietoyhteiskunnan teknologioita. Ydinalueita, joilla ryhmä kehittää ja soveltaa viestintä- ja kyberturvallisuusteknologioita, ovat itsenäiset ajoneuvot ja liikenne, älykäs kaupunki ja kyberyhteiskunta sekä terveys ja hyvinvointi.

Professori Jouni Isoaho

Apulaisprofessori Seppo Virtanen

Oppimisanalytiikan keskus

Oppimisanalytiikan keskus on tutkimusryhmä, joka keskittyy erilaisiin oppimisteknologioihin ja digitaalisiin oppimisjärjestelmiin. Keskus kehittää oppimisanalytiikkaa ja sen sovellutuksia digitaalisiin oppimisalustoihin, sosiaaliseen oppimiseen, ohjelmoinnin pedagogikkaan ja psykometriikoiden sisällyttämiseen oppimisteknologioihin. Keskus kehittää ja ylläpitää ViLLEä, Suomessa laajasti käytettyä oppimisalustaa, joka on jollakin tavalla käytössä noin joka kolmannessa suomalaisessa peruskoulussa.

Apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso

Kehittämispäällikkö Pekka Räsänen

Projektikoordinaattori Petra-Enges Pyykönen

Älykkäät järjestelmät

Älykkäiden järjestelmien tutkimuksen keskiössä ovat älykäs robotiikka, autonomiset järjestelmät ja reunalaskenta. Näiden sovelluksien tarpeisiin kehitetään vikasietoisia heterogeenisia monirobottijärjestelmiä sekä laskenta-alustoja kognitiivisille tietojenkäsittelyratkaisulle. Sulautetun älykkyyden näkökulmasta tutkimuksemme keskittyy parvirobotiikkaan ja adaptiivisen automaatioon. Laskenta-alustoissa tutkimme ja kehitämme algoritmeja, menetelmiä ja arkkitehtuureja energiatehokkaille ja luotettaville älyjärjestelmille, jotka käyttävät hajautettuja heterogeenisiä laskentaresursseja hyödyntäen tutkimusryhmän suunnittelemia integroituja laitteistokiihdyttimiä erityisesti liikkuvissa laitteissa.

Professori Juha Plosila

Apulaisprofessori Tomi Westerlund

Professori Hannu Tenhunen

Tutkimusjohtaja Lauri Koskinen

Alaryhmät: Turku Intelligent Embedded & Robotic Systems Lab ja Autonomous Systems Lab.

Integroidut piirit

Integroitujen piirien tutkimusryhmä käsittelee laajasti eri tyyppisiä piirejä, analogisista digitaalisiin. Erityisesti ryhmä on kiinnostunut erityyppisen puolijohdemateriaalien ja -prosessien rajoja rikkovista käyttömahdollisuuksista. Parannuskohteena on suorituskyky, energiankulutuksesta laskentanopeuteen. Ryhmä tekee laajasti yhteistyötä muiden tietotekniikan laitoksen ryhmien ja yliopiston laitosten kanssa muun muuassa terveys-, video- ja avaruusteknologiassa. Ryhmästä on jo irtautunut 3 start-up yritystä ja lisää on tulossa.

Tutkimusjohtaja Lauri Koskinen

Dosentti Mika Laiho

Erikoistutkija Tero Säntti

Terveysteknologia

Digitaalisen terveysteknologian ryhmän tutkimuksen painopiste on data-analytiikkaan perustuvien ratkaisujen kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen keskiössä ovat koneoppimiseen perustuvat analytiikkamenetelmät, puettavat laitteet (IoT) ja niiden avulla kerätty data, biosignaalien analysointi, sekä tulosten hyödyntäminen osana kuluttajan ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitotarpeeseen liittyvää päätöksentekoa. Tärkeänä osana on kehittää tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia, joilla päästään terveydenhuollossa yhä henkilökohtaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Esimerkkinä ryhmä on kehittänyt menetelmiä eteisvärinän tunnistamiseen kotioloissa käyttämällä älypuhelinsovellusta biosignaalien keruuseen ja tekoälyä datan analysointiin.

Professori Pasi Liljeberg

Apulaisprofessori Antti Airola

Yliopistotutkija Matti Kaisti

Projektipäällikkö Tero Koivisto

 

Tulevaisuuden teknologioiden laboratorio

Tulevaisuuden teknologioiden laboratorio ammentaa tutkimuksensa inspiraation globaalin etelän haasteista. Tekninen lähestymistapa asiaan liittyvien vuorovaikutteisten ratkaisujen soveltamiseen ja kehittämiseen on rakentava ja perustuu yhteissuunnitteluun sidosryhmien kanssa tosielämän yhteyksissä. Tutkimuksella pyritään yhdessä kansainvälisten akateemisten kumppaneiden ja liikekumppaneiden sekä paikallisten nousevien startup-yritysten kanssa kestävään ja kekseliääseen muutokseen aloilla asiatietoisesta oppimisesta älykkääseen maaseutuun, seuraavan sukupolven matkailuun ja digitaaliseen teologiaan.

Professori Erkki Sutinen

Fonetiikka

Fonetiikan tutkimusteemoja ovat kielten omaksuminen ja oppiminen sekä puheen havaitseminen ja tuotanto.

Professori Maija Peltola

Bioinformatiikka

Bioinformatiikan tutkimuksessa kehitetään ja sovelletaan matematiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja luonnollisen kielen prosessoinnin menetelmiä biologisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Yliopistonlehtori Martti Tolvanen

Yliopisto-opettaja Juho Heimonen

Uusimmat julkaisut

Internet of Concrete for Optimal Curing (2022)

International Conference on Information and Communication Technology for Development for Africa
Taffese Woubishet Zewdu, Nigussie Ethiopia
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))

Taxonomy for Educational Robotics at Schools (2022)

International Conference on Robotics in Education, Lecture notes in networks and systems
Pedersen Bjarke Kristian Maigaard Kjaer, Ruwodo Vuyelwa David, Shipepe Annastasia, Uwu-Khaeb Lannie, Yigzaw Samuel Tewelde, Jormanainen Ilkka, Nielsen Jacob, Sutinen Erkki
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))