Tutkimus tietotekniikan laitoksella

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkimuksemme vahvuus on monialaisen yliopiston poikkitieteellinen yhteistyö. Uusi tieto linkittyy usein luonnontieteen, tekniikan, liiketoiminnan ja ihmistieteiden kysymyksiin ja sovelluksiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen painopisteinä ovat terveys ja hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja turvallinen kyberyhteiskunta.

Tutkimusryhmät

Data-analytiikka: Algoritmiikka ja laskennallinen älykkyys

ACI (Algoritmics and Computational Intelligence) -laboratorion tutkimus keskittyy algoritmien suunnittelun ja laskennallisen älykkyyden tekniikoihin ja menetelmiin. Kehitämme sekä teoriaa että sovelluksia.

Professori Jukka Heikkonen

Professori Timo Knuutila

Professori Tapio Pahikkala

Data-analytiikka: Turku Data Science Group

Turku Data Science Group:in tutkimus keskittyy moderniin tilastolliseen data-analyysiin ja avoimeen datatieteeseen. Erityisinä painopistealueina ovat probabilistinen koneoppiminen ja tilastollinen ohjelmointi, joita hyödynnämme kompleksisten luonnollisten ja yhteiskunnallisten systeemien tutkimukseen.

Apulaisprofessori Leo Lahti

Data-analytiikka: TurkuNLP-ryhmä

TurkuNLP-ryhmän tutkimuskohteena on kieliteknologia ja digitaalinen kielentutkimus. Erityisesti ryhmä keskittyy luonnollista kieltä käsittelevien koneoppimismenetelmien kehittämiseen. Ryhmän tutkimus kattaa kaikki koneoppimisen osa-alueet kieliaineistojen koostamisesta ja annotoinnista itse menetelmien kehittämiseen. Lisäksi digitaalisessa kielentutkimuksessa fokus on menetelmien soveltamisessa kieliaineistojen mallintamiseen. Tutkimus painottuu erityisesti suomen kieleen, mutta tutkimuskohteena on myös laaja joukko muita kieliä. TurkuNLP-ryhmällä on myös pitkät perinteet biolääketieteellisen tekstin tutkimuksessa monilla kielillä. Ryhmän kehittämät työkalut ovat laajalti käytössä niin tutkimuksessa kuin datatieteen teollisuudessakin. TurkuNLP-ryhmä on monitieteinen ja ryhmään kuuluu professoreita ja tutkijoita useista Turun yliopiston osastoista ja yksiköistä.

Professori Filip Ginter

Professori Veronika Laippala

Yliopistotutkija Sampo Pyysalo

Professori Tapio Salakoski

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan ryhmän tutkimuksen kohteena ovat teknologiat ja insinöörimenetelmät liittyen korkealaatuisten ohjelmistollisten digitalisaatioratkaisujen tuottamiseen yhteiskunnan ja teollisuuden monimutkaisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Tutkimus kattaa laajan kirjon aiheita teknisistä käsitteellisiin: ohjelmistoturvallisuuden menetelmistä, ohjelmointikielistä ja käyttöliittymäohjelmoinnista aina ohjelmistoarkkitehtuureihin, kehitysmenetelmiin, ohjelmistoliiketoimintaan, ekosysteemeihin ja tietoturvallisuutta ja yksityisyyttä tukeviin suunnittelumenetelmiin asti.

Professori Ville Leppänen

Apulaisprofessori Tuomas Mäkilä

Professori Jaakko Järvi

Yhdistetty todellisuus (Mixed Reality)

Mixed Reality -ryhmä tutkii lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta. Ryhmä tekee yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa yhdistetyn todellisuuden sovellusten ja pelillistetyjen palvelujen kehittämisessä.

Erikoistutkija Teijo Lehtonen

Projektipäällikkö Kaapo Seppälä

Vuorovaikutusmuotoilu

Vuorovaikutusmuotoilu pyrkii parantamaan ohjelmistoja olemalla niiden kehittäjiä ja käyttäjiä yhdistävä tekijä. Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti pelinkehitykseen, digitaaliseen taiteeseen ja interaktiiviseen tarinankerrontaan.

Yliopistonlehtori Jouni Smed

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuustekniikka

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuustekniikka -ryhmä tekee tutkimusta ja kehittää yhteiskunnallisen digitalisaation ja turvallisen tietoyhteiskunnan teknologioita. Ydinalueita, joilla ryhmä kehittää ja soveltaa viestintä- ja kyberturvallisuusteknologioita, ovat itsenäiset ajoneuvot ja liikenne, älykäs kaupunki ja kyberyhteiskunta sekä terveys ja hyvinvointi.

Professori Jouni Isoaho

Professori Seppo Virtanen

Robotiikka ja autonomiset järjestelmät

Robotiikan ja autonomisten järjestelmien yksikössä tutkimme älykästä robotiikkaa, autonomisia järjestelmiä ja reunalaskentaa. Kehitämme muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvia heterogeenisiä monirobottijärjestelmiä sekä älykkäitä laskentaratkaisuja, joita voidaan hyödyntää eri sovellusalueilla etsinnästä ja pelastustoiminnasta teollisiin ratkaisuihin. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti parvirobotiikan ja hajautettujen (robotti)järjestelmien ympärille sulautetun älyn (reunaälyn), energiatehokkuuden ja luotettavuuden näkökulmista.

Professori Juha Plosila

Professori Tomi Westerlund

Autonomous Systems Lab

Terveysteknologia

Digitaalisen terveysteknologian ryhmän tutkimuksen painopiste on data-analytiikkaan perustuvien ratkaisujen kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen keskiössä ovat koneoppimiseen perustuvat analytiikkamenetelmät, puettavat laitteet (IoT) ja niiden avulla kerätty data, biosignaalien analysointi, sekä tulosten hyödyntäminen osana kuluttajan ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitotarpeeseen liittyvää päätöksentekoa. Tärkeänä osana on kehittää tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia, joilla päästään terveydenhuollossa yhä henkilökohtaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Esimerkkinä ryhmä on kehittänyt menetelmiä eteisvärinän tunnistamiseen kotioloissa käyttämällä älypuhelinsovellusta biosignaalien keruuseen ja tekoälyä datan analysointiin.

Professori Pasi Liljeberg

Apulaisprofessori Antti Airola

Yliopistotutkija Matti Kaisti

Projektipäällikkö Tero Koivisto

 

Tulevaisuuden teknologioiden laboratorio

Tulevaisuuden teknologioiden laboratorio ammentaa tutkimuksensa inspiraation globaalin etelän haasteista. Tekninen lähestymistapa asiaan liittyvien vuorovaikutteisten ratkaisujen soveltamiseen ja kehittämiseen on rakentava ja perustuu yhteissuunnitteluun sidosryhmien kanssa tosielämän yhteyksissä. Tutkimuksella pyritään yhdessä kansainvälisten akateemisten kumppaneiden ja liikekumppaneiden sekä paikallisten nousevien startup-yritysten kanssa kestävään ja kekseliääseen muutokseen aloilla asiatietoisesta oppimisesta älykkääseen maaseutuun, seuraavan sukupolven matkailuun ja digitaaliseen teologiaan.

Professori Erkki Sutinen

Fonetiikka

Fonetiikan tutkimusteemoja ovat kielten omaksuminen ja oppiminen sekä puheen havaitseminen ja tuotanto.

Professori Maija Peltola

Uusimmat julkaisut

Role of Gut Microbiota in Statin-Associated New-Onset Diabetes—a Cross-Sectional and Prospective Analysis of the FINRISK 2002 Cohort (2024)

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
Koponen Kari, Kambur Oleg, Joseph Bijoy, Ruuskanen Matti O, Jousilahti Pekka, Salido Rodolfo, Brennan Caitriona, Jain Mohit, Meric Guillaume, Inouye Michael, Lahti Leo, Niiranen Teemu, Havulinna Aki S, Knight Rob, Salomaa Veikko
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Neural Networks in Forecasting Financial Volatility (2024)

Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science
Ge Wenbo, Lalbakhsh Pooia, Isai Leigh, Suominen Hanna
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))