InFLAMES_header_image

InFLAMES -tohtorimoduuli

InFLAMES-lippulaivan (Innovation Ecosystem based on the Immune System) tohtorimoduuli tarjoaa immunologiaan liittyvää koulutusta lippulaivan parissa työskenteleville väitöskirjatutkijoille. Tältä sivulta löytyy tietoa moduulin sisällöstä, suorittamisesta ja hakuprosessista.

InFLAMES-tohtorimoduuli

InFLAMES-tohtorimoduuli on suunnattu immunologian sekä immunologiaan pohjaavan lääkekehityksen ja diagnostiikan väitöskirjatutkijoille, joiden ohjaajat ovat mukana InFLAMES-lippulaivassa. Myös Åbo Akademin InFLAMES-väitöskirjatutkijat voivat suorittaa tohtorimoduulin.

InFLAMES-tohtorimoduuli tarjoaa immunologiaan painottuvaa jatkokoulutusta ja pyrkii antamaan väitöskirjatutkijoille valmiuksia erilaisille urapoluille sekä akateemisiin että yritysmaailmaan sijoittuviin tehtäviin. Moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Tohtorimoduuliin hyväksytyillä väitöskirjatutkijoilla on myös oikeus tulla huomioiduksi InFLAMES-lippulaivan palkallisia väitöskirjatutkijan tehtäviä jaettaessa. Moduulin suorittamisesta myönnetään erillinen todistus.

Tohtorimoduuli on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelman InFLAMES -tutkimuslippulaivaa, jonka toteuttavat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen keskussairaala, Turun kaupunki sekä yhteistyökumppaneina toimivat yritykset. Lippulaivan tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnustettu huippuluokan immunologisen tutkimuksen ja tuotekehityksen keskittymä.

InFLAMES-lippulaivan etusivulle >>

 

Tohtorimoduuliin hakeminen

InFLAMES-tohtorimoduuliin voivat hakea Turun yliopiston FINDOS-, DRDP-, TuDMM-, TKT- ja DPT-tohtoriohjelmien sekä Åbo Akademin väitöskirjatutkijat, joiden ohjaaja on mukana InFLAMES-lippulaivassa ja joiden oma tutkimusaihe liittyy immunologiaan tai immunologiaan pohjaavaan lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan. Lista InFLAMES-ryhmänjohtajista löytyy InFLAMES-lippulaivan sivulta.

Moduuliin hakeminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia lippulaivan tutkimuskoordinaattori Sampo Koivuselle (sampo.koivunen[at]utu.fi).

 

InFLAMES-väitöskirjatutkijoiden palkkapaikat

InFLAMES-lippulaivalle on erikseen allokoitu lisäpalkkapaikkoja, jotka eivät ole tohtoriohjelmakohtaisia. Tohtorimoduuliin hyväksytyt väitöskirjatutkijat ovat oikeutettuja tulemaan huomioiduksi näitä palkkapaikkoja jaettaessa. Haku palkkapaikoille tapahtuu syksyisin UTUGS-palkkapaikkahaun yhteydessä. InFLAMES-tohtorikoulutuksen lisäpalkkapaikat jaetaan tohtoriohjelmapäätösten jälkeen InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajiksi hakeneille väitöskirjatutkijoille tohtoriohjelmilta saatujen arviointien perusteella.

 

Tohtorimoduulin opintorakenne

Tohtorimoduulin laajuus on 15 opintopistettä. Moduuli rakentuu useista osamoduuleista, joiden laajuus vaihtelee. Tohtorimoduulin suorittajat saavat koota osamoduuleista haluamansa 15 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. On myös mahdollista osallistua vain osaan moduulin tarjoamasta koulutuksesta.

Osamoduuleihin sisältyy esimerkiksi luentopohjaisia kursseja, seminaareja, menetelmäkoulutusta, viestintäkoulutusta, uraohjausta sekä lippulaivan työelämäprofessorien järjestämää koulutusta. Tarkempaa tietoa InFLAMES-tohtorimoduulin koulutustarjonnasta tulee löytymään tältä sivulta ja yksittäisten kurssien omilta sivuilta.

 

InFLAMES-lippulaivalle kohdistettuun väitöskirjatutkijan määräaikaiseen työsuhteeseen vuodelle 2024 valitut

Tohtorimoduuliin opinnot

inflames_tohtorimoduulin_moduulirakenne

InFLAMES -tohtorimoduulin suunnitellut osamoduulit kategorisoituna

Menetelmäkoulutus (3-4 op)
 • Luentosarja 1 op
 • IFDM2004-3001 InFLAMES Flow Cytometry Lectures (info)
 • IFDM2002-3001 InFLAMES Flow Cytometry Practical Training, 1 op (info)
 • Laboratoriodemonstraatioita ja -harjoituksia 2 op
  • Immunohistokemia
  • Kuvantaminen
  • Omiikat
Kurssit (4 op)
Muu yleiskoulutus (4 op)
 • Uraohjaus 1 op
 • IFDM1002-3001 Business, Innovation & Market Access - Pharma Market and Value of Medicines, 1-2 op (info)
 • IFDM1001-3001 Presentation and Communication Skills – Essential Tools and Tips, 1 op (info)
 • Julkaisukoulutus 1 op
Seminaarit (3-4 op)
 • InFLAMES -lippulaivaseminaarit
 • Immunology Seminar Series
 • Prospects of Infections and Immunity
 • Frontiers of Science -seminaarit
 • Seminar Series of Infections and Immunity
Vuosittaiset koulutustapahtumat (3 op)
 • Annual Student Seminars
 • InFLAMES-vuosiseminaari
Journal clubs (1 op)
 • Journal club 1 op

InFLAMES-tohtorimoduuli on suunnattu seuraavien tohtoriohjelmien väitöskirjatutkijoille: