InFLAMES_header_image

InFLAMES -tohtorimoduuli

InFLAMES-lippulaivan (Innovation Ecosystem based on the Immune System) tohtorimoduulin tavoitteena on valmistaa tohtoriopiskelijoita immunologian ja siihen liittyvien alojen erilaisille urapoluille. Tältä sivulta löytyy tietoa tohtorimoduulin sisällöstä, suorittamisesta ja hakuprosessista.

Huomaathan, että tohtorimoduulin käytännön järjestelyt ovat tällä hetkellä työn alla, joten nämä sivut päivittyvät jatkuvasti.

 

InFLAMES-tohtorimoduuli

InFLAMES-tohtorimoduuli on suunnattu immunologian sekä immunologiaan pohjaavan lääkekehityksen ja diagnostiikan tohtorikoulutettaville, joiden ohjaajat ovat mukana InFLAMES-lippulaivassa. Myös Åbo Akademin InFLAMES-tohtorikoulutettavat voivat suorittaa tohtorimoduulin.

InFLAMES-tohtorimoduuli pyrkii antamaan tohtorikoulutettaville valmiuksia immunologian ja siihen liittyvien alojen erilaisille urapoluille sekä akateemisiin että yritysmaailmaan sijoittuviin tehtäviin. Moduulista on suunnitteilla 15 opintopisteen kokonaisuus. Tohtorimoduuliin hyväksytyillä tohtoriopiskelijoilla on myös oikeus tulla huomioiduksi InFLAMES-lippulaivan palkallisia tohtorikoulutettavien tehtäviä jaettaessa. Moduulin onnistuneesta suorittamisesta myönnetään erillinen todistus.

Tohtorimoduuli on osa Suomen Akatemian rahoittamaa InFLAMES -tutkimuslippulaivaa, jonka toteuttavat Turun yliopisto, Åbo Akademi University, Turun yliopistollinen keskussairaala, Turun kaupunki sekä yhteistyökumppaneina toimivat yritykset. Lippulaivan tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnustettu huippuluokan immunologisen tutkimuksen ja tuotekehityksen keskittymä.

InFLAMES-lippulaivan etusivulle >>

 

Tohtorimoduuliin hakeminen

Tohtorimoduuliin hakeminen tapahtuu tohtoriohjelmien haun yhteydessä. InFLAMES-tohtorimoduuliin voivat hakea FINDOS-, DRDP-, TuDMM-, TKT- ja DPT-tohtoriohjelmien immunologian sekä immunologiaan pohjaavan lääkekehityksen ja diagnostiikan tohtorikoulutettavat, joiden ohjaajat ovat mukana InFLAMES-lippulaivassa. Hakeminen tapahtuu edellä mainittujen tohtoriohjelmien hakulomakkeiden kautta, joissa hakija erikseen ilmoittaa halukkuutensa hakea InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajaksi. Lista InFLAMES-ryhmänjohtajista löytyy InFLAMES-lippulaivan sivulta.

Tohtorimoduuliin hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien valinnan suorittaa InFLAMES-lippulaivan johtoryhmä. Valinnat tehdään hakijoiden koulutus- ja tutkimustaustaan, tutkimusaiheeseen ja lippulaivan tavoitteiden edistämiseen rakentuvan kokonaisarvioinnin perusteella.

Syksyn haussa tohtorimoduuliin hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan tuloksista marraskuun loppuun mennessä.

 

InFLAMES-tohtorikoulutettavien palkkapaikat

InFLAMES-lippulaivan tohtorikoulutettavat hakevat opiskeluoikeutta ja palkkapaikkoja omiin tohtoriohjelmiinsa. Hakulomakkeessa kysytään erikseen, hakeeko tohtorikoulutettava myös InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajaksi.

InFLAMES-lippulaivalle on erikseen allokoitu lisäpalkkapaikkoja, jotka eivät ole tohtoriohjelmakohtaisia. Tohtorimoduuliin hyväksytyt tohtorikoulutettavat ovat oikeutettuja tulemaan huomioiduksi näitä palkkapaikkoja jaettaessa. InFLAMES-tohtorikoulutuksen lisäpalkkapaikat jaetaan tohtoriohjelmapäätösten jälkeen InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajiksi hakeneille tohtorikoulutettaville tohtoriohjelmilta saatujen arviointien perusteella.

 

Tohtorimoduulin suunniteltu opintorakenne

Tohtorimoduulin suorituslaajuus on 15 opintopistettä. Moduuli rakentuu useista osamoduuleista, joiden laajuus vaihtelee. Tohtorimoduulin suorittajat saavat koota osamoduuleista haluamansa 15 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden.

Osamoduuleihin sisältyy esimerkiksi luentopohjaisia kursseja, seminaareja, menetelmäkoulutusta, viestintäkoulutusta, uraohjausta sekä lippulaivan työelämäprofessorien järjestämää koulutusta. Tarkempaa tietoa InFLAMES-tohtorimoduulin koulutustarjonnasta tulee löytymään tältä sivulta ja yksittäisten alamoduulien omilta sivuilta. Asianomainen tiedekunta käsittelelee syyslukukaudella 2021 InFLAMES-tohtorimoduulin hyväksymisen osaksi tiedekunnan tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmia. Tämän jälkeen moduulin lopullinen opintorakenne ja opinnot voidaan julkaista.

 

Tohtorimoduuliin suunnitellut opinnot

Tohtorimoduulin opinnot alamoduuleittain jaoteltuna

InFLAMES -tohtorimoduulin suunnitellut osamoduulit kategorisoituna

Seminaarit
 • Kickoff- ja vuosiseminaarit
 • InFLAMES-seminaarisarja
 • Immunology Seminar Series
Kurssit
 • Basic Immunology
 • Advanced Immunology
Menetelmäkoulutus
 • Virtaussytometria
 • Immunohistokemia
 • Kuvantaminen - käytännön harjoittelu
Uraohjaus
 • Keskustelut lippulaivan vierailevien professorien kanssa
 • Keskustelut lippulaivan työelämäprofessorien ja vierailevien professorien kanssa
Innovaatio- ja businessopinnot
 • Työelämäprofessorien luennot
 • Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti -yksikön luennot
 • Yritysvierailut
Viestintäkoulutus
 • Viestinnän harjoittelu, tieteen popularisointi, pitchaus ja oman tutkimuksen esittely
 • Viestintäasiantuntijan järjestämät henkilö- tai ryhmäkohtaiset koulutukset
Journal Club
 • Journal club
Immunologian julkaisukoulutus
 • How to get an immunology paper into Science, Nature etc.

InFLAMES-tohtorimoduulin toimintaan osallistuvat seuraavat tohtoriohjelmat: