Suihkulahde soihdut illalla

Suomalaiseen Tiedeakatemiaan kahdeksan Turun yliopiston tutkijaa

09.09.2020

Suomalainen Tiedeakatemia on valinnut kevätkokouksessaan 4.9.2020 akatemian uudet jäsenet. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia.

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi kevätkokouksessaan yhteensä 40 uutta jäsentä. Turun yliopistosta jäseniksi kutsuttiin kahdeksan tutkijaa.

Suomalainen Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastot voivat jakaantua ryhmiin esimerkiksi tieteenalojen mukaan. 

Turun yliopistosta Tiedeakatemian jäseniksi valittiin seuraavat tutkijat:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

  • Klaus Elenius – Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori
  • Juhani Knuuti – Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori
  • Carita Kvarnström – Turun yliopiston materiaalikemia ja kemiallisen analyysin professori
  • Toni Laaksonen – Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori

Humanistinen osasto:

Luotu 09.09.2020 | Muokattu 09.09.2020