Sosiologian oppiaineen yhteystiedot

Osoite
Publicum, 3. krs.
Assistentinkatu 7

Postiosoite
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos
20014 Turun yliopisto

Väitöskirjatutkijat