Sosiologian oppiaineen yhteystiedot

Osoite
Publicum
Assistentinkatu 7, 4. krs.

Postiosoite
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos
20014 Turun yliopisto

Tutkijat

Tohtorikoulutettavat