Tutkijat pyytävät lapsiperheitä kertomaan korona-arjen haasteista ja erimielisyyksistä

23.04.2020

Turun yliopiston tutkijat haluavat selvittää, miten korona on vaikuttanut suomalaisten lapsiperheiden arkeen. Tutkimukseen kerätään aineistoa kaikille avoimella nettikyselyllä, johon voi vastata 17.5. saakka.

Lapsiperheet ovat kohdanneet koronan myötä monenlaisia muutoksia arjessaan: Vanhemmista suuri osa on siirtynyt ainakin osittain tekemään etätöitä kotoa käsin. Samanaikaisesti valtaosa lapsista on jäänyt pois päiväkodeista ja koululaisista siirtynyt etäopetuksen piiriin.

– Nämä muutokset aiheuttavat monia haasteita lapsiperheissä. Perheissä on jouduttu järjestämään uudella tavalla lasten hoitoon, koulunkäynnin tukemiseen ja omaan työssäkäyntiin liittyviä käytäntöjä, yliopistonlehtori Milla Salin sanoo.

Lapsiperheiden muuttunut tilanne herätti Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön yliopistonlehtorit Milla Salinin ja Anniina Kaittilan sekä akatemiatutkija Mia Hakovirran pohtimaan, millaisia haasteita ja muutoksia lapsiperheiden arjen käytäntöihin korona on tuonut ja ovatko nämä haasteet ja muutokset aiheuttaneet erimielisyyksiä tai riitoja lapsiperheissä. He käynnistivätkin aineistonkeruun, jossa kiinnostuksen kohteena ovat lapsiperheiden omat kokemukset korona-arjen haasteista ja erimielisyyksistä.

– Tällä hetkellä ei ole tarjolla tutkittua tietoa siitä, millaisia järjestelyitä lapsiperheissä on tehty lasten hoidon, etäkoulunkäynnin ja vanhempien etätyöskentelyn suhteen. Ei myöskään tiedetä, millaisia vaikutuksia näillä järjestelyillä on vaikkapa työn ja lastenhoidon jakamisen suhteen tai laajemmin lapsiperheiden hyvinvointiin. Siksi lapsiperheiden korona-arjen tutkiminen onkin erittäin tärkeää, Salin, Kaittila ja Hakovirta kertovat.

Salinin mukaan korona-arki tuo aivan uudenlaisen näkökulman työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Miten esimerkiksi vanhempien etätyöskentely onnistuu tilanteessa, jossa myös päiväkoti- ja kouluikäiset lapset ovat kotona?

Mielenkiintoista on myös se, miten kahden vanhemman perheissä vastuu lasten hoidosta ja etäkoululaisten auttamisesta jaetaan vanhempien kesken, jos molemmat vanhemmat työskentelevät etätöissä kotona. Toisaalta yksinhuoltajaperheiden arjessa ei välttämättä ole toista aikuista, jonka kanssa vastuuta lasten hoidosta ja omista etätöistä edes pystyisi jakamaan, huomauttaa Hakovirta.

– Oleellinen kysymys on myös se, aiheuttavatko arjen muuttuneet rutiinit erimielisyyksiä ja riitelyä joko vanhempien välillä tai lasten ja vanhempien välillä. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yksi aiheista, joista lapsiperheissä muutenkin riidellään eniten, toteaa Kaittila.

Kaikki lapsiperheelliset voivat osallistua tutkimukseen kertomalla omista korona-arjen kokemuksistaan anonyymisti alla olevan linkin kautta viimeistään 17.5.2020. Saatuja vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilman henkilötietoja. Linkistä löytyy myös lisätietoa tutkimuksesta, sen tavoitteista ja aineiston käsittelystä.

Kerro korona-arkesi haasteista ja erimielisyyksistä täällä: www.utu.fi/koronakysely-lapsiperheille .

Luotu 23.04.2020 | Muokattu 14.01.2022