Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntijat Turun kauppakorkeakoulussa

Tälle sivulle on koottu asiantuntijoitamme, jotka ovat valmiita kertomaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvästä tutkimuksestaan.

Professori Aino Halinen-Kaila
Asiantuntijuus: market shaping for sustainability, antibiotic resistance and meat production

Professori Heli Marjanen
Asiantuntijuus: kuluttajakäyttäytyminen, liikepaikkasuunnittelu, aluesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu

Tutkimuspäällikkö Milla Unkila
Asiantuntijuus: disruptiot, digitalisaation yhteiskunnalliset vaikutukset, ihmis- ja konetyön rajapinta, päätöksenteon etiikka

Projektitutkija, tohtorikoulutettava Katariina Kiviluoto
Asiantuntijuus: kestävä liikenne, kestävä kaupunkisuunnittelu, kestävyysmurros

Tutkimuspäällikkö, tohtorikoulutettava Noora Vähäkari
Asiantuntijuus: kestävyystransitiot, luontosuhde, kulttuurinen kestävyys, tulevaisuuslukutaito

Erityisasiantuntija Burkhard Auffermann
Asiantuntijuus: political analysis, development, futures studies, energy issues, security, international relations

Erityisasiantuntija Jyrki Luukkanen
Asiantuntijuus: energia, kestävä kehitys, ympäristöpolitiikka, kehitysmaat, mallinnus

Kehittämispäällikkö Mika Korkeakoski
Asiantuntijuus: kestävä kehitys, ympäristö, uusiutuva energia, ilmastonmuutos

Tutkimuspäällikkö Ira Ahokas
Asiantuntijuus: kestävä liikkuminen, kestävä ruokasysteemi, kaupunkien kestävyys, sosiaalinen kestävyys

Tohtorikoulutettava Riikka Armanto
Asiantuntijuus: ilmastoviisas maanviljely, proaktiivinen kestävien tulevaisuuksien luominen, maanviljely, ilmastonmuutos, sopeutuminen, hillintä, toimijuus

Tohtorikoulutettava Mira Valkjärvi
Asiantuntijuus: kiertotalous: kiertotalouden strategiat, motivaatio ja ideologia, palvelu ja jakamisalustat ja yrittäjyys kiertotaloudessa

Professori Jaana Tähtinen
Asiantuntijuus: vastuullinen markkinointi

Yliopistotutkija Kai Kimppa
Asiantuntijuus: IT:n ja tietojärjestelmien etiikka

Kansainvälisen liiketoiminnan tohtorikoulutettava Isabel Galvis
Asiantuntijuus: yhteiskunnallinen yrittäjyys, yhteiskunnalliset yritykset, organisaation hybridimuotoisuus 

Tohtorikoulutettava Matti William Karinen
Asiantuntijuus: kestävä palmuöljy, legitimiteetti, yrittäjyys, governance

Erikoistutkija, dosentti, kestävän kehityksen koulutusohjelman koordinaattori Sari Puustinen
Asiantuntijuus: kestävä kehitys, kestävyysopinnot, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, monitieteisyys, tieteidenvälisyys

Projektitutkija Juho Vaiste
Asiantuntijuus: tekoälyn etiikka, vastuullinen ja luotettava teknologia, liiketoimintaetiikka,  informaatioteknologian etiikka

Tutkijatohtori Katariina Koistinen
Asiantuntijuus: kestävyystransitio, kestävyysmuutos, toimijuus

Yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen
Asiantuntijuus: Kulttuurinen kestävyys, kulttuurinen muuntautuminen kestävyyteen, tulevaisuusperintö 

Tohtorikoulutettava Mariia Syväri
Asiantuntijuus: kestävä yrittäjyys, hybridiorganisaatiot, kestävät liiketoimintamallit

Professori Satu Teerikangas
Asiantuntijuus: kestävyystoimijuus, muutosagentti, muutoksentekijä, muutoksen johtaminen, johtajuus, kumppanuudet ja yritysostot, kiertotalouden katalyytit

Professori Hannu Schadewitz
Asiantuntijuus: yritysvastuu, vastuullisuusraportointi

Tutkijatohtori Ayu Pratiwi
Asiantuntijuus: kestävän teknologian käyttöönotto, sosiaaliset verkostot, kehitystaloustiede

Tohtorikoulutettava Mohamed Farhoud
Asiantuntijuus: social entrepreneurship, poverty, Bottom of the pyramid, social economy

Professori Reijo Knuutinen
Asiantuntijuus: verotus ja yritysvastuu, verotus ja vastuullinen sijoittaminen

Tutkijatohtori Sini Laari
Asiantuntijuus: sustainable supply chain management, sustainability in networks, sustainable performance, survey research

Tutkijatohtori, dosentti Juulia Räikkönen
Asiantuntijuus: matkailu ja vapaa-aika, biodiversiteetti, kulutus, elämysten johtaminen, ympäristökasvatus, luontomatkailu, tiedematkailu

Professori, dekaani Markus Granlund
Asiantuntijuus: vastuullinen johtaminen, talous ja biodiversiteettikato

Professori Ulla Hytti 
Asiantuntijuus: kriittinen yrittäjyyskasvatustutkimus

Erikoistutkija Pekka Stenholm
Asiantuntijuus: yhteiskunnallinen yrittäjyys, yrittäjämäinen toiminta

Professori Mika Vaihekoski
Asiantuntijuus: Sustainable Finance, ESG

Työelämäprofessori Maija-Riitta Ollila
Asiantuntijuus: globaali liiketoimintaetiikka, johtamisen etiikka, mediaetiikka, tekoälyn etiikka, bioteknologian etiikka

Työelämäprofessori Riku Santala
Asiantuntijuus: vastuullinen johtajuus

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen
Asiantuntijuus: kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöpolitiikka

Yliopistonlehtori Essi Saru
Asiantuntijuus: henkilöstöjohtamisen vastuullisuus, yhteiskuntavastuun (CSR) ja henkilöstöjohtamisen (HRM) yhteys, vastuulliset henkilöstökäytännöt

Projektitutkija Mikkel Stein Knudsen
Asiantuntijuus: twin transition, futures of green and digital transformations of industry

Tutkija Minna Santaoja
Asiantuntijuus: luonnonsuojelupolitiikka, tiedonhallinta, osallisuus, yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen ympäristötutkimus ja eläintutkimus, tulevaisuudentutkimus

Tohtorikoulutettava Marianna Birmoser Ferreira-Aulu
Asiantuntijuus: Futures Studies, Strategic Roadmapping, Scenario building, Social Sciences, Intercultural Communication, Interdisciplinary Studies, Sustainable Development, Sustainability transformations, Amazonia, Belo Monte, Brazil