Etualalla suihkulähteen soihtu palamassa, taka-alalla Turun yliopiston päärakennus.

Juho Vainion Säätiöltä apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

16.12.2020

Juho Vainion Säätiö on myöntänyt Turun yliopiston tutkijoille kaikkiaan 19 apurahaa, yhteensä liki 380 000 euroa, kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen. 

Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen. 

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja ja hankeapurahoja. Kaikkiaan apurahoja vuodelle 2021 myönnettiin 83 kappaletta, n. 1,5 miljoonaa euroa.

Turun yliopiston tutkijoista apurahan saivat: 

 • Alexander Denissoff: Nuorten kannabiksen käytön mielenterveydellinen ennuste Pohjois-Suomen 1986-syntymäkohortissa, 11 250 €
 • Laura Ekblad: Insuliiniresistenssin ja APOE-geenimuodon yhteys muistisairautta ennakoiviin aivomuutoksiin ja kognitioon – seurantatutkimus, 25 000 €
 • Maarit Koivisto: Päihteet päivystyksessä – Vakavien päihdehaittojen riskin tunnistaminen, 11 250 €
 • Ella Koivuniemi: Uudet keinot varhaisen terveyden tukemiseen lihavuuden ehkäisemiseksi, 11 250 €
 • Laura Korhonen: Varhaislapsuuden toistuvien infektioiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuoden iässä, 20 000 €
 • Juhani Koskinen: Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaikutus kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa, 11 250 €
 • Hanna Lagström: Elinympäristöjen yhteys ruokakäyttäytymiseen nuorilla ja heidän perheillään. Osatutkimus hankkeessa: Elinympäristö ja lihavuuden riskitekijät varhaislapsuudesta aikuisuuteen (LEO-projekti), 30 000 €
 • Saara Laine: Istumisajan vähentämisen vaikutukset kehonkoostumukseen, maksan rasvoittumiseen ja muihin sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin -satunnaistettu kontrolloitu EXSIT-tutkimus, 11 250 €
 • Tuija Leskinen: Liikunta-aktiivisuuden ja terveenä ikääntymisen edistäminen eläkkeellä – satunnaistettu kontrolloitu liikuntainterventio, 30 000 €
 • Minna Lukkarinen: FinnBrain Atopy – Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring, 25 000 €
 • Juha Mykkänen: Systems biology approach to molecular mechanisms of health-promoting dietary and lifestyle intervention, 30 000 €
 • Mari Mynttinen: Responsibilities in adolescents’ alcohol use – perspectives of adolescents and their parents (Vastuut nuorten alkoholinkäytössä – nuorten ja vanhempien näkökulma), 11 250 €
 • Saara Nolvi: COVID-19-pandemian vaikutukset vanhempien ja lasten psyykkiseen vointiin ja stressihormonitasoon – yksilöllinen vaihtelu ja pitkän ajan vaste, 29 120 €
 • Katja Pahkala: Primordial prevention and early development of cardiometabolic diseases – The longitudinal infancy-onset STRIP study, 30 000 €
 • K.C. Prakash: Changes in mental well-being and activity behavior during retirement transition and after statutory retirement age: special focus on social environment and participation, 25 000 €
 • Teemu Peltonen: Kannabiksen vaikutus psykoosiin sairastuvan oirekuvaan 11 250 €
 • Eero Silver: Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen tutkimus FinnBrain syntymäkohortissa, 5 000 €
 • Pamela-Zoe Topalli: Developmental pathways of social competence, depressive symptoms, loneliness and social anxiety during lower secondary school among Finnish adolescents, 11 250 €
 • Miika Tuominen: Retirement transition – The chance of a lifetime or a dangerous pitfall? A mixed methods examination of psychosocial factors associated with physical activity following retirement, 11 250 €
Luotu 16.12.2020 | Muokattu 16.12.2020