Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen asiantuntijoita

Tälle sivulle on koottu kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen asiantuntijoita Turun yliopistosta. 

Apulaisprofessori Minna Hannula-Sormunen, p. 050 337 8740, mimarha@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: matematiikan oppiminen, pienten lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehitys, lasten matemaattisen ajattelun kehittäminen ja vaikutus matemaattisiin taitoihin pitkällä aikavälillä, pelillinen oppiminen, mobiilisovellusten hyödyntäminen opetuksessa

Professori Tero Järvinen, p. 046 922 7786, tejuja@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: nuorten koulutuksellinen syrjäytyminen, nuorten koulutukselliset siirtymät, nuorisotutkimus

Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski, p. 040 516 0569, pakoski@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: liikunnan harrastaminen, lasten ja nuorten liikuntaan osallistuminen ja liikkumattomuus, suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat, fyysinen aktiivisuus ja kouluviihtyvyys, liikuntasuhde ja liikuntakasvatus, liikuntahallinto ja -johtaminen, liikunnan kansalaistoiminta
 
Yliopisto-opettaja Aleksi Lahti, p. 040 827 8570, aalaht@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuuden peruskoulu, tulevaisuuden oppiminen, oppimaan innostaminen, uudet oppimisympäristöt, digitaalinen oppiminen, digiloikka, koulujen muutos, opettajien teknologiaosaaminen, teknologiatuettu opetus ja sen menetelmät

Projektitutkija Marko Lähteenmäki, p. 050 339 5363, matlaht@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: isyys, isien tukiverkostot, vanhemmuuden tuki, sosiaalinen tuki, isien ja lasten yhteinen aika, isä-lapsi-suhteen vaikutus lapsen kehitykseen 
 
Tutkijatohtori Jake McMullen, p. 045 138 5928, jamcmu@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: mathematics teaching and learning; game-based learning environments; individual differences in learning; everyday mathematics
 
Kasvatustieteen professori Risto Rinne, p. 040 724 8911, rinne@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kansallinen ja kansainvälinen koulutuspolitiikka, vertaileva koulutustutkimus, kasvatuksen historia, elinikäinen oppiminen, aikuiskoulutus, nuorisotyöttömyyden vähentäminen, koulutussosiologia, kasvatussosiologia
 
Kollegiumtutkija Marjaana Veermans, p. 050 337 9176, marjaana.veermans@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: digitaaliset oppimisympäristöt, opettajien digipedagoginen osaaminen, verkko-oppiminen, oppimisen psykologia, motivaation tukeminen ja säätely  

Tutkijatohtori Nina Haltia, p. 050 339 7498, ninsun@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen, tasa-arvo suomalaisessa koulutuksessa ja koulutuspolitiikassa, korkeakoulutus

Professori Christina Salmivalli, p. 040 099 5473, christina.salmivalli@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: KiVa Koulu -toimenpideohjelma, lasten ja nuorten vertaissuhteet, sosiaalinen kehitys, kiusaaminen, preventio, interventio