Yliopistotutkija Pekka Laukkanen materiaalitutkimuksen laboratoriossa

Jatkuva oppiminen: Tekniikka, digitalisaatio ja tekoäly

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääsääntöisesti pohjakoulutuksesta riippumatta, useimmat joustavasti verkko-opintoina. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Tietotekniikka, Tietojenkäsittelytiede: Tietotekniikan perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja: Johdatus tietotekniikkaan 5 op, Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op, Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op (maksuttomia)
 • Digitalisaatio, tietotekniikka, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat 1 - 32 op, maksuttomia verkkokursseja:
  • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op: Data ja vuorovaikutus 3 op, Ohjelmistotuotannon peruskurssi 3 op, Tekoäly ja yhteiskunta 1 op
  • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op: Henkilökohtainen tietoturva 1 op, Tietoturva ja yksityisyys 2 op, Pilvipalvelut ja hallinnon tietoturva/-suoja 2 op
  • Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset 5 op
  • Digitalisaatio ja hankinnat - Vihreät mittarit, mahdollisuudet ja hankinnat 1 - 5 op
  • Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op: Julkiset hankinnat 2 op, Tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja hankinnat 3 op
  • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit 1 - 5 op: Strategia, prosessit ja kokonaisarkkitehtuuri 2 op, SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät 2 op, Tekoäly ja data-analytiikka 1 op
 • Kestävä web-kehitys, myös englanninkielisenä Sustainable Web Development, kokonaisuus 30 op tai yksittäisiä kursseja, ks. esitietosuositukset, maksuttomia opintoja:
  • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op
  • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op
  • Web-ohjelmointi 5 op
  • Vihreä ohjelmointi 2 op
  • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits
 • Open Programming and Databases Courses, online courses 1 - 28 ECTS credits, free of charge
 • Tekoälyakatemian monitieteinen opintokokonaisuuus: Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton), Tekoälyn menetelmät 5 op (maksuton), AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (maksuton), Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op, Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op, Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op ym.
 • Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS credits
 • Konetekniikka, Materiaalitekniikka: Design Thinking 5 ECTS credits, 3D Printing & Additive Manufacturing 5 ECTS credits
 • Turun kauppakorkeakoulu: Tietojärjestelmätieteen opintojaksoja mm. Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, Yrityksen tietojärjestelmät 5 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
 • Maantiede: Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 tai 5 op
 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, perus- ja aineopinnot (Porin yliopistokeskus)
 • Humanistisen tiedekunnan opinnot: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, Tekniikan historia: Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus: Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset 3 op, Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Päivitä tekniikan alan osaamistasi tai syvennä asiantuntemustasi maksuttomilla koulutuksilla: