kupittaa-ilmakuvat-kesä-2017-12.jpg

Yliopiston ja yritysten yhteiset tutkimusprojektit

Monitieteinen Turun yliopisto tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön yhden tutkimusalan projekteista laajoihin monitieteisiin tutkimuskokonaisuuksiin, joissa on mukana lukuisia yrityksiä. Projekteissa yritykset pääsevät kontaktiin myös yliopiston laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa.

Turun yliopistossa tehdään jatkuvasti niin isoja kuin pieniä hankkeita yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Usein hankkeissa on rahoittajina myös kolmas osapuoli, esimerkiksi Business Finland, EU tai Suomen Akatemia. 

Tutustu valikoituihin esimerkkeihin, ole yhteydessä esimerkiksi tiedekuntien yritysyhteistyöstä vastaaviin yhteyshenkilöihin ja tiedustele mahdollisuutta käynnistää oma projektisi. 

Yliopiston tutkijat toteuttavat myös lyhytkestoisia konsultaatioita ja tilaustutkimuksia sekä selvityksiä.

Kysy yliopiston ja yritysten yhteisistä projekteista ja räätälöidyistä tutkimuspalveluista!

Esimerkkejä yhteisistä tutkimusprojekteista

Digital Disruption of Industry (DDI)

Teollisuuden digitaalinen murros -konsortio (Digital Disruption of Industry, DDI) kuuluu Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmaan Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot. Se tutkii digitalisaation vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden kautta. Konsortiossa on mukana kymmenen tutkimusryhmää, jotka tulevat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Turun yliopistosta, VTT:stä ja ETLAsta. Konsortiota johtaa professori Martti Mäntylä Aalto-yliopistosta.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijaryhmää johtaa professori Tuomas Mylly.

>> Konsortion verkkosivut 

INNOTORI

Innotori aktivoi ruokaketjun yritysten innovaatiotoimintaa. Innotori on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen ruokaketjun pienten ja keskisuurten yritysten kehitys- ja yhteistyöhanke, jonka tavoitteet ovat:

  • yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen
  • asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  • ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen

>> Innotori-hankkeen verkkosivut 

SUSTIS (Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks)

Tekes-rahoitteisen SUSTIS-hankkeen tavoitteena on luoda laivanrakennusverkostolle uusia toimintamalleja vastuullisuuden edelläkävijänä maailmassa. Toimintamalleissa tarkastellaan laivan koko elinkaarta. Ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat keskeisessä roolissa. 

SUSTIS-hankkeen (Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks) osapuolina ovat Meyer Turku Oy sekä Turun yliopiston Technology Research Center, Centre for Collaborative Research ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana SSAB Europe Oy, Naval Interior Team Oy, Piikkiö Works Oy sekä VTT.  

>> SUSTIS-hankkeen verkkosivut

Tiedekuntien yhteyshenkilöt

Humanistinen tiedekunta

lehtori Timo Virtanen 

Kasvatustieteiden tiedekunta

tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

projektipäällikkö Timo Vasankari

Lääketieteellinen tiedekunta

tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio

Oikeustieteellinen tiedekunta

apulaisprofessori Mika Viljanen

Turun kauppakorkeakoulu

johtaja Antti Saurama

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

professori Pekka Räsänen