Kesän 2023 opinnot avoimessa yliopistossa

23.02.2023

Haluaisitko kehittää itseäsi ja opiskella jotain ihan uutta? Hyödyksi työelämään? Suorittaisitko opintoja osaksi tutkintoasi? Tutustu opiskelumahdollisuuksiin kevään ja kesän aikana! Tarjonnassa myös kaikille maksuttomia kursseja.

Voit valita opintoja useilta Turun yliopiston tieteenaloilta. Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja opiskeluun itsensä kehittämiseksi – kaikille kiinnostuneille. Jos suoritat opintoja esimerkiksi sivuaineeksi osaksi tutkintoasi, tarkista opintojen hyväksyttävyys omasta oppilaitoksestasi.

Useimmat opinnot ovat tarjonnassa koko kevätlukukauden ajan ja ilmoittautuminen niihin on jo käynnissä. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti 15 euroa/opintopiste. Tarkista ilmoittautumisajat ja muut tiedot opintojen esittelysivuilta.

Opintoja on tarjonnassa myös Turun ja Tampereen kesäyliopistoissa. Tarkista maksut ym. suoraan opinnot järjestävästä kesäyliopistosta ja ilmoittaudu ensin kesäyliopistoon.  

Tutustu koko tarjontaan ja kysy lisätietoja!

Teknillisen tiedekunnan maksuttomia verkkokursseja

 • Kestävä web-kehitys: JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op, verkkokurssi 3.5. - 31.7.2023, ilmoittaudu viimeistään 25.6.
 • Tekoälyakatemian verkkokurssit: Tekoälyn perusteet 2 op (ilmoittautuminen päättyy 7.5.), AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC) (ilmoittautuminen päättyy 8.6.), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot, suoritettavissa 31.7. asti.
 • Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat, useita opintojaksoja mm. Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op, Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op,  Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op. Verkkokurssit ajalla 6.3. - 31.7.2023. Ilmoittautuminen viimeistään 13.4. Jaksot alkavat seuraavan kerran elo-syyskuussa.
 • Open Programming and Database Courses, online courses Fundamentals of Programming 5 ECTS credits (start 27.3.), Design and Use of Relational Databases 5 ECTS credits (start 15.5.). The studies are intended for those receiving temporary protection in Finland, but anyone with ability to study in English at a higher education level is welcome.

Ilmasto.nyt -kurssi (MOOC) - maksuton

Kasvatustieteiden opintoja

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuuden jaksoja, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 30.6. asti. Ilmoittautuminen päättyy 30.5.:  

 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC)  
 • Kestävän kehityksen horisontti 4 op

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 9.5. alkaen Turun kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen 8.5. mennessä. Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 8.5. alkaen Turun kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen 8.5. mennessä. Myös yksittäisiä opintojaksoja, mm. Erityispedagogiikan perusteet.

Kasvastustieteiden opintojaksoja:

 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen jakso, verkko-opinnot 2.5. - 30.9. Ilmoittautuminen päättyy 1.6. 
 • Oppiminen läpi elämän 4 op, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jakso, verkko-opinnot suoritettavissa 15.9. asti. Ilmoittautuminen päättyy 1.6. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.  
 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen jakso, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 5.6. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.  

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja (Rauman OKL), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 5.6.:  

 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS credits 
 • Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS credits 

> Kasvatustieteiden opinnot

Psykologian opintoja

Psykologian perusopintojen opintojaksot, itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy Psykonetin luentotallenteita. Opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Ilmoittautuminen 3.4. - 31.5.   

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Psykologian aineopintojen jaksot, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Opintoihin sisältyy Psykonetin luentotallenteita. Opintojakson voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttiä. Opintojakso sopivat kaikille kiinnostuneille, ei esitietovaatimuksia.

 • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op, ilmoittautuminen viimeistään 31.5.
 • Sosiaalipsykologia I 5 op, ilmoittautuminen viimeistään 31.3.

> Psykologian opinnot

Opintoja sosiaali- ja terveydenhuollon alalle

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (Sote-akatemia): opintojaksoja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Ilmoittautuminen päättyy 2.6. MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jos haluat tehdä kurssista opintosuorituksen (op), sen voi tehdä ilmoittautumalla opintojaksolle avoimessa yliopisto-opetuksessa ja maksamalla opintomaksun. 

 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)  
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC) (sosiaalityö)  
 • Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC) - UUTTA  
 • Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)  
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC) (sosiaalityö)  
 • Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC) , Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC), Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)  
 • Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)  
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op (MOOC)  
 • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op (sosiaalityö)  
 • Sosiaalioikeus 4 op (oikeustiede) 
 • Surevan kohtaaminen 2 op 

> Opintojen esittely

Hoitotiede:

 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka I 2 op, aineopintojen opintojakso, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 31.7. asti. Ilmoittautuminen päättyy 16.6. 
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja 5 - 20 op, kirjatentit Exam-tenttipalvelussa 30.6. asti. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.

> Hoitotieteen opinnot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

 • Opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina myös kesällä. Jakson suoritus on edellytyksenä osallistumiselle useimmille muille avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksoille. Johdatus-jakso kannattaa suorittaa kesäopintoina, niin pääset jatkamaan muihin opintoihin syyslukukaudella! Ilmoittautuminen päättyy 21.6.
 • Opintojakso lähiopetuksena Tampereen kesäyliopistossa 5.6., 7.6. ja 12.6. Ilmoittautuminen päättyy 22.5. Opintojakso on maksuton 2. asteen opiskelijoille kesäyliopiston sopimusoppilaitoksissa.

Hallinto-oikeus 7 op, aineopintojen oikeudenalojen perusteiden jakso, lähiopetuksena Turun kesäyliopistossa 5.6. - 19.6. Ilmoittautuminen 22.5. mennessä.

Lainvalmistelun perusteet ja Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä 4 op, aineopintojen muihin opintoihin kuuluva opintojakso, verkko-opetus 30.5. ja 13.6., lisäksi harjoitustehtävät. Ilmoittautuminen 2.5. - 28.5. (Johdatus-jakson tai vastaavat opinnot suorittaneille, kiintiö 20 opiskelijaa). 

> Oikeustieteelliset opinnot

Ympäristötieteen ja maantieteen opintoja sekä muita luonnontieteiden opintoja

Maantieteen perusopinnot: opintojaksot itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina ajalla 1.5. - 11.9., ilmoittautuminen 24.2. - 30.5. Opintojen aloitusinfo verkossa 15.5. klo 17 - 18.

 • Johdatus maantieteeseen 5 op 
 • Aluemaantieteen perusteet 5 op 
 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op 

> Maantieteen opinnot

Ympäristötieteen perusopinnot: opintojaksot itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina ajalla 1.5. - 11.9., ilmoittautuminen 24.2. - 30.5. Opintojen aloitusinfo verkossa 15.5. klo 17 - 18. 

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op 
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op 
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op 
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op 

> Ympäristötieteen opinnot

Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.5. - 31.10. Ilmoittautuminen päättyy 30.5. 

Kemia: Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, aineopintojen opintojakso, verkko-opetus 1.5. - 22.6. Ilmoittautuminen päättyy 27.4., ks. esitietosuositukset.

Humanististen tieteiden opintoja

Historiaa aineopintojen opintojaksoja, ilmoittautuminen päättyy 30.4.2023. Ei esitietovaatimuksia.  

 • Historiankirjoituksen historia 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 31.7. 
 • Temaattisten moduulien opintojaksoja (á 5 op) voi tehdä itsenäisinä suorituksina (esseet, Exam-tentit tai opintotehtävät), muun muassa Eläinhistoria, Elämänkerronta ja omaelämäkerrallisuus, Populaarimusiikin tutkimus.

> Historian opinnot

Uskontotiede, elämänkatsomustieto, aineopintojen opintojakso:  

 • Uskonto nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 20.8. asti. Ilmoittautuminen päättyy 30.5. Opintojen esitietovaatimuksena on kulttuurien tutkimuksen perusopinnot. 

> Uskontotieteen opinnot

Kysy lisätietoja opintoneuvojiltamme!

> Yhteystiedot

Luotu 23.02.2023 | Muokattu 25.06.2023