Opintoja avoimessa yliopistossa kesällä 2024

08.02.2024

Turun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja voit opiskella myös kesällä - useimpia joustavasti ja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Tarjontaan sisältyy myös kaikille maksuttomia opintoja.

Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja opiskeluun itsensä kehittämiseksi – kaikille kiinnostuneille. Jos suoritat opintoja esimerkiksi sivuaineeksi osaksi tutkintoasi, tarkista opintojen hyväksyttävyys omasta oppilaitoksestasi.

Useimmat opinnot ovat tarjonnassa koko kevätlukukauden ajan ja ilmoittautuminen niihin on jo käynnissä. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti 15 euroa/opintopiste. Opintoja järjestävät myös Turun kesäyliopisto ja Tampereen kesäyliopisto. Ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon. 

Tarkista aikataulut ja muut tiedot opintojen esittelysivuilta!

Teknillisen tiedekunnan maksuttomia verkkokursseja

 • Tekoälyakatemian verkkokurssit: Tekoälyn perusteet 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja Exam-tentti, suoritettavissa 31.7. asti, Huom! ilmoittautuminen viimeistään 8.4. AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC), ilmoittautuminen päättyy 9.6., itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.
 • Kestävä web-kehitys: JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op / Basics of JavaScript Programming 3 ECTS credits, ilmoittaudu viimeistään 30.5., Vihreä ohjelmointi 2 op / Green Coding 2 ECTS credits, ilmoittaudu viimeistään 16.5.
 • Open Programming and Database Courses: Fundamentals of Programming 5 ECTS credits, Basics of Programming - Exercise 2 ECTS credits, Tools for Programming 1 ECTS credit, verkkokurssit suoritettavissa 31.7. asti, ilmoittautuminen viimeistään 3.5. The studies are intended for those receiving temporary protection in Finland, but anyone with ability to study in English at a higher education level is welcome.

Turun kauppakorkeakoulun opintoja

 • Johtamisen ja organisoinnin verkkokursseja: Johtamisen perusteet 3 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op, Business and Nature 2 ECTS credits
 • Getting to Know Futures Studies 1 ECTS credit (MOOC) - tulevaisuudentutkimuksen maksuton tutustumiskurssi

> Opintojen esittelysivut

Ilmasto.nyt -kurssi (MOOC) - maksuton

Kasvatustieteiden opintoja

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 7.5. – 31.12.2024 Turun kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen 23.4. mennessä. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 6.5. – 31.12.2024 Turun kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen 22.4. mennessä. Myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kasvastustieteiden opintojaksoja:

 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen jakso, verkko-opinnot 6.5. - 5.6. Ilmoittautuminen päättyy 30.6.
 • Oppiminen läpi elämän 4 op, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jakso, verkko-opinnot, Ilmoittautuminen päättyy 30.5. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. 
 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen jakso, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot perusopinnot suorittaneille. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja (Rauman OKL): Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS credits, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 2.6.

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuuden jaksoja: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (MOOC) - maksuton, Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 31.5.: 

> Kasvatustieteiden opinnot

Humanististen tieteiden opintoja

Historiaa aineopintojen opintojaksoja: Historiankirjoituksen historia 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 31.7. asti. Ilmoittaudu viimeistään 3.6. Lisäksi temaattisten moduulien opintojaksoja (á 5 op) voi tehdä itsenäisinä suorituksina, mm. Eläinhistoria, Elämänkerronta ja omaelämäkerrallisuus, Populaarimusiikin tutkimus. Ei esitietovaatimuksia. 

> Historian opinnot

Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot, ilmoittautuminen viimeistään 31.5.

> Sukupuolentutkimuksen opinnot

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Verkko-opetuksena 23.4. - 30.5. Turun kesäyliopistossa. Ilmoittaudu viimeistään 9.4.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -jakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Ilmoittautuminen päättyy 19.6. Jakson suoritus on edellytyksenä ilmoittautumiselle useimmille muille avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisille opintojaksoille. Jakso kannattaa suorittaa kesällä, niin pääset jatkamaan muihin opintoihin syyslukukaudella!
 • Johdatus-jakso järjestetään myös Tampereen kesäyliopistossa lähiopetuksena 3. - 10.6. Ilmoittaudu suoraan kesäyliopistoon viimeistään 20.5. Opintojakso on maksuton 2. asteen opiskelijoille kesäyliopiston sopimusoppilaitoksissa.
 • Lainvalmistelun perusteet ja Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä 4 op, aineopintojen muihin opintoihin kuuluva opintojakso Johdatus-jakson tai vastaavat opinnot suorittaneille. Verkko-opetus 21.5. ja 4.6. Ilmoittautuminen viimeistään 16.5., kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Sosiaalioikeus 4 op ja Oikeus ja koulu 4 op, aineopintojen muita opintoja, itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, ilmoittaudu viimeistään 2.6. Ei esitietovaatimuksia.

> Oikeustieteelliset opinnot

Ilmasto.nyt -kurssi (MOOC) - maksuton

Ympäristötieteen ja maantieteen opintoja sekä muita luonnontieteiden opintoja

Itsenäisesti verkossa suoritettavia maantieteen ja ympäristötieteen opintojaksoja - tarkista opinto-oikeuksen kestot jaksokohtaisesti. Ilmoittautumiset viimeistään 31.5.

Maantiede: Johdatus maantieteeseen 5 op ja Aluemaantieteen perusteet 5 op 4.3. alkaen, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op alustavasti 1.4. alkaen, Luonnonvarojen maantiede 5 op alustavasti 1.5. alkaen. 

> Maantieteen opinnot

Ympäristötiede: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op sekä Ympäristö ja yhteiskunta 5 op 4.3. alkaen, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op sekä Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op alustavasti 1.5. alkaen. 

> Ympäristötieteen opinnot

Kemia: Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, aineopintojen opintojakso, verkko-opetus 29.4. - 20.6. Ilmoittautuminen päättyy 21.4., ks. esitietosuositukset.

Opintoja sosiaali- ja terveydenhuollon alalle

Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jos haluat tehdä MOOCista opintosuorituksen (op), sen voi tehdä ilmoittautumalla opintojaksolle avoimessa yliopisto-opetuksessa ja maksamalla opintomaksun. Ilmoittautuminen päättyy 2.6.

 • Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa - Ihmisen ja eläimen yhteistyö 2 op (MOOC)
 • Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op (MOOC)
 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)
 • Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC)
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)
 • Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
 • Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC), Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC), Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)
 • Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)
 • Osaaminen perhekeskuksissa 1 op (MOOC)
 • Surevan kohtaaminen - Näkökulmia menetyksiin ja suruun 3 op
 • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op
 • Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa 2 op

> Opintojen esittely

Hoitotiede:

 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka I 2 op, aineopintojen opintojakso, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Ilmoittautuminen päättyy 17.6.
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja 5 - 20 op, kirjatentit Exam-tenttipalvelussa. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.

> Hoitotieteen opinnot

Biolääketiede:

 • Automated Bioimage Analysis, 4 ECTS credits ja Quantitative Histopathology, 4 ECTS credits, verkko-opinnot 27.5. - 31.8., ilmoittautuminen viimeistään 23.5.

> Biolääketieteen opinnot

Kysy lisätietoja opintoneuvojiltamme!

> Yhteystiedot

Luotu 08.02.2024 | Muokattu 19.02.2024