Opintoja avoimessa yliopistossa kesällä 2024

08.02.2024

Turun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja voit opiskella myös kesällä - useimpia joustavasti ja itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Tarjontaan sisältyy kaikille maksuttomia opintoja.

Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja opiskeluun yleissivistyksen vuoksi – kaikille kiinnostuneille. Jos suoritat opintoja osaksi tutkintoasi, tarkista opintojen hyväksyttävyys omasta oppilaitoksestasi.

Useimmat opinnot voi suorittaa itsenäisesti opiskellen ja kokonaan verkossa. Muista toteutustavoista mainitaan alla. Monet opinnoista kuuluvat koko kevätlukukauden opintotarjontaan ja ilmoittautuminen niihin on jo käynnissä. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti 15 euroa/opintopiste, osa opinnoista on maksuttomia. Opintoja järjestävät myös Turun kesäyliopisto ja Tampereen kesäyliopisto omien aikataulujensa ja maksujensa mukaisesti. 

Tarkista opintojen toteutustavat, suorittamisaikataulut ja muut tiedot opintokohtaisesti!

Teknillisen tiedekunnan kursseja

 • Tekoälyakatemian opinnot: 
  • Tekoälyn perusteet 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja Exam-tentti, suoritettavissa 31.7. asti, ilmoittaudu viimeistään 8.4. Maksuton.
  • AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC), ilmoittautuminen päättyy 9.6. Maksuton.
 • Kestävä web-kehitys7Sustainable Web Deveopment: 
  • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op / Basics of JavaScript Programming 3 ECTS credits, ilmoittaudu viimeistään 30.5. Maksuton.
  • Vihreä ohjelmointi 2 op / Green Coding 2 ECTS credits. Esitietovaatimuksena ohjelmoinnin perustaidot. Ilmoittaudu viimeistään 16.5. Maksuton.
 • Open Programming and Database Courses, verkkokurssit, ilmoittaudu viimeistään 3.5. Maksuttomia.
  • Fundamentals of Programming 5 ECTS credits
  • Basics of Programming - Exercise 2 ECTS credits
  • Tools for Programming 1 ECTS credit

Kasvatustieteiden opintoja

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 7.5. – 31.12.2024 Turun kesäyliopistossa. Ilmoittaudu kesäyliopistoon 23.4. mennessä. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, verkko-opetuksena 6.5. – 31.12.2024 Turun kesäyliopistossa. Ilmoittaudu kesäyliopistoon 22.4. mennessä. Myös yksittäisiä opintojaksoja.
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen jakso, verkko-opinnot 6.5. - 5.6. Ilmoittaudu viim. 30.6.
 • Oppiminen läpi elämän 4 op, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jakso perusopinnot suorittaneille, ilmoittaudu viim. 30.5.
 • Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op, aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen jakso perusopinnot suorittaneille. 
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS. Ilmoittaudu viim. 2.6.
 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuuden jaksot: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (MOOC) maksuton, Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op. Ilmoittaudu viim. 31.5.

> Kasvatustieteiden opinnot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op.  Jakson suoritus on edellytyksenä ilmoittautumiselle useimmille muille avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisille opintojaksoille. Jakso kannattaa suorittaa kesällä, niin pääset jatkamaan muihin opintoihin jo elokuussa!
  • itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot, ilmoittautuminen päättyy 19.6. 
  • lähiopetuksena 3. - 10.6. Tampereen kesäyliopistossa. Ilmoittaudu kesäyliopistoon viimeistään 20.5. Kesäyliopiston yhteistyösopimukseen kuuluvien Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua jaksolle maksutta.
 • Oikeus ja koulu 4 op ja Sosiaalioikeus 4 op, aineopintojen muita opintoja, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot, ilmoittaudu viimeistään 2.6. Ei esitietovaatimuksia.

> Oikeustieteelliset opinnot

Turun kauppakorkeakoulun opintoja

 • Johtamisen ja organisoinnin verkkokursseja: Johtamisen perusteet 3 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op, Business and Nature 2 ECTS credits
 • Getting to Know Futures Studies 1 ECTS credit (MOOC) - tulevaisuudentutkimuksen tutustumiskurssi, maksuton.

> Opintojen esittelysivut

 • Porin yksikön opinnot: Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op, itsenäisesti suoritettava tentti Exam-tenttipalvelussa. 

> Opintojen esittelysivu

Humanististen tieteiden opintoja

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Ilmasto.nyt -kurssi (MOOC) - maksuton

Ympäristötieteen ja maantieteen opintoja sekä muita luonnontieteiden opintoja

 • Maantiede: Johdatus maantieteeseen 5 op ja Aluemaantieteen perusteet 5 op 11.3. alkaen, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 1.4. alkaen, Luonnonvarojen maantiede 5 op 1.5. alkaen. Ilmoittaudu viimeistään 2.6.
 • Ympäristötiede: Perusopintojen jaksoja: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op sekä Ympäristö ja yhteiskunta 5 op 11.3. alkaen, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op sekä Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op 1.5. alkaen. Perusopinnot suorittaneille on tarjonnassa aineopinnot 35 op. Ilmoittaudu viimeistään 2.6.
 • Kemia: Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, aineopintojen opintojakso, verkko-opetus 29.4. - 20.6. Ilmoittautuminen päättyy 21.4., ks. esitietosuositukset.

Psykologian ja sosiaalityön opintoja

 • Psykologia, perusopinnot 25 op, aineopintojen opintojaksoja. Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja tentit Exam-tenttipalvelussa, ilmoittautuminen 2.4. - 2.6.
 • Sosiaalityö: perusopinnot 25 op

Opintoja sosiaali- ja terveydenhuollon alalle

Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden jaksoja. MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jos haluat tehdä MOOCista opintosuorituksen (op), sen voi tehdä ilmoittautumalla opintojaksolle avoimessa yliopisto-opetuksessa ja maksamalla opintomaksun. Ilmoittautuminen päättyy 2.6.

 • Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa - Ihmisen ja eläimen yhteistyö 2 op (MOOC)
 • Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op (MOOC)
 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)
 • Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op (MOOC)
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC)
 • Luontoperustainen hyvinvointi 2 op (MOOC)
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
 • Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC), Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC), Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op (MOOC)
 • Nuoren kohtaaminen 1 op (MOOC)
 • Osaaminen perhekeskuksissa 1 op (MOOC)
 • Surevan kohtaaminen - Näkökulmia menetyksiin ja suruun 3 op
 • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op
 • Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa 2 op

> Opintojen esittely

Hoitotiede:

 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka I 2 op, aineopintojen opintojakso, ilmoittautuminen päättyy 17.6.
 • Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja 5 - 20 op, kirjatentit Exam-tenttipalvelussa. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.

> Hoitotieteen opinnot

Biolääketiede:

 • Automated Bioimage Analysis, 4 ECTS credits ja Quantitative Histopathology, 4 ECTS credits, verkko-opinnot 27.5. - 31.8., ilmoittautuminen viimeistään 23.5.

> Biolääketieteen opinnot

Kysy lisätietoja opintoneuvojiltamme!

> Yhteystiedot

Luotu 08.02.2024 | Muokattu 15.05.2024